ECPAT Norge

Setter seksuell utnyttelse av barn i reiselivet på politisk dagsorden!

Del

Det er ingen hemmelighet, hvert eneste år utsettes millioner av barn for seksuell utnyttelse, hvorav mange er ofre for reisende overgripere. Traumene og problemene mange av disse barna får etter et overgrep er dramatisk. Reisende overgripere må stanses nå.

Derfor arrangeres Stortingsseminaret «Forebygging av seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme» onsdag den 19. juni 2019, der justisminister Jøran Kallmyr vil delta i diskusjonen om å finne løsninger som effektivt forebygger utnyttelse av barn.

Det vil også bli satt søkelys på helt konkrete tiltak som reiselivsbransjen kan iverksette for å forebygge at deres egne tjenester og infrastruktur blir brukt til å få tilgang til utsatte barn.

Kripos forteller at transnasjonale seksualforbrytere både forgriper seg på barn i form av direkteoverførte overgrep som bestilles på nett, samt at nordmenn fysisk reiser til andre land med mål om å begå seksuelle overgrep mot barn.

ECPAT Norge er en del verdens største nettverk av ideelle aktører som arbeider for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn. Organisasjonen tar et aktivt standpunkt for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, et verdensomspennende problem som også norske borgere er involvert i, enten som ofre eller som overgripere. 

The Code of Conduct

ECPAT Norge ble nylig lokal representant for “The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism”. The Code er reiselivsbransjens etiske retningslinjer som beskytter barn mot utnyttelse og overgrep.

Vi er stolte av at vi endelig kan tilby The Code til norske turoperatører, flyselskap og hoteller forteller generalsekretær Ann-Kristin Vervik i ECPAT Norge. The Code består av konkrete handlinger reiseliv- og turistnæringen kan utrette i egne organisasjoner for å identifisere risikofylte situasjoner og forebygge.

Vi inviterer alle norske reiselivsbedrifter til å bli ECPAT Partner og dermed medlem av The Code. I tillegg vil bedriftene kunne delta i den viktige internasjonale #IkkeSeBort kampanjen som sørger for å gi informasjon til turister og andre reisende om temaet. Når vanlige mennesker vet hvordan de skal melde ifra i et fremmed land, så kommer vi veldig mye lenger, sier Vervik.

Skadelig frivillighetsturisme

Det høres ut som en god gjerning å reise til et barnehjem i et fattig land og bidra som frivillig. Erfaringer fra Universitetet i Stavanger (Norsk hotelskole) viser at det ikke alltid er slikt sier førsteamanuensis Åsa Helen Grahn. Det anslås at 80 % av barna som bor på et barnehjem ikke har behov for å bo der, fordi de har foresatte som kan ta seg av dem. Men fattige familier blir fortalt at barnehjem er et bedre alternativ som sikrer skolegang og bedre levevilkår. Dermed har frivillighetsturisme blitt til en milliardindustri som separerer barn fra familiene sine. Samtidig blir barna mer utsatt for overgrep, forteller Grahn.

Skal vi lykkes med å redde barn fra reisende overgripere, er det avgjørende at myndighetene, reiselivssektoren, organisasjoner som ECPAT og privatpersoner jobber sammen mot problematikken, avslutter justisminister Kallmyr.

Nøkkelord

Kontakter

Ann-Kristin Vervik (Generalsekretær ECPAT Norge) mobil, 92832848, e-post ak.vervik@ecpatnorge.no

Silje Hjemdal (Stortingsrepresentant Familie og kulturkomiteen), mobil 92029330 e-post silje.hjemdal@stortinget.no

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge
ECPAT Norge
C/O Sentralen, PB 183
0102 Oslo

97 54 85 85http://www.ecpatnorge.no

ECPAT er et internasjonal nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnytting av barn. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 25-årsjubileum i 2015. Det samme året startet ECPAT Norge sitt viktige arbeid. 

"Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem,"  slår FNs barnekonvensjon fast, og danner grunnlaget for alt av ECPAT Norges arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter.  Kommersiell seksuell utnytting av barn et av de mest alvorlige brudd på barns rettigheter.

I samarbeid med våre 104 søsterorganisasjoner i 93 land, arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om sexhandel med barn økes, og sexkjøperne bli stilt til ansvar for sine handlinger.     

ECPAT er i dag den eneste humanitære organisasjonen i verden som dedikerer seg kun til kampen mot seksuell utnytting av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.      

Vår visjon er en verden der barn lever fri for seksuell utnytting. 

Følg saker fra ECPAT Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ECPAT Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ECPAT Norge

Regjeringspartiene øker støtten til ECPATs arbeid for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn6.12.2019 13:43:36 CETPressemelding

Hvert eneste år utsettes millioner av barn for seksuell utnyttelse, og ofte befinner ofrene og overgriperne seg i forskjellige land. Nettet benyttes til deling av overgrepsbilder, seksuell trakassering, grooming og utpressing av barn til å møte overgriperne fysisk i Norge og i utlandet. For å bekjempe disse enorme utfordringene må barn og unge være bedre rustet til å beskytte seg selv og søke hjelp.