Rambøll

Sikrer vannet for 20.000 innbyggere i Alta

Del

Vannforsyningen for råvannskilden til Alta vannverk forsterkes. Det etableres blant annet nye vannledninger under Altaelva – en av verdens mest berømte lakseelver. - Å grave i en av verdens mest berømte lakseelver var ikke et alternativ, slår oppdragsleder Jørn Gunnar Thomassen fast.

Alta kommune forsterker vannforsyningen for råvannskilden for Alta vannverk. Forsterkningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva. Foto: Kjetil Jørgensen Krane, Rambøll.
Alta kommune forsterker vannforsyningen for råvannskilden for Alta vannverk. Forsterkningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva. Foto: Kjetil Jørgensen Krane, Rambøll.

- Rambøll ble engasjert av Alta kommune for å utarbeide grunnlaget og gjennomføre anskaffelsen for totalentreprise for styrt boring, og samarbeider tett med byggherre også i oppfølging og gjennomføring av prosjektet, forteller oppdragsleder Jørn Gunnar Thomassen.

- Å grave i en av verdens mest berømte lakseelver var ikke et alternativ, slår Thomassen fast. 

No Dig-metoden styrt boring, går kort fortalt ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Denne borer seg tilbake gjennom traseen, utvider borhullet og trekker samtidig med seg det nye røret tilbake til startpunktet.

- I vurderingene er det også tatt hensyn til å en effektiv anleggsfase utenfor laksesesongen. Det gjøres ingen inngrep i selve elva, og ny infrastruktur hensyntar ekstremvær, flom og endringer i elveløpet, utdyper Kjetil Jørgensen Krane, som startet prosjektet som prosjektleder på byggherresiden.

La elva leve

Hovedvannverket i Alta ble etablert på 80-tallet, og ledningene under elva kom på plass tiåret etter. Det er fra tidligere blitt etablert forbygninger for å hindre utgravning og erosjon langs elvebredden flere steder; blant annet som følge av utbyggingen av Alta-kraftverket i 80-87. Over tid har vannet enkelte steder gravd elva dypere, som følge av begrensningene elva har til å utvide seg i bredden som følge av forbygningene. Enkelte år, avhengig av flom og vannføring, har man opplevd at vannrørene har blitt avdekket. 

- Sammen med kommunen har vi jobbet etter et prinsipp om å «la elva leve». Prinsippet følger NVEs og kommunens tidligere arbeider, med å redusere antall forbygninger og la elva få lov til å grave, svinge, ta nye løp og flomme over. 

Vektla kvalitet i konkurransen

- Rambøll var tidlig inne og gjennomførte et grundig forarbeid for å vurdere prøver og fremskaffe informasjon om grunnforholdene. Videre gjennomførte vi en begrenset tilbudskonkurranse med forhandlinger hvor vi inviterte fem entreprenører med ekspertise på styrt boring, fortsetter Krane.

I tilbudskonkurransen var kvalitet et av to tildelingskriterier, i tillegg til pris.

- Pris er viktig, men en vellykket gjennomføring er viktigere. Derfor var fremdrift, oppgaveforståelse,  gjennomføring, og håndtering av utfordringer underveis kriterier vi evaluerte i tilbudene til entreprenørene. Kvalitet ble vektet med 30 prosent, forklarer Thomassen.

- Etter å ha presentert sine planer fikk alle involverte tilbakemeldinger og forbedringspunkter, før de leverte reviderte tilbud. Det var en verdifull og god prosess, legger han til.

Tett samarbeid fram til ferdigstilling

Det er få ting vi mennesker er så avhengige av som vann. For innbyggerne i Alta betyr det imponerende prosjektet at de kan være trygge på å ha rent vann i krana i overskuelig framtid.

- Arbeidet med å forsterke vannforsyning og etablere reservevannsbrønner startet i 2015, og fire år senere ble disse koblet til hovedvannverket. Det prosjektet vi er med på nå er med å sikre en robust vannforsyning med en levetid på hundre år og, og sikkert mye lenger, forteller Krane.

De to engasjerte ekspertene fra Rambøll jobber fortsatt tett med kommunen for å sikre best mulig resultat.

- Vi er så heldige at vi får være med og følge opp underveis på stedet, og bistår blant annet med rådgivning inn mot utførelsen, samt håndtering av endringsmeldinger og tilpasninger, avslutter Thomassen. 

Fakta om prosjektet:

Forsterkningen av vannforsyningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva, med to ledninger, DN 500 mm PE 100 SDR11, total lengde 1200 m, mellom Holmen og Elvestrand. I tillegg etableres det to DN 250 mm PE100 SDR 11 vannledninger på strekningen mellom Jordfallet og Tøllefsvei i Øvre Alta i en lengde på totalt 400 meter, der ny vannforsyning kobles på nettet i vest. Olimb Anlegg er utførende entreprenør, med støtte fra lokale underentreprenører.

Involvert fra Rambøll er Vann, Geo, Bygg og tekniske systemer (SØK)

Kontakter

Jørn Gunnar Thomassen

Lead Consultant
Mobil: 908 36 913
E-post: jorn.gunnar.thomassen@ramboll.no

Bilder

Alta kommune forsterker vannforsyningen for råvannskilden for Alta vannverk. Forsterkningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva. Foto: Kjetil Jørgensen Krane, Rambøll.
Alta kommune forsterker vannforsyningen for råvannskilden for Alta vannverk. Forsterkningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva. Foto: Kjetil Jørgensen Krane, Rambøll.
Last ned bilde
No Dig-metoden styrt boring, går kort fortalt ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Foto. Rambøll
No Dig-metoden styrt boring, går kort fortalt ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Foto. Rambøll
Last ned bilde
Forsterkningen av vannforsyningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva, med to ledninger mellom Holmen og Elvestrand. Foto: Rambøll
Forsterkningen av vannforsyningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva, med to ledninger mellom Holmen og Elvestrand. Foto: Rambøll
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

28-årig forsker bak stort gjennombrudd innen produksjon av grønt hydrogen20.12.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Forskere rundt om i verden har i årevis jobbet for å løse koden for å få ned produksjonskostnadene knyttet til fremtidens grønne drivstoff, hydrogen. Nå har det lykkes en ung dansk forsker å finne en løsning, som vil redusere prisen for å gjøre vindkraft om til drivstroff for tunge transportkjøretøy med cirka 15 procent. For sin forskning får hun Flemming Bligaard-prisen på en halv million danske kroner.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom