GlobeNewswire

SEB signerar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Dela
Pressmeddelande
Stockholm 27 augusti 2019

SEB signerar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

SEB ställer sig bakom FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. Det innebär att banken åtar sig att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan på samhället i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

Vi välkomnar det här initiativet som ger oss en gemensam målbild för hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Klimatfrågan är en global utmaning som kräver internationellt samarbete. Här har alla en viktig roll att spela – både politiken, näringslivet och människor i stort. Genom att ställa oss bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet tar vi ytterligare ett steg för att stärka vårt hållbarhetsarbete och bidra till den internationella klimatomställningen. Det tjänar både vi, våra kunder och samhället på, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby

De nya globala principerna för ansvarsfull bankverksamhet har tagits fram av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) som är ett samarbete mellan FN och den globala finanssektorn. Genom att ställa sig bakom principerna bidrar SEB till att etablera ett branschgemensamt ramverk med syfte att öka bankernas positiva påverkan på miljö och samhälle.

Hållbarhet är sedan länge en integrerad del i SEB:s verksamhet och vår ambition är att vara en förebild inom finanssektorn. I bankens nya affärsplan är hållbarhet ett av våra strategiska investeringsområden för framtiden, säger Sara Öhrvall, chef för digital utveckling, kommunikation och hållbarhet.

Genom undertecknandet åtar sig SEB att fortsätta att anpassa sin affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. 

Som en del av detta åtar sig SEB att mäta och följa upp att banken kontinuerligt ökar sin positiva påverkan och samtidigt minskar den negativa påverkan genom att hantera de risker som bankens verksamhet, produkter och tjänster kan innebära för miljö och samhälle. Detta ligger i linje med aktiviteter som redan har inletts vad gäller att klassificera bankens investerings- och låneportfölj.

För  mer information kontakta
Sara Öhrvall, chef för digital utveckling,kommunikation och hållbarhet
070-811 5377
sara.ohrvall@seb.se
Presskontakt
Laurence Westerlund, pressansvarig
070-763 8627
laurence.westerlund@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)26.5.2020 22:30:00 CESTPressemelding

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas härmed till Bolagets årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 09.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 08.45. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 Med anledning av COVID-19 kommer Bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring eller dryck att erbjudas. Styrelsemedlemmar och Bolagets ledning kommer i möjligaste mån att närvara via elektronisk uppkoppling. Aktieägarna har möjlighet att närvara via ombud. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 juni 2020, och anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 18 juni 2020, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com, via post till to Hoylu AB

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF HOYLU AB (PUBL)26.5.2020 22:30:00 CESTPress release

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the Annual General Meeting in Hoylu AB (publ), and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF HOYLU AB (PUBL) The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. no 559084-6381 (the “Company”) are hereby summoned to attend the annual general meeting held at 09:00 (CEST) on Thursday 25 June 2020 at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at Strandvägen 1, Stockholm, Sweden. Registration begins at 08.45 (CEST). INFORMATION RELATED TO THE CORONA VIRUS To minimise the risk of spreading the corona virus, no food and beverages will be served at the AGM. Participation of board members and company management will be restricted to online where possible. Shareholders who so desire can attend via a representative. NOTIFICATION OF PARTICIPATION ETC. Shareholders who wish to a

Results of the annual general meeting of ENR Russia Invest SA26.5.2020 19:10:00 CESTPress release

Press Release Geneva, 26 May 2020 Results of the annual general meeting of ENR Russia Invest SA All resolutions proposed by the board of directors (“Board”) of ENR Russia Invest SA (“Company”) were unanimously approved at the Company’s annual general meeting held on 26 May 2020, being: Approval of 2019 annual report and financial statements for the year ended 31 December 2019 of both the group and the Company and the carrying forward of CHF 234'656 of retained losses.Discharge of all members of the Board for the 2019 financial year.Re-election for one year of Dr. Walter Fetscherin and Mr. Gustav Stenbolt to the Board, with Mr. Gustav Stenbolt as Company chairman (each for a term of office up to the next annual general meeting).Election of Dr. Walter Fetscherin and Mr. Gustav Stenbolt to the Company’s remuneration committee.Election of ZELLWEGER & MASSROURI as independent shareholder representative for the 2021 annual general meeting.Re-election of BDO SA, Geneve as the Company and grou

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen26.5.2020 18:15:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE 26 maj 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 11 – 25 maj 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 970 797 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 65,61 procent. Saniona tillförs därmed cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 30 383 316 stycken och aktiekapitalet uppgå till 1 519 165,80 SEK. ”Vi är tacksamma fö

Saniona announces outcome of warrant exercise26.5.2020 18:15:00 CESTPress release

PRESS RELEASE May 26, 2020 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, announced today the outcome in the exercise of warrants of series TO 1, that was issued in connection with Saniona’s rights issue and directed issue in the first quarter of 2020. During the period May 11th – 25th, 2020, holders of warrants of series TO 1 had the right to subscribe for new shares, by exercise of warrants. In total, 970,797 warrants of series TO 1 were exercised, corresponding to a subscription rate of 65.61 percent. Saniona will thereby receive proceeds of approx. SEK 24.3 million, before issue costs, which amount to approx. SEK 0.4 million. Number of shares and share capital Saniona will receive proceeds of approx. SEK 24.3 million, before issue costs. Issue costs amount to approx. SEK 0.4 million. When the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office (“Bolagsverket”), the total number of shares in Saniona will amount

Intervest Offices & Warehouses: Result of the optional dividend in shares for financial year 201926.5.2020 18:00:00 CESTPress release

Shareholders opted for 61,6% of the shares for the optional dividendShareholders’ equity strengthened by € 16,3 million The shareholders of regulated real estate company Intervest Offices & Warehouses opted for 61,6% of their shares entitled to dividend for a contribution of their dividend rights in return for new shares instead of payment of the dividend in cash. Attachment Result optional dividend