GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2020

Dela

Delårsrapport januari – juni 2020

April – juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 1 621,9 MSEK (1 176,7). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 27 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 43 procent till 460,3 MSEK (321,1). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 24 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 55 procent till 176,5 MSEK (114,2).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 161,7 MSEK (104,1).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 37,1 MSEK (53,3).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (0,98).

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 42 procent till 3 246,1 MSEK
  (2 278,4). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 29 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 49 procent till 907,0 MSEK (610,6). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 29 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 59 procent till 360,8 MSEK (226,4).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 330,5 MSEK (206,3).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 133,5 MSEK (111,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,19 SEK (2,06).

”Fördelarna med molnbaserade tjänster syns tydligt och klart när länder och företag nu letar nya arbetssätt i spåren av covid-19” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 1 april slutfördes förvärvet av Chatlayer BV för en total köpeskilling om 5,6 MEUR på skuldfri basis. Förvärvet finansierades med befintlig kassa. Chatlayer erbjuder en molnbaserad mjukvaruplattform för att skapa avancerade, flerspråkiga chatbots som förstår både talat språk och textbaserad kommunikation.
 • Den 5 maj ingick Sinch ett bindande avtal att förvärva SAP Digital Interconnect (SDI), en enhet inom SAP, för en total kontant köpeskilling om 225 MEUR. Förvärvet finansieras med befintlig kassa och tillgängliga lånefaciliteter. SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och består av segmenten Programmable Communications, Carrier Messaging och Enterprise Solutions. Under den 12-månadersperiod som avslutades 31 mars 2020 hade SDI en omsättning om 340 MEUR, bruttoresultat om 94 MEUR och justerad EBITDA om 15,4 MEUR. Verksamheten har cirka 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien. Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2020.
 • Den 15 juni ingick Sinch ett bindande avtal att förvärva ACL Mobile Ltd (ACL) för en total köpeskilling om 5 350 MINR (cirka 655 MSEK). Förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och lånefaciliteter. Bolaget är en ledande leverantör av kommunikationstjänster i Indien och Sydostasien och sysselsätter 288 personer med huvudkontor i Delhi, Indien. Under den 12-månadersperiod som avslutades 31 mars 2020 hade ACL en omsättning om 4 959 MINR (607 MSEK), bruttoresultat om 1 091 MINR (134 MSEK) och justerad EBITDA om 480 MINR (59 MSEK). Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2020.
 • Den 15 juni genomfördes en riktad nyemission om 1 052 631 aktier till en teckningskurs om 665 SEK per aktie. Den riktade nyemissionen genererade stort intresse och har genomförts till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Genom emissionen tillfördes Sinch cirka 700 MSEK före emissionskostnader.
 • Fortsatta negativa effekter av covid-19 i det mindre segmentet Röst och Video, beroende på minskad efterfrågan från appbaserade taxiföretag då resandet minskat.

1  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.
2  Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 4.


Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en telefonkonferens klockan 14.00 CET den 17 juli. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige:                  +46 (8) 506 921 85
Storbritannien:       +44 (0) 203 009 5710
USA:                     +1 917 720 0178

Access code:           27 56 118#

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: investors.sinch.com/webcast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha, finanschef
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.


Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES20.10.2020 09:30:00 CESTPress release

AUCTION DATE:OCT 20, 2020START DATE:OCT 21, 2020MATURITY DATE:OCT 28, 2020NOMINAL AMOUNT:380.0 BLNFIXED RATE:0.00 % PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD OCT 21-28 2020: 868.5 BLN SEK. AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 488.5 BLN SEK FOR THE PERIOD OCT 21-28 2020. ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON OCT 20 2020 AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN. THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN. RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON OCT 20 2020. COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

Invitation to UPM’s webcast and press conference on Q3 2020 Interim Report20.10.2020 09:00:00 CESTPress release

