AF Gruppen

Signerte avtaler om entrepriser på sykehuset i Drammen

Del

AF Gruppen har signert to avtaler med Helse Sør-Øst RHF om utførelse av to entrepriser for etablering av nytt sykehus i Drammen.

Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på MNOK 467 eksl mva, er nå signert. Ill. Link Arkitektur
Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på MNOK 467 eksl mva, er nå signert. Ill. Link Arkitektur

Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på MNOK 467 eksl mva, er nå signert.

Den ene entreprisen omfatter kulvert for kryssing av Drammenbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset samt en gang- og sykkelvegbru. Arbeidet med denne entreprisen starter første kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse våren 2022. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 120 ekskl. mva.

Den andre entreprisen omfatter råbygg og pelearbeider for sentralbygg vest og servicetorget. Dette inkluderer halve behandlingsbygg - vest, poliklinikk 2, halve sengebygget og servicebygg. Totalt areal er på 33 000 m2. Arbeidet utføres som en hovedentreprise. Oppstart er mars 2021 med ferdigstillelse desember 2022. Avtalen har en verdi på 347 MNOK ekskl. mva.

AF Gruppen har tidligere utført miljøsaneringsarbeider på tomten til det nye sykehuset. I mai 2020 startet i tillegg anleggsvirksomheten opp arbeidene med betong- og pelearbeid for kjelleren.

- Vi gleder oss til å samarbeide med Helse Sør-Øst RHF på to spennende entrepriser på det nye sykehuset i Drammen. Vi er allerede godt i gang med kjellerkonstruksjonen og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på MNOK 467 eksl mva, er nå signert. Ill. Link Arkitektur
Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på MNOK 467 eksl mva, er nå signert. Ill. Link Arkitektur
Last ned bilde
Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på MNOK 467 eksl mva, er nå signert. Ill. Link Arkitektur
Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. AF Gruppen ble innstilt på to entrepriser 23. november. Avtalene, med en samlet verdi på MNOK 467 eksl mva, er nå signert. Ill. Link Arkitektur
Last ned bilde

Lenker

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et prosjektbasert entreprenør- og industrikonsern, formet av entreprenørånd og gjennomføringskraft. Konsernet omsatte for 22,6 mrd kroner i 2019 og har i dag ca 5700 medarbeidere. AF Gruppen er notert på Oslo Børs (AFG).

Vår virksomhet er inndelt i følgende områder: Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore. 

www.afgruppen.no

Følg saker fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom