NBBL - Norske Boligbyggelag

Seks av ti forventer fortsatt økt rente

Del

Boligmarkedsbarometeret faller fra 11,1 i november til 10,0 i desember. Tallene bekrefter den stabile trenden boligmarkedet er inne i.

NBBLs siste boligmarkedsbarometer bekrefter trenden om et balansert marked. FOTO: Nadia Frantsen/NBBL
NBBLs siste boligmarkedsbarometer bekrefter trenden om et balansert marked. FOTO: Nadia Frantsen/NBBL

Hele 6 av 10 nordmenn forventer fortsatt økt boliglånsrente, i kontrast til at stadig flere økonomer nedjusterer renteprognosene for det kommende året. 

– Kun tre prosent tror på rentenedgang. Folkets forventninger ser dermed ut til å være på kollisjonskurs med mange økonomer som tror at rentetoppen er nådd. I NBBL forventer vi at renten forblir uendret i desember, men mener at det vil være fornuftig av Norges Bank å fortsatt holde muligheten åpen for renteøkning i mars, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Troen på økte boligpriser stiger igjen

Andelen som tror på stigende boligpriser øker fra 44 prosent november til 46 prosent i desember, og bryter dermed en seks måneders fallende trend. Boligprisforventningen avslutter dermed 2019 litt under det historisk gjennomsnittet på 51 prosent. Nivået tilsier dermed at den moderate boligprisutviklingen fortsetter inn i 2020.

Seks prosent oppgir at de er bekymret for egen jobbsituasjonen det neste året. Det er en liten oppgang fra tidligere, men vitner fortsatt om ok utvikling i norsk økonomi. Vi ser imidlertid tegn til veksten dempes på andre områder. Lavere vekst i norsk økonomi, årets renteoppgang og høy boligbygging vil dempe boligprisveksten neste år. NBBLs forventer derfor at boligprisene vil holde seg nær dagens nivå gjennom hele 2020.

Kilde: NBBL og Opinion AS

Faktaboks om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.-18. november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (28,1-55,7+61,0) / 3 = 11,1

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NBBLs siste boligmarkedsbarometer bekrefter trenden om et balansert marked. FOTO: Nadia Frantsen/NBBL
NBBLs siste boligmarkedsbarometer bekrefter trenden om et balansert marked. FOTO: Nadia Frantsen/NBBL
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser, samt å påvirke myndighetene slik at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom