Sikri

Sikri børsnoteres på Merkur

Del

Softwareselskapet Sikri noteres på Merkur Market 15. juli. – Som børsnotert selskap vil tilgangen til kapital og evnen til å gjøre M&A styrkes betydelig. Vi velger å børsnotere for å vokse fortere både organisk og uorganisk, sier Nicolay Moulin, CEO i Sikri.

Nicolay Moulin, CEO i Sikri
Nicolay Moulin, CEO i Sikri

Sikri er et nyetablert selskap med over 20 års historikk og ble etablert som følge av fusjonen mellom EVRY og Tieto, da EVRYs enhet for sak- og arkivtjenester som etter pålegg fra konkurransetilsynet måtte selges. Enheten ble solgt til Karbon Invest AS som største aksjonær og dannet selskapet Sikri AS.

Behov for offentlig digitalisering

Korona-situasjonen har satt stor fart på digitalisering i Norge, og behovet for heldigitaliserte og intelligente saks-arkivløsninger er stort. Her har Sikri i dag en ledende posisjon.

Sikri er et selskap som skal være best på å forstå offentlig sektorers behov og jobbe innovativt sammen med dem for å utvikle smartere og bedre tjenester. Disse tjenestene skal bidra til fornyelse og digitalisering av offentlig sektor, sier Moulin.

Moulin ser en utvikling der inkludering av offentlig arkiv blir en viktig brikke for å skape nye verdier og tjenester.

Det er ikke bare offentlig sektor i Norden som skal tilpasse seg offentlig sektorers behov. IT-næringen må også bli flinkere til å tilpasse seg, og vi i Sikri skal være ledende på dette, sier Moulin.

Stort potensial for vekst

I mai i år kjøpte Sikri opp selskapet PixEdit som har en markedsledende posisjon innen skanning software, datafangst, digitalisering og optimalisering av dokumenter i Norge og Norden. Samme måned ble AI-selskapet Augment kjøpt opp. Selskapet har med utgangspunkt i naturlig språk bygget AI-baserte løsninger som kan analysere, automatisere og effektivisere håndteringen av informasjon i tekstform.

– Etter å ha eid Sikri i noen få måneder ser vi et stort potensial for vekst både i og utenfor offentlig sektor gjennom å tilby både bedre og bredere tjenester for offentlig sektor i Norden. Moderne teknologi vil være en stor bidragsyter til potensialet som ligger i arkivet som data til innovasjon og utvikling. Vi går fra saksbehandling til verdiskapning, og møter fremtiden med en mer innebygget arkivering av Norsk offentlig data, avslutter Moulin.

Økonomisk fakta:

  • 140 FTE
  • Representert på 4 ulike lokasjoner
  • Ca 200 MNOK omsettning

Kontakter

Bilder

Nicolay Moulin, CEO i Sikri
Nicolay Moulin, CEO i Sikri
Last ned bilde

Om Sikri

Sikri
Sikri
Vollsveien 4A
1366 Lysaker

http://www.sikri.no

Sikri er en av Norges ledende leverandører innen saksbehandling, dokumentforvaltning og arkivering. Vi vil hjelpe offentlig sektor til å nå sine målsettinger. Gjennom godt samarbeid med stat og kommune kan vi skape innovasjon som gjør det mulig.

Gjennom tre tiår har selskapet vært operativt. Det hele startet med Kontor 2000 på KOARK. Siden har vi forvaltet den historiske arven og vært en bidragsyter til dagens NOARK-standard. I desember 2019 ble selskapet skilt ut av EVRY og fikk navnet Sikri. Nå ser vi fremover mot de nye mulighetene som digitaliseringen gir oss.

Våre viktigste mål er å sikre godt samarbeid med offentlig sektor, fortsette partnerskapsstrategien med privat sektor og å ha kompetanse på de tjenestene kundene våre forvalter. Skal offentlig sektor gi innbyggere og næringsliv effektive tjenester med høy kvalitet, krever saksbehandlingen mer prosesstøtte. Det gjennomsyrer produktene til Sikri.