GlobeNewswire by notified

Serstech offentliggör tilläggsprospekt

Share

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Serstech offentliggör tilläggsprospekt

Serstech AB (publ) (”Serstech” eller ”Bolaget”) offentliggör idag tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) avseende det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 15 december 2022. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Serstech den 28 december 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget fått en order från sin partner Kaiser-SIG i Singapore värd 10 miljoner SEK.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 januari 2023 (FI-Dnr 22-35430).

Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.serstech.com, Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se,  och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida, www.vhcorp.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 4 januari 2023. Återkallelse ska ske via e-post till info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt Serstech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:
Stefan Sandor, VD Serstech AB
Telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB
Telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 januari 2023 kl. 11:15 CEST.

Om Serstech
Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Serstech AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

ULTRA Abu Dhabi Drops Stacked Phase One Lineup31.1.2023 23:00:00 CET | Press release

AFROJACK, CALVIN HARRIS, ILLENIUM, NERVO, NGHTMRE, SKRILLEX to headline the Main Stage. ADAM BEYER, AMELIE LENS, SASHA & JOHN DIGWEED to lead Resistance. ULTRA Abu Dhabi to be held at ETIHAD PARK, YAS ISLAND, ABU DHABI on SATURDAY 4 & SUNDAY 5 MARCH 2023. SEOUL, South Korea, Jan. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- UC Global, the regional partner of ULTRA Worldwide in the United Arab Emirates and the local organizer of ULTRA Abu Dhabi, has announced the first wave of headliners set to play its inaugural edition Saturday 4 and Sunday 5 March 2023. Ever since the announcement that ULTRA Worldwide would be headed to the Middle East for the very first time, anticipation has reached a fever pitch as to which artists would be coming to the region. Now, the wait is finally over as the festival's stellar Phase One lineup has been revealed. Multi-award-winning and platinum-record-selling artist Afrojack is no stranger to the ULTRA main stage and will be on hand to deliver yet another high-octane set.

LumiraDx Announces Commercial Shipment of its Point of Care NT-proBNP Test in Europe, Supporting Heart Health Checks in UK31.1.2023 22:30:00 CET | Press release

Run on the highly portable LumiraDx Platform, the LumiraDx NT-proBNP test is a quantitative, fingerstick blood assay designed for near-patient testing with lab-comparable results in 12 minutes. It is the only fingerstick NT-proBNP test currently commercially available.The LumiraDx NT-proBNP test is a rapid microfluidic immunofluorescence assay that can aid in the diagnosis of congestive heart failure (CHF).Available on the same point of care (POC) Platform as LumiraDx’s high sensitivity SARS-CoV-2 antigen, HbA1c, D-Dimer, INR, CRP, Flu A/B, RSV, SARS-CoV-2 antibody, SARS-CoV-2 antigen pool, SARS-CoV-2 Ag Ultra and Ultra Pool tests.*LumiraDx is partnering with Medtronic and a number of local healthcare trusts and charities in the UK to launch the Your Heart Matters Bus initiative where members of the public will be offered free heart health checks, LumiraDx NT-proBNP test results as indicated and medical information through a mobile walk-on service. LONDON, Jan. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE

International Petroleum Corporation Updated Share Capital31.1.2023 21:30:00 CET | Press release

International Petroleum Corporation (IPC or the Corporation) (TSX, Nasdaq Stockholm: IPCO)reports the following, in accordance with the Swedish Financial Instruments Trading Act: Following the cancellation of738,243 common shares repurchased by IPC under the share repurchase program,the total number of issued and outstanding common shares of the Corporation is 136,089,756 common shares with voting rights as atJanuary 31, 2023, of which IPC holds71,416 common shares in treasury. International Petroleum Corp. (IPC) is an international oil and gas exploration and production company with a high quality portfolio of assets located in Canada, Malaysia and France, providing a solid foundation for organic and inorganic growth. IPC is a member of the Lundin Group of Companies. IPC is incorporated in Canada and IPC’s shares are listed on the Toronto Stock Exchange (TSX) and the Nasdaq Stockholm exchange under the symbol "IPCO". For further information, please contact: Rebecca Gordon VP Corporate

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 31.01.202331.1.2023 20:00:00 CET | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 31 January 2023 at 21:00 EET Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 31.01.2023 Espoo, Finland – On 31 January 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL261,4854.33CEUX19,9384.34AQEU23,7644.33TQEX12,8134.34Total318,0004.33 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 20