GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Delårsrapport januari – september 2019

Dela

Delårsrapport januari – september 2019

Juli – september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 1 216,4 MSEK (979,3). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 20 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 37 procent till 343,6 MSEK (249,9). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 33 procent.
 • Justerad EBITDA2 ökade med 55 procent till 147,6 MSEK (95,4).
 • Justerad EBIT3 uppgick till 131,5 MSEK (90,8).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 68,7 MSEK (37,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,27 SEK (0,71).

Januari – september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 3 494,9 MSEK
  (2 835,3). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 17 procent1.
 • Bruttoresultatet ökade med 37 procent till 954,2 MSEK (698,5). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 27 procent1.
 • Justerad EBITDA2 ökade med 45 procent till 374,0 MSEK (257,7).
 • Justerad EBIT3 uppgick till 337,9 MSEK (240,7).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 179,8 MSEK (76,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,34 SEK (1,42).

”Vi har byggt en skalbar, molnbaserad kommunikationsplattform med världens mest krävande kunder i åtanke. Det här kvartalet ser vi resultatet av detta arbete” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 4 oktober förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i myElefant SAS. Bolaget är baserat Frankrike och har utvecklat en molnbaserad mjukvaruplattform för mobil kundinteraktion. myElefant är en pionjär i nyttjandet av mobila landningssidor och har tidigt anammat nya meddelandetekniker som RCS, Facebook Messenger och WhatsApp. Den initiala köpeskillingen uppgick till 18,8 MEUR (203,3 MSEK), därutöver kan tilläggsköpeskilling om maximalt 3 MEUR utgå om vissa mål kopplade till tillväxt i bruttoresultatet uppnås. Förvärvet finansierades med Sinch tillgängliga kreditfaciliteter.   
 • Den 23 oktober förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i TWW do Brasil S.A. Bolaget är den tredje största leverantören av meddelandetjänster för företag i Brasilien. TWW har över 3 000 kunder inklusive ledande brasilianska företag inom bank och finans, handel och utbildning. Köpeskillingen uppgick till 180,8 MBRL (422,4 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet finansierades med Sinch tillgängliga kreditfaciliteter.

1  Organisk tillväxt i lokal valuta i jämförbara enheter. För att räkna tillväxt i jämförbara enheter inkluderas Unwire och Vehicle i hela jämförelseperioden januari-september 2018, två förvärv som slutfördes först i månadsskiftet mars-april 2018.
2  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.
3  Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 4.

Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en telefonkonferens klockan 09.00 CET den 8 november. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in och ange kod 774 225 45#.

Sverige:                             +46 (0) 8 566 426 51
Storbritannien:                +44 (0) 333 300 08 04
USA:                                   +1 631 913 14 22

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: investors.sinch.com/webcast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer                                                     
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha, finanschef                                                                                                                                                                    
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 klockan 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Prosafe SE: First quarter 2020 report – Adapting to a new reality26.5.2020 11:44:38 CESTPress release

(Figures in brackets refer to the corresponding period of 2019) After several years of low activity across the industry, the company has presented a business plan and a restructuring proposal to lenders which – if approved as proposed – will result in a sustainable balance sheet. The revised business plan reflects a new reality in light of Covid-19, structural changes, oil price collapse, oversupply and anticipated impact on future activity and performance. Consequently, an impairment of USD 810.5 million was made to the book value of vessels in the quarter resulting in a negative book equity of USD 858.9 million by the end of the quarter. The company has sufficient liquidity of USD 184 million at the end of the quarter and continues to operate on a going concern basis on the assumption that there is justified hope to agree a sustainable financial solution with lenders. Recent highlights Prosafe implemented Covid-19 plans early to safeguard people and assets, and this has proven succes

Result of Riksbank reversed auctions SEK Municipal Bonds26.5.2020 11:30:00 CESTPress release

Result of Riksbank reversed auctions SEK Municipal Bonds Results of auctions Municipal BondsAggregateAuction date5/26/2020Maturity2022Tendered volume, mln SEK750 +/- 750Volume offered, mln SEK1,600Volume bought, mln SEK100Number of bids4Number of accepted bids1Credit Class 1Maturity, QuarterQ1Maturity, QuarterQ2Maturity, QuarterQ3Maturity, QuarterQ4Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Number of bids0Number of bids0Number of bids0Number of bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Average yield-Average yield-Average yield-Average yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Highest yield-Highest yield-Highest yield-Highest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yie

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES MAY 26, 202026.5.2020 09:30:00 CESTPress release

AUCTION DATE:MAY 26, 2020START DATE:MAY 27, 2020MATURITY DATE:JUN 3, 2020NOMINAL AMOUNT:380.0 BLNFIXED RATE:0.00 % PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD MAY 27 - JUN 3 2020: 738.5 BLN SEK. AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 358.5 BLN SEK FOR THE PERIOD MAY 27 - JUN 3 2020. ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON MAY 26 2020, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN. THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN. RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON MAY 26, 2020. COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

ZetaDisplay launches technology partnership with Kastus26.5.2020 09:00:00 CESTPress release

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) is launching a new partnership with Irish company Kastus® to provide its patented antimicrobial surface-coating technology . The new technology developed by Kastus® and soon to be integrated into the ZetaDisplay product portfolio has proven to be effective against surface bacteria on treated surfaces and can be applied to touchscreens and displays where multiple users will be sharing screens. Independent studies have shown that up to 99.99 per cent of surface bacteria and fungi including antibiotic-resistant superbugs such as MRSA and E. coli were blocked. Chief Commercial Officer of ZetaDisplay Laila Hede Jensen explains: “We are beginning to deploy solutions globally which are enabling retailers, offices and other shared spaces to mitigate risk for the teams and customers using them. A big area of concern are touchscreens and how they are better protected against transmitting surface bacteria. This new partnership enables us to re

ZetaDisplay lanserar teknologi partnerskap med Kastus26.5.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) lanserar ett nytt partnerskap med det irländska företaget Kastus® för att tillhandahålla dess patenterade antimikrobiella ytbeläggningsteknik. Den nya tekniken som utvecklats av Kastus® och snart kommer att integreras i ZetaDisplays produktportfölj har visat sig vara effektiv mot bakterier på ytor och kan appliceras på pekskärmar och displayer där flera användare kommer att dela dessa. Oberoende studier har visat upp till 99,99 procent av bakterierna och svampar inklusive antibiotikaresistenta superbakterier som MRSA och E. coli blev blockerade på skärmen. Laila Hede Jensen, Chief Commercial Officer för ZetaDisplay, förklarar: "Vi är i startgropen för att distribuera lösningen globalt som gör det möjligt för handeln, kontor och andra offentliga platser att minska riskerna för medarbetare och besökare som använder dessa lokaler. Ett stort problemområde är pekskärmar och hur de kan skyddas bättre mot överföring av bakterier. Detta nya