COWI AS

Signerte kontrakt for Fellesprosjektet Arna - Stanghelle

Del
Statens Vegvesen, Bane NOR og COWI har signert kontrakt for forprosjekt på den etterlengtede dobbeltsporede jernbane- og veistrekningen mellom Arna og Stanghelle.
Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI, Katrine S. Erstad, prosjektsjef Vegvesenet, Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef COWI, Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI, Katrine S. Erstad, prosjektsjef Vegvesenet, Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef COWI, Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).

Strekningen er en del av baneprosjektet Arna-Stanghelle-Voss og ny E16, og inkluderer Norges største tunnelprosjekt med til sammen nesten 80 km vei- og jernbanetunneler.

Strekningen på 27 km blir en tryggere, raskere og mer forutsigbar vei og jernbane for lokalbefolkningen og besøkende. Signeringen av kontrakten med COWI betyr at planleggingen nå er i full gang.

– Vi gleder oss til å samarbeide med COWI om forberedelsene til byggestart i 2024. Arbeidet de skal utføre omfatter blant annet detaljprosjektering, utarbeiding av konkurransegrunnlag, utslippssøknader, forundersøkelser og miljøplaner, sier Katrine Sælensminde Erstad, prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Den anslåtte kostnaden til fellesprosjektet er satt til 26,4 mrd. kr (2021-kr). I planleggingsfasen er det i første omgang bevilget 200 mill. kr. Reisetiden på både vei og bane vil reduseres betraktelig; fra 28 til 13 minutter på bane, og 30 til 19 minutter på vei. Prosjektet tar sikte på byggestart i 2024.

Kjærkommen utbygging

I dag er veg- og jernbanestrekningen preget av lav standard og tunneler med stort behov for vedlikehold og oppgraderinger. I tillegg er strekningen skredutsatt. Det gir en lite effektiv og forutsigbar reisevei for trafikanter og næringsliv, samt store kostander for samfunnet. Utbyggingen er derfor kjærkommen, ifølge Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI.

– Det er en stor seier at regjeringspartiene med SV prioriterte midler til videreutviklingen av et så viktig prosjekt, vi vet at lokalbefolkningen og reisende har ønsket seg dette i lang tid for å kunne få en sikrere transporthverdag. Som rådgivere skal vi, i samhandling med Statens Vegvesen og Bane NOR, bidra med økt verdi i prosjektet og utfordre grunnlaget for å finne løsningene som gir så høy samfunnsøkonomisk verdi som mulig, sier Asferg

Prosjektet benytter seg av innkjøpsordningen Best Value Procurement (BVP) som vektlegger både kompetanse og prestasjon i kjøp av tjenester.

– Vi er svært fornøyde med å bli valgt som leverandør gjennom en prosess hvor prosjektteamet ble anerkjent for erfaring og anleggsteknisk kompetanse. Vi har fått god mulighet til å utdype leveransene våre i en konkretiseringsfase og bli bedre kjent med Bane NOR og Statens Vegvesens forventninger. Vi ser fram til utfordringene vi står overfor det kommende året, med en stram framdriftsplan og en spennende samfunnsoppgave, sier Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef for tunneler i COWI.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI, Katrine S. Erstad, prosjektsjef Vegvesenet, Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef COWI, Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI, Katrine S. Erstad, prosjektsjef Vegvesenet, Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef COWI, Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Last ned bilde
Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI, Katrine S. Erstad, prosjektsjef Vegvesenet, Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef COWI, Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI, Katrine S. Erstad, prosjektsjef Vegvesenet, Ruth Gunlaug Haug, prosjektsjef COWI, Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Last ned bilde
Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI og Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling COWI og Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest, Vegvesenet (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Last ned bilde

Om COWI AS

COWI AS
COWI AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

http://www.cowi.no

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann. 

Følg pressemeldinger fra COWI AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra COWI AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra COWI AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom