Nærings- og fiskeridepartementet

Sikrer norske skip og sjøfolk ved "no deal"

Del

Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. – Vi vil sikre viktige norske arbeidsplasser og maritim aktivitet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Erklæringen fra den britiske regjeringen ivaretar norske sjøfolk og maritime interesser på en god måte.

– Storbritannia er blant våre største og viktigste enkeltmarkeder for skipsfartstjenester. Derfor er det svært viktig for regjeringen å sikre stabilitet og forutsigbarhet ved en "no deal". Det har vi fått til nå, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den norske og britiske regjeringen har hatt tett kontakt og er nå enige om å utveksle gjensidige politiske erklæringer om å videreføre vilkårene for maritim næringsvirksomhet mellom landene. De politiske erklæringene ivaretar sentrale norske maritime interesser i Storbritannia.

Partene erklærer å følge prinsippene om fri og rettferdig markedsadgang for maritime transporttjenester. Skip som er registrert hos den andre parten skal behandles likt som før når de kommer til havnen. Landene er også enige om at ingen av dem kommer til å innføre nye, ensidige tiltak som begrenser dagens frihet til å drive transport i innenriksfart. Landene holder også fast ved forpliktelsene etter ILO-konvensjon 108 om sjømenns identitetskort. Den inneholder blant annet bestemmelser om sjømenns rettigheter ved bytte av mannskap.  

Selv om erklæringene ikke er juridisk bindende, vil de to landene jobbe for å få på plass et varig avtaleverk etter at Storbritannia har gått ut av EU.   


Fakta:

  • Storbritannia utgjør et betydelig marked for norsk maritim næring.
  • Norske skip anløp britiske havner rundt 10 000 ganger i 2017. Det vil si mer enn 13 prosent av alle norske skipsanløp i utlandet i 2017.
  • Offshoreskip sto for om lag halvparten av anløpene i britiske havner.
  • Verdien av norsk maritim tjenesteeksport til Storbritannia samme år var på om lag 12 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 13 prosent av den samlede verdien av norsk eksport av skipsfartstjenester i 2017.

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom