Bygg21

Signaturkampanje skal gi lønnsom byggenæring og rimeligere boliger

Del

(Arendal 13. august 2019) 400 signaturer, minst! Det er målet for en landsomfattende kampanje der bedrifter innen bygg og eiendom forplikter seg til å jobbe mer kostnadseffektivt og bærekraftig.

I dag startet signeringskampanjen på Arendalsuka, i regi av Bygg21.

Bygg21 er et samarbeid mellom staten og bygge- og eiendomsnæringen for å redusere kostnader, sikre raskere boligbygging og sørge for at en av Norges største vekstnæringer utvikler seg på en effektiv og bærekraftig måte. Sekretariatet for Bygg21 har, sammen med et stort antall sentrale personer i næringen, definert beste praksis og utviklet praktiske råd som bedriftene nå oppfordres til å ta i bruk.

- Beste praksis utviklet av Bygg21 vil hjelpe oss i arbeidet med å industrialisere mer, få ned kostnadene og bygge kvalitetsboliger til fornuftige priser, sier Daniel K. Siraj, konsernsjef i OBOS.

- Anbefalingene fra Bygg21 har blitt til gjennom en kjempedugnad der over 100 dyktige fagfolk fra alle deler av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt. Nå er det opp til hver enkelt virksomhet å signere på at de vil støtte opp om beste praksis definert av Bygg21. Jeg håper samtlige virksomhetsledere i næringen er sitt ansvar bevisst og signerer på bygg21signaturen.no, sier Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister.

Bygg21signaturen.no

Bygg21 lanserer i dag klokken 14.30 en ny nettside, Bygg21signaturen.no, hvor bedriftsledere i bygge- og eiendomsnæringen kan bekrefte at de vil følge anbefalingene og krysse av på hvilke områder de vil jobbe spesielt med fremover. Bedriftene som signerer, forplikter seg også til å oppfordre samarbeidspartnere og underleverandører om å gjøre det samme. Målet er minst 400 signaturer før Bygg21 avslutter sitt arbeid i desember i år. Bedriftene som signerer vil synes på den digitale kampanjesiden, som vil bli oppdatert fortløpende.

På lanseringsarrangementet i Arendal i dag blir Jon Sandnes, leder i Byggenæringens Landsforening (BNL), den aller første som får skrive under på Bygg21-signaturen, etterfulgt av blant andre konsernsjef Heidi Wolden i Kruse Smith, Truls Nergaard i Storebrand Eiendom og Jon-Olav Sigvartsen i Jos-Bygg Norgeshusgruppen.

I Arendal arrangerer Bygg21 også en idémyldring for bransjeaktører som inviteres til å dele erfaringer med bruk av beste praksis.

- Selv om bransjeaktørene konkurrerer seg imellom har alle et felles ansvar for å videreutvikle næringen til beste for oppdragsgivere, kunder, medarbeidere og samfunn. Bygg21 bidrar til å forene oss om de viktigste utfordringene, sier Sandnes.

BNL, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har allerede forpliktet seg til å oppfordre sine medlemmer til å signere.

Bygg21 vil i løpet av høsten arrangere flere frokostmøter og regionale møter over hele landet for å markedsføre Bygg21-signaturen og beste praksis-rådene til næringen.

- Flere titalls bedrifter har sagt de vil signere i løpet av de neste par dagene. Nå blir det opp til hele næringen selv å bygge videre på fundamentet vi har laget, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

Nøkkelord

Kontakter

Sverre Tiltnes
Direktør, Bygg21
Mobil: +47 90 75 88 67
Epost: sverre@bygg21.no

Bilder

Sverre Tiltnes, Bygg21. Foto: Bygg21
Sverre Tiltnes, Bygg21. Foto: Bygg21
Last ned bilde

Om Bygg21

Bygg21
Bygg21
Mariboesgate 13
0183 Oslo

http://bygg21.no

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæring og statlige myndigheter. Målet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Målet er 20 prosent lavere kostnader i løpet av 2020.

Bygg21 representerer hele Norges bygg- og eiendomsnæring. Derfor har vi mobilisert bransjefolk fra bygg- og eiendomsselskapene, myndighetsapparatet, arkitekt- og konsulentvirksomheter og akademia.

Følg saker fra Bygg21

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bygg21 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bygg21