Fiskebåt

Sentrale fiskeripolitiske spørsmål på høring

Del

Fiskebåt konstaterer at Nærings- og fiskeridepartementet har utredet og sendt på høring sentrale fiskeripolitiske spørsmål. Høringen fremmes som ledd i departementets arbeid med en ny kvotemelding og omfatter rammebetingelser for den minste kystfiskeflåten, gruppeinndeling i kystfiskeflåten, fordeling av strukturgevinster og kvotefordeling av nordøstarktisk torsk og nvg-sild.

- Fiskebåt er positive til at departementet har gjort en grundig utredning av disse temaene, og legger til grunn at det er en målsetning å innfri næringsaktørenes berettigede forventninger om stabilitet og forutsigbarhet i fiskeripolitikken, sier adm. direktør i Fiskebåt Audun Maråk.

Maråk viser til at norsk fiskerinæring har gått fra å være en subsidiert næring til å bli en lønnsom og attraktiv næring. Den viktigste faktoren for denne utviklingen har vært et tett og godt samarbeid mellom myndigheter og næringen om sentrale rammevilkår. Fiskeflåten er avhengige av forutsigbare og langsiktige rammevilkår, ikke minst at ressursfordelingen og strukturpolitikken ligger fast. Varig løsninger forutsetter et bredt politisk flertall rundt den kommende kvotemeldingen. Fiskebåt håper at regjeringen lykkes med dette, og vil bidra konstruktivt i den videre prosessen.

- Sentrale politiske rammevilkår har vært til utredning og politisk behandling i en årrekke, og dette har bidratt til å skape en usikkerhet i næringen. Fiskebåt er opptatt av fremdriften i arbeidet med den nye kvotemeldingen, og håper at Stortinget kan behandle meldingen så raskt som mulig, sier Maråk.

Kontakter

Bilder

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

Fiskebåt er bekymret for arealbehovet ved vindkraftsatsing11.5.2022 14:16:55 CEST | Pressemelding

Regjeringen vil at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Vårt mål er å få dette til i godt samarbeid med fiskeriinteressene, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag morgen. Fiskebåt er likevel bekymret for det store arealbehovet som kreves, og mener det blir bevilget for lite penger til forskning på konsekvensene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom