GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)

Dela

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinch kopplat till incitamentsprogrammet LTI 2018.

Incitamentsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman i Sinch den 18 maj 2018 och består av sex olika serier. Serie 1-3 består av teckningsoptioner som Sinch AB överlåtit till anställda mot kontant ersättning. Serie 4-6 består av personaloptioner som anställda erhåller över tid som löneförmån. Varje option ger rätt att teckna tio aktier. Optionerna löper över tre till fem år med förfall 2021, 2022 och 2023.

I enlighet med den europeiska marknadsmissbruksförordningen (MAR) har transaktioner för vd Oscar Werner och övriga ledande befattningshavare registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Dessa transaktioner gäller försäljning av teckningsoptioner i serie 1.

För vd Oscar Werner rapporteras en försäljning av 166 666 teckningsoptioner. Efter denna transaktion äger vd 333 334 teckningsoptioner samt 15 000 aktier i Sinch.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile: +46-722-45 50 55
E-mail: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 18:15 CEST den 29 juli 2021.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona appoints Robert Hoffman to Board of Directors as Chair of the Audit Committee16.9.2021 17:50:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE 16 September 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced the appointment of Robert E. Hoffman to its board of directors, as resolved at the extraordinary shareholders’ meeting held on September 16, 2021. Hoffman is an experienced financial executive and board member with nearly 30 years of experience and achievements in accounting, finance, fund raising, strategic planning, corporate governance, investor relations, and leadership. “Robert’s depth of experience leading and advising U.S.-listed companies on corporate finance, investor relations and related activities will be valuable as we continue to develop our board and evaluate a future U.S. listing,” said J. Donald deBethizy, Chairman of the Saniona Board of Directors. “I see in Saniona a company with a considerable amount of untapped potential. There is incredible depth in the pipeline and the talent, and I look forward to supporting and advising the

Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet16.9.2021 17:50:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap. ”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. ”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fra

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 september 2021 i Saniona AB16.9.2021 17:45:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 september 2021 Idag, den 16 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val och arvodering av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Robert E. Hoffman som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021. Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare a

Bulletin from the Saniona AB extraordinary shareholders’ meeting on September 16, 202116.9.2021 17:45:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE September 16, 2021 Today, on September 16, 2021, theextraordinary shareholders’ meeting was held in Saniona AB. In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading, the extraordinary shareholders’ meeting was held only by advance voting (postal vote) in accordance with temporary legislation. A summary of the adopted resolutions follows below. All resolutions were adopted with the required majority of votes. Election of new board member and remuneration for the new board member The extraordinary shareholders’ meeting resolved, in accordance with the proposal from the Nomination Committee, to elect Robert E. Hoffman as new ordinary board member for the time period up until the end of the next annual shareholders’ meeting alongside the board members elected at the annual shareholders’ meeting held on 26 May 2021. It was further resolved, in accordance with the proposal from the Nomination Committee, that remuneration to the new bo

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressemelding

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Kinnevik Invests USD 100 Million in Spring Health, a Leading Global Mental Health Solution16.9.2021 15:08:57 CEST | Press release

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) today announced that it is investing USD 100m in Spring Health, a leading global mental health solution. Spring Health helps employers modernise their behavioral health benefits with the most comprehensive solution for employee mental well-being. The company was founded by April Koh and Dr Adam Chekroud in New York with the vision to build a world where guessing has no place in mental healthcare. All too often, patients must undergo a trial-and-error approach to finding effective and efficient mental healthcare. Spring Health is building the data infrastructure to make more precise decisions when it comes to provider matching and the creation of personalized care plans. Recent data has revealed that this approach delivers best-in-class outcomes in half the time as others in the industry. Spring Health provides a single point of contact for any type of support — from digital exercises to employee assistance program (EAP) services, to coaching, therapy, or

Solvay adds new thermoplastic composite capacity in the United States16.9.2021 15:05:00 CEST | Press release

Solvay adds new thermoplastic composite capacity in the United States A key driver for the world-class facility based in Greenville is growing demand from energy companies, supported by increasing aerospace and automotive demand Greenville, September 16, 2021 --- Solvay announced today the installation completion of its new thermoplastic composites (TPC) manufacturing facility at its Greenville, South Carolina site. At full production capacity, the new line will add more than 30 positions at the 27,000-square-foot facility. The project represents a major milestone in Solvay’s efforts to industrialize its TPC capacity. A key driver for the world-class facility is growing demand from energy companies, supported by increasing aerospace and automotive demand. The new product line will have the ability to manufacture unidirectional composite tape from a range of high-performance polymers including PVDF, PPS and PEEK. “The TPC solutions that will be manufactured in our Greenville facility wi