Stora Enso Skog

Sikter mot milliardomsetning

Del

Elverum, 9. juli 2021: – Det globale skogsindustriselskapet Stora Enso har sin norske base på Elverum. Herfra ble det omsatt trevirke for rundt 850 millioner kroner i 2020. Med den forventede veksten i etterspørsel etter fornybare produkter anslår man at omsetningen for selskapets norske virksomhet passerer en milliard de nærmeste årene.

– Trevirke blir en stadig mer etterspurt råvare over hele verden. Stora Enso satser stort på utvikling av produkter og teknologi som tar oss raskt inn i en mer bærekraftig fremtid og vår oppgave er å sikre stabil forsyning av råvarer til selskapets fabrikker, sier Stig Hellerud som er daglig leder i Stora Enso Skog AS.

Stora Enso skal ha en aktiv rolle i utviklingen

Hellerud startet som daglig leder i Stora Enso Skog AS 1. april i år. Han kom da fra stillingen som «Supply Chain Manager» i Viken AT Market AS.

Hellerud er opptatt av at Stora Enso skal ha en aktiv rolle i utviklingen av et stadig mer bærekraftig skogbruk.

I 2020 ble det avvirket litt over 10 millioner kubikk i Norge. Stora Enso kjøpte i underkant av 2 millioner kubikk med norsk virke i samme periode og er dermed en betydelig aktør i den norske skognæringen. Hellerud mener det er potensiale for videre vekst.

­– Skogen vil gi et vesentlig bidrag til det grønne skiftet og norsk skogbruk drives i dag etter solide bærekraftskriterier. Dagens tilvekst åpner for en betydelig økning i volumene, men da må alle gode krefter jobbe sammen, sier Hellerud.

 

Viktig verdiskaper

Han er blant annet bekymret for begrensningen i jernbanekapasitet og tømmerhavner samt manglende investering i skogsbilveier.

– Vi er del av en skandinavisk industritradisjon som kan bli en av våre aller viktigste verdiskapere i årene som ligger foran oss. Men dette begynner og slutter med vår evne til å drive skogen og få råvarene på en bærekraftig måte frem til fabrikkporten. I dag er det for mange flaskehalser og for liten vilje til investering i infrastruktur, mener Hellerud.

For nærmere informasjon, kontakt daglig leder Stora Enso AS Stig Hellerud
E-post: stig.hellerud@storaenso.com Mob.tlf: 950 04 444

Stora Enso-konsernet har ca 23.000 ansatte i over 50 land og er børsnotert i Stockholm og Helsingfors. Omsetningen i 2020 var på 8,6 milliarder Euro med et driftsresultat på 650 millioner Euro. Konsernet er dypt engasjert i utvikling av produkter og teknologi som bygger på utnyttelse av fornybart råstoff. Stora Enso leverer produkter til blant annet byggenæringen, næringsmidler, medisin, kosmetikk, klær, hygiene og medier.

Kontakter

Stig Hellerud, daglig leder Stora Enso AS
E-post: stig.hellerud@storaenso.com
Mob.tlf: 950 04 444

Bilder

Om Stora Enso Skog

Stora Enso Skog
Vestsivegen 269
2411 Elverum

Følg pressemeldinger fra Stora Enso Skog

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stora Enso Skog på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.