Rambøll

Ser til generasjon Z for fremtidens løsninger

Del

– Seniorene i selskapet utfordres nå av yngre krefter med ny kompetanse og endret tilnærming, forteller Roy Sletten, direktør for store prosjekter i Rambøll. Selskapet satser stort på bærekraftige industriprosjekter, med en suksessoppskrift som forener 75 års kompetanse med yngre generasjoners kunnskap og brennende engasjement.

Battericelle-fabrikken i Mo blir den første litium-ion battericelle-produksjonsenheten i Norge i industriell skala. Illustrasjon: FREYR
Battericelle-fabrikken i Mo blir den første litium-ion battericelle-produksjonsenheten i Norge i industriell skala. Illustrasjon: FREYR

– Vi ser at det er høy aktivitet og stor investeringsvilje innen industrinæringen, samtidig som virksomhetene trenger rådgivning innen digitalisering og automatisering. Industrien har en del utfordringer med det grønne skiftet. Med Rambølls erfaring, flerfaglighet og spisskompetanse innen bærekraft, ser vi at vi både kan være en tidligfase-rådgiver og bistå godt gjennom hele prosjektet, slik at kunden når sine mål og kanskje til og med løfter sine egne bærekraftambisjoner i prosjektet, forteller Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll.

 – Vi får oppdrag basert på omtale, tillit og gode leveranser, og jobber kontinuerlig med å styrke vår kompetanse. Nå har vi et større bærekraftprosjekt gående internt, hvor vi har som mål å løfte kompetansen i hele organisasjonen. Vi må spørre oss selv hva og hvordan vi sammen med våre kunder i de ulike prosjektene skal bidra til å nå Paris-avtalens mål, sier Landsem.

Godt forankret arv

Med 75 års historie som et samfunnsengasjert rådgivingsselskap, er det ikke nytt at Rambøll har et bevisst forhold til hvordan prosjektutvikling påvirker samfunnet ellers. Filosofien som selskapet ble stiftet på i 1945, er en integrert del av det daglige virket, og Rambøll er det første og eneste rådgivingsselskapet i Norge til å bli Veritas-sertifisert innen bærekraft.

– Vi setter bærekraftspørsmålet høyt allerede i en tidlig fase – også før investeringsbeslutningen fattes. Det gir oss muligheten til å bidra til en klar visjon med tydelige mål for hvilken bærekraftprofil det endelige prosjektet skal leve opp til. Det er lettere å få oppmerksomhet rundt bærekraft i dag, og markedet etterspør dette i økende grad. Det ser vi i flere prosjekter – også i segmenter som tidligere ikke har vært opptatte av dette, forteller Roy Sletten, direktør for store prosjekter i Rambøll.

– Bærekraftproblematikken er ikke bare et lokalt anliggende. Som følge av dette ser vi verdien av å spille på bredden i Rambøll Gruppen. Dette utløser mer internasjonalt samarbeid, og det er positivt, forteller Sletten, og legger til at yngre generasjoner er en viktig del av denne bredden.

– Bærekraft er et «generasjon Z»-fag. Yngre generasjoner har en helt annen sult og et brennende ønske om å få til ting, og de drar med seg oss andre. Tidligere har det vært den eldste senioren som har vært den mest kompetente, men det utfordres nå. Det har allerede vært utfordret innen IT og data, og nå ser vi det også innen bærekraft og innovasjon, hvor man må ha med seg andre tanker og holdninger, og det har flere av de yngre, sier Sletten.

Prosjekter i verdensklasse

Blant prosjektene som drar nytte av denne kompetansen, er den planlagte battericellefabrikken til Freyr AS i Mo i Rana. Her skal det etableres en storskalaproduksjon av miljøvennlige energilagringsceller til bruk i både det norske og europeiske markedet. Rambøll er rådgiver innen konseptutvikling, planlegging og prosjektering.