(UPM, Helsinki, 20 October 2020 at 10:00 EET) – UPM will publish its third quarter results on 27 October 2020 at 09:30-10:00 EET. After publishing the report will be available on company's website at www.upm.com. A webcast and a conference call for analysts and investors in English language begins at 13:15 EET. UPM’s financial results will be presented by the President and CEO Jussi Pesonen and CFO Tapio Korpeinen. All participants can view the webcast online at www.upm.com or through this link, but participants who wish to ask questions must attend the conference call by dialling a number in the list below: Conference call title: UPM Interim Report for January – September 2020 International telephone numbers: Australia Toll: +61 284058549 Austria Toll: +43 19287907 Belgium Toll: +32 24035814 Denmark Toll: +45 35445577 Finland Toll: +358 981710310 France Toll: +33 170750711 Germany Toll: +49 6913803430 Hong Kong Toll: +852 30600225 India Toll: +91 2271279610 Ireland Toll: +353 14311252

Participation Notification by Blackrock Inc.20.10.2020 08:30:00 CESTPress release

Participation notification by Blackrock Inc. Brussels, October 20, 2020, 08:30 CEST - According to Belgian transparency legislation (Law of May 2, 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) recently sent to Solvay the following transparency notifications indicating that it crossed the threshold of 3%. Here is a summary of the moves: Date on which the threshold was crossedVoting rights after the transactionEquivalent financial instruments after the transactionTotalOctober 13, 20202.97%0.15%3.12%October 15, 20203.03%0.10%3.12% The latest notification, dated October 19, 2020, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotified by: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)Date on which the threshold is crossed: October 15, 2020Threshold of direct voting rights crossed: 3% upwardsDenominator: 105,876,416Additional information: The disclosure obligation aro

Yara delivers improved returns, proposes additional dividend20.10.2020 08:00:00 CESTPress release

Oslo, 20 October 2020: Yara delivers improved third-quarter results, with record NPK deliveries, improved capital returns and increased cash flow. Net income was USD 340 million (USD 1.27 per share) compared with USD 74 million (USD 0.27 per share) a year earlier. The main elements of the third-quarter results are: NOK 18 per share additional dividend proposed; total NOK 53 per share cash returns1 paid or committed to shareholders in 20207.9% ROIC2, up from 6.1% a year earlierEBITDA3 down 11%, mainly reflecting lower nitrogen pricesRecord NPK deliveriesUSD 2.5 billion free cashflow4 rolling 4 quarters “Yara delivers its ninth consecutive quarter with improved capital returns, despite our results being impacted by lower nitrogen prices. Our crop nutrition focused business model continues to perform strongly, delivering record NPK volumes in the quarter. I would like to give credit to the entire Yara organisation for another solid effort in a demanding environment,” said Svein Tore Holse

Yara leverer økt kapitalavkastning og foreslår tilleggsutbytte20.10.2020 08:00:00 CESTPressemelding

Oslo, 20. oktober 2020: Yara leverer økt tredjekvartalsresultat, med rekordhøye NPK-leveranser, økt kapitalavkastning og økt kontantstrøm. Nettoresultatet var USD 340 millioner (USD 1,27 per aksje) mot USD 74 millioner (USD 0,27 per aksje) et år tidligere. Hovedelementene i resultatet for tredje kvartal er: NOK 18 per aksje i tilleggsutbytte foreslås; totalt 53 kroner kontantavkastning1 per aksje betalt eller forpliktet til aksjonærer i 20207,9 % ROIC2, opp fra 6,1 % ett år tidligereEBITDA3 ned 11 %, hovedsakelig grunnet lavere nitrogenpriserRekordhøye NPK-leveranserUSD 2,5 milliarder fri kontantstrøm4 siste 4 kvartal «Yara leverer sitt niende kvartal med økt kapitalavkastning, til tross for at resultatet påvirkes av lavere nitrogenpriser. Vår premium-fokuserte forretningsmodell fortsetter å levere, med rekordhøye NPK-leveranser i kvartalet. Jeg vil takke hele Yara-organisasjonen for nok et solid kvartal i et krevende marked», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. «Vår kontant