GlobeNewswire

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING 2020-03-27

Share

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING 2020-03-27

Transaction type:SEK Credit
Tender date:2020-03-27
Time for submission of bids:10.30-11.00 (CET)
Payment date:2020-03-31
Final repayment date2022-03-31
Offered volume:100 bn SEK
Minimum bid amount:10 mln SEK
Maximum bid amount:25 bn SEK
Maximum number of bids from each participant:       1
Interest rate:0.00 %

ALL APPROVED COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT VOLUME BIDS TO THE RIKSBANK (46-8-6966970) BY 11.00 AM
ON MARCH 27 2020, AT THE LATEST.

Result of the auction will be published at 11.30 (CET/CEST)

Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se


About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Aben Closes Private Placement10.7.2020 14:00:10 CESTPress release

VANCOUVER, British Columbia, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) (OTCQB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (“Aben” or “the Company”) is pleased to announce that it has completed a non-brokered private placement financing for total gross proceeds of $1,046,300.04 (the “Private Placement”). The Company has issued 5,385,000 units (the "Units") at a price of CAD $0.10 per Unit and 4,231,667 flow-through units (the "FT Units") at a price of CAD $0.12 per FT Unit. Each Unit is comprised of one common share and one warrant (a “Warrant”). Each FT Unit is comprised of one flow-through common share and one-half of one Warrant. Each Warrant will entitle the holder to purchase one common share for a period of two (2) years at a price of CAD $0.15 per share. In addition, the Company has paid finder's fees totaling $56,056 and issued an aggregate 520,800 finder's warrants to arm's-length parties, with each finder’s warrant bearing the same terms as the Warrants. The Company int

Amended Articles of Association of AB Klaipedos nafta registered after the increase of the authorised capital10.7.2020 13:52:02 CESTPress release

On 9 July 2020 amended Articles of Association AB Klaipedos nafta (hereinafter – the Company) had been registered in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania after the increase of authorised capital of the Company. Following the increase of the authorised capital of the Company, such capital is equal to EUR 110 505 193,97 and is divided into 381 052 393 units of shares, which grant 381 052 393 votes. Nominal value per share – EUR 0.29. Enclosed: Articles of Association of the Company, registered on 9 July 2020. Jonas Lenkšas, Chief Financial Officer, +370 694 80594 Attachment Articles of Association of the Company, registered on 9 July 2020

Kitron: Allokering av opsjoner10.7.2020 13:15:00 CESTPressemelding

Styret i Kitron ASA vedtok 10. juli 2020 å utstede 1 400 000 opsjoner til ledelsen, 150 000 opsjoner er re-allokert fra Subprogram A (2019-2022) og 1 250 000 er fra Subprogram B (2020-2023) opsjonene blir utstedt i henhold til Kitrons langsiktige insentivprogram for 2019-2022 og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som vedtatt av ordinær generalforsamling avholdt 23. april 2020. Aksjeopsjonsprogrammet og egenskapene til opsjonene er beskrevet i note 19 og 28 til Kitrons årsregnskap for 2019. Opsjonene er allokert til ledelsen som følger: CEO Peter Nilsson mottok 560,000 opsjoner. Etter tildelingen har Peter Nilsson 760 000 opsjoner og eier 2 079 182 aksjer i Kitron.CFO Cathrin Nylander mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Cathrin Nylander 270 000 opsjoner og eier 868 752 aksjer i Kitron.COO Israel Losada Salvador mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Israel Losada Salvador 270 000 opsjoner og eier 743,831 aksjer i Kitro

Kitron: Allocation of options10.7.2020 13:15:00 CESTPress release

On 10 July 2020, the board of directors of Kitron ASA resolved to issue 1,400,000 options to senior management, whereof 150 000 options are re-allocated from Subprogram A (2019-2022) and 1,250,000 options are from Subprogram B (2020-2023). The options are issued in accordance with Kitron's long term incentive program 2019-2022 and the board of directors' declaration on salaries and other remuneration to the senior executive management, as approved by Kitron annual general meeting held 23 April 2020. The share option program and properties of the options are described in note 19 and 28 in Kitron's annual financial statements for 2019. The options are allocated to the management as follows: CEO and President Peter Nilsson received 560,000 options. After the allocation Peter Nilsson holds 760,000 options and 2,079,182 shares in Kitron.CFO Cathrin Nylander received 120,000 options. After the allocation Cathrin Nylander holds 270,000 options and 868,752 shares in Kitron.COO Israel Losada Sa

Kitron: Q2 2020 - Rekordresultater10.7.2020 12:46:05 CESTPressemelding

(2020-07-10) Kitron kan i dag melde om sterk vekst og rekordoverskudd for andre kvartal, drevet av sektorene Forsvar/Luftfart, Medisinsk utstyr og Industri. Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 1 041 millioner kroner, en økning på 21 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten justert for valutaeffekter var 11 prosent. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 8,5 prosent i andre kvartal, mot 6,6 prosent i samme kvartal i fjor. Ordrereserven endte på 2 102 millioner kroner, en økning på 45 prosent sammenlignet med i fjor. Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer: – Dette var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, lønnsomhet og ordrereserve. Driftsinntektene er drevet av robust underliggende etterspørsel innen sektorene Forsvar/Luftfart, Medisinsk utstyr og Industri. Sterk utvikling ved alle alle Kitron-anleggene bidro til marginen på 8,5 prosent. Utsiktene våre for tredje og fjerde kvartal gjør oss trygge på å nå våre oppgraderte mål for hele året 2020

Kitron: Q2 2020 – Record performance10.7.2020 12:46:05 CESTPress release

(2020-07-10) Kitron today reported strong growth and record profit for the second quarter driven by Defense/Aerospace, Medical devices and Industry sectors. Kitron's revenue for the second quarter was NOK 1 041 million, an increase of 21 per cent compared to last year. Growth adjusted for currency effects was 11 per cent. Profitability expressed as EBIT margin was 8.5 per cent in the second quarter, compared to 6.6 per cent in the same quarter last year. The order backlog ended at NOK 2 102 million, an increase of 45 per cent compared to last year. Peter Nilsson, Kitron's CEO, comments: "This was a record quarter for Kitron in terms of revenue, profitability and order backlog. Revenue is driven by a robust underlying demand within Defense/Aerospace, Medical and Industry Sectors. Strong performance in all Kitron sites contributed to the profitability of 8.5 per cent. Our third and fourth quarter outlook leaves us confident in reaching our upgraded full year 2020 targets. Our third quart