– Prosjektet har gode intensjoner. Lokaliseringen av fabrikken er et resultat av det, for her er det tilgang til ren og fornybar energi. I et marked som etterspør gjenbruk og bærekraft er det viktig å tilpasse seg taksonomien som kommer for fullt, og det er mange som ikke vet hvor de skal henvende seg, forteller Sletten.

Innovativt energikonsept

I utviklingen av Norsk Kyllings nye slakte- og foredlingsfabrikk i Orkanger, har Rambøll vært med fra starten av forprosjektet og frem til igangkjøringen av ferdig fabrikk. Fabrikken er en av landets største satsninger innen næringsmiddelindustri i nyere tid, og bygget har fått ledende løsninger innen automatisering, energi og miljø. Resultatet er et flaggskip innen bærekraftig kyllingproduksjon, som bidrar til både økt konkurransekraft og merverdi i verdikjeden.

– Vi har vært opptatte av at vi gjennom vår deltagelse skulle realisere de målene som Norsk Kylling har hatt for fabrikken. Norsk Kylling har hatt en helhetlig strategi som innebærer en del mål om hva man skal oppnå innen produksjon, dyrevelferd og bærekraft. Vi har arbeidet med et energikonsept hvor vi har tatt i bruk innovative løsninger for lagring og styring av energi. Energikonseptet sørger for null prosent forbruk av fossile energikilder i et normalår, mot bransjestandarden på 20 prosent, forteller prosjektrådgiver Johan Magnor Hansen.

– I industrien er det andre viktige parametere enn for eksempel i offentlige bygg. Ett av dem handler om «time to market». Skal man bygge et lakseslakteri, må det være ferdig til slaktesesongen, det holder ikke at det er ferdig noen uker etter at laksen er slakteferdig. Så dette – sammen med investeringsforståelse og gjennomføringsevne – er viktig, sier Landsem.

Nøkkelord

Kontakter

Bjørn Tore Landsem, Direktør Bygg – mob. 932 43 113
Roy Sletten, direktør Store prosjekter – mob. 902 21 266

Bilder

Battericelle-fabrikken i Mo blir den første litium-ion battericelle-produksjonsenheten i Norge i industriell skala. Illustrasjon: FREYR
Battericelle-fabrikken i Mo blir den første litium-ion battericelle-produksjonsenheten i Norge i industriell skala. Illustrasjon: FREYR
Last ned bilde
Norsk Kyllings nye slakte- og foredlingsfabrikk i Orkanger med ambisjon om å bli  verdens mest energismarte produksjonsanlegg. Illustrasjon: Norsk Kylling.
Norsk Kyllings nye slakte- og foredlingsfabrikk i Orkanger med ambisjon om å bli verdens mest energismarte produksjonsanlegg. Illustrasjon: Norsk Kylling.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Fjerner byggebransjens barrierer for ombruk2.9.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

Sammen vil Rehub og Resirqel sørge for å øke andelen av ombruk i byggebransjen. Aktørene har nå inngått en avtale hvor Resirqel gjør materialer tilgjengelig i den digitale løsningen Rehub. – Oversikt over tilgjengelige varer og mellomlagring er kjent i bransjen som viktige barrierer for ombruk. Ved å samarbeide med Rehub kan vi sammen tilby bedre løsninger på disse problemene, sier Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel.

Rambøll i Gnist-finale for å skape første digitale tilflyttingskommune22.6.2021 09:41:22 CEST | Pressemelding

Kyst- og fjordkommunen Lebesby i Midt-Finnmark ønsker å bli Norges første digitale tilflyttingskommune, og prosjektet Lebesby 2.0 er en del av innovasjonskonkurransen i samarbeid med DOGA og Nordic Edge. – Denne designkonkurransen treffer blink i forhold til vår SMART-satsing, sier prosjektleder Anita Woll i Rambøll om å være en av to finalister som kjemper om å få videreutvikle Lebesby.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom