Miljødirektoratet

Se opp for havnespy i Oslofjorden

Del

Miljødirektoratet ber båteiere i Oslofjorden si fra om de mistenker funn av fremmedarten havnespy, som nylig ble oppdaget på Koster i Sverige.

Miljødirektoratet overvåker kysten i Ytre Hvaler for å se om havnespy har spredt seg fra Koster-øyene, som ligger rett over grensa til Sverige. Foto: Pernille Stensli/ Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet overvåker kysten i Ytre Hvaler for å se om havnespy har spredt seg fra Koster-øyene, som ligger rett over grensa til Sverige. Foto: Pernille Stensli/ Miljødirektoratet.

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.  

-Kosterøyene ligger svært nærme Ytre Hvaler nasjonalpark, og vi er bekymret for at havnespy skal spre seg til kysten av Hvaler. Vi ber derfor folk som ferdes langs kysten i ytre deler av Oslofjorden om å være oppmerksom på mulige forekomster av havnespy, og melde ifra om de ser noe de mistenker kan være den fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Foreløpig er det oppdaget havnespy i fem havneområder i Norge, alle på Vestlandet. Den fremmede arten dekker store områder rundt brygger og kaianlegg, men er også funnet i tareskog og andre naturlige habitat.

Hva gjør du hvis du finner havnespy?

Havnespy er beige-oransje, og vokser som en matte på steiner, berg, tau, brygger og andre materialer. Overflaten ser glatt ut, men den er ru å kjenne på.

Hvis du mistenker å ha kommet over havnespy oppfordrer Miljødirektoratet deg til å rapportere funnet hos Artsdatabanken sitt rapportsystem for arter i Norge, artsobservasjoner.no. 

Hvis du ferdes i områder der det kan være havnespy kan du gjøre noen enkle tiltak for å redusere risikoen for å spre arten videre:

  • Det viktigste du kan gjøre for å hindre spredning av havnespy er å sjekke båten din og annet utstyr jevnlig, og rengjøre det hvis det har ligget ute i sjøen over lengre tid. Godt vedlikehold av båt og utstyr vil i stor grad hindre organismer som havnespy å feste seg.
  • Unngå å fiske og sette teiner i områder med havnespy. Vær ekstra oppmerksom hvis du ferdes i områder der du vet det finnes havnespy.
  • Finner du havnespy på båten eller utstyr så fjern dette på land. Havnespy dør hvis det tørker ut eller legges i ferskvann.

Overvåker kysten av Ytre Hvaler

Etter at havnespy ble funnet på Koster har Miljødirektoratet, sammen med Havforskningsinstituttet,  tatt miljø-DNA-prøver flere steder langs kysten av Ytre Hvaler. Prøvene vil vise om det er spor av havnespy-DNA i vannet, og er derfor en indikasjon på om det kan ha spredt seg til Hvaler. Resultatene vil være klare før jul.

-Får vi noen positive miljø-DNA-prøver av havnespy vil vi følge opp disse med undersøkelser i felt for å dokumentere tilstedeværelse, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljø-DNA har også tidligere blitt brukt til å kartlegge havnene med størst risiko for innførsel av fremmede arter. Der ble Oslofjorden identifisert som en av områdene med størst risiko.  

Krevende å bli kvitt permanent

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har i år jobbet med en risikovurdering av havnespy. Basert på deres anbefalinger jobber Miljødirektoratet sammen med Havforskningsinstituttet for å undersøke tiltak og metoder som kan fjerne arten.

-Foreløpig har vi ikke metoder for å fjerne havnespy permanent fra områder der arten har etablert seg. Fokuset nå er derfor å begrense spredning i størst mulig grad, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Et felles ansvar

Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for at det sprer seg. Dette kan for eksempel være hvis man eier en fritidsbåt som ligger i et område der havnespy er funnet. Miljødirektoratet setter nå i gang en kartlegging for å få enda bedre oversikt over hvor og i hvor stor grad havnespy har spredt seg.

Aktsomhetsplikten gjelder også kommersielle aktører. For mer informasjon og veiledning om tiltak for skip kan kommersielle aktører kontakte Sjøfartsdirektoratet.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Miljødirektoratet overvåker kysten i Ytre Hvaler for å se om havnespy har spredt seg fra Koster-øyene, som ligger rett over grensa til Sverige. Foto: Pernille Stensli/ Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet overvåker kysten i Ytre Hvaler for å se om havnespy har spredt seg fra Koster-øyene, som ligger rett over grensa til Sverige. Foto: Pernille Stensli/ Miljødirektoratet.
Last ned bilde
Havnespy er beige-oransje, ru å kjenne på og har stjerneformåde åpninger synlig under vann, årenett og store porer. Foto: Rudolf Svensen.
Havnespy er beige-oransje, ru å kjenne på og har stjerneformåde åpninger synlig under vann, årenett og store porer. Foto: Rudolf Svensen.
Last ned bilde
Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har tatt vannprøver som brukes til miljø-DNA undersøkelser for å se etter spor av havnespy i ytre Hvaler. Foto: Pernille Stensli/ Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har tatt vannