Sikri

Sikri kjøper PixEdit

Del

IT-selskapet Sikri har kjøpt opp PixEdit. PixEdit har en markedsledende posisjon innenfor skanning software, datafangst, digitalisering og optimalisering av dokumenter i Norge og Norden. – Digitalisering av offentlig saksbehandling går raskt, og det går enda raskere etter Korona-situasjonen, så dette oppkjøpet har vi stor tro på sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin

– Digitalisering av offentlig saksbehandling går raskt, og det går enda raskere etter Korona-situasjonen, så dette oppkjøpet har vi stor tro på sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin (til høyre)
– Digitalisering av offentlig saksbehandling går raskt, og det går enda raskere etter Korona-situasjonen, så dette oppkjøpet har vi stor tro på sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin (til høyre)

Sikri har en veletablert posisjon i en offentlig virksomhet bl.a gjennom programvaren Elements. Sikri er et nyetablert selskap med over 20 års historikk og ble etablert som følge av fusjonen mellom EVRY og Tieto, da EVRYs enhet for sak- og arkivtjenester som etter pålegg fra konkurransetilsynet måtte selges. Enheten ble solgt til Karbon Invest AS som største aksjonær og dannet som selskapet Sikri AS.

Daglig leder i PixEdit, Anders Alvsåker er svært glad for oppkjøpet og har store ambisjoner videre:

– Vi i PixEdit gleder oss til å bli del av noe større. Software huset Sikri har store ambisjoner for å tilby produktene som trengs for å sikre effektive, trygge og innovative softwareløsninger i offentlig sektor i Norge og Norden. At vår partnerskapsmodell og produkter nå skal få Sikri i ryggen, og at vi sammen skal vokse, har jeg stor tro på. 

Sikri på sin side mener at PixEdit passer perfekt inn som en del av porteføljen. I følge Moulin har situasjonen rundt Korona-pandemien endret markedet:

– Sikri skal være den fremste leverandøren av software i offentlig sektor. Til nå har det vært mye fokus på struktur og trygghet. Den neste satsingen blir å gjøre produktene smartere og mer effektive. Her blir PixEdit sine tjenester en sentral komponent. Digitaliseringen har skutt fart som følge av Korona-situasjonen i både offentlig- og privat sektor. Dette skal vi møte med nye produkter og tjenester, sier Moulin. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Digitalisering av offentlig saksbehandling går raskt, og det går enda raskere etter Korona-situasjonen, så dette oppkjøpet har vi stor tro på sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin (til høyre)
– Digitalisering av offentlig saksbehandling går raskt, og det går enda raskere etter Korona-situasjonen, så dette oppkjøpet har vi stor tro på sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin (til høyre)
Last ned bilde

Om Sikri

Sikri
Sikri
Vollsveien 4A
1366 Lysaker

http://www.sikri.no

Sikri:

Sikri er en av Norges ledende leverandører innen saksbehandling, dokumentforvaltning og arkivering. Vi vil hjelpe offentlig sektor til å nå sine målsettinger. Gjennom godt samarbeid med stat og kommune kan vi skape innovasjon som gjør det mulig.

Gjennom tre tiår har selskapet vært operativt. Det hele startet med Kontor 2000 på KOARK. Siden har vi forvaltet den historiske arven og vært en bidragsyter til dagens NOARK-standard. I desember 2019 ble selskapet skilt ut av EVRY og fikk navnet Sikri. Nå ser vi fremover mor de nye mulighetene som digitaliseringen gir oss.

Våre viktigste mål er å sikre godt samarbeid med offentlig sektor, fortsette partnerskapsstrategien med privat sektor og å ha kompetanse på de tjenestene kundene våre forvalter. Skal offentlig sektor gi innbyggere og næringsliv effektive tjenester med høy kvalitet, krever saksbehandlingen mer prosestøtte. Det gjennomsyrer produktene til Sikri.

PixEdit:

PixEdit AS utvikler løsninger for effektiv datafangst og produksjon av digitale dokumenter.

Selskapet holder til i Sandefjord og har i over 30 år utviklet programvare for skanning, redigering og konvertering.

PixEdit programvare sikrer bevaring og fremtidig leserbarhet av de digitale dokumentene og er tilpasset norske krav til arkivstandard. Vårt fokus er stabil og effektiv programvare som er tilpasset kundens behov og som er enkel i bruk.

Karbon Invest:

Karbon Invest eies av Jens Rugseth og Rune Syversen som har samlet en portefølje av selskaper under felles eierskap. Rugseth og Syversen har stått bak selskaper som Crayon, Link Mobility, Mnemonic, Basefarm, 99X med fler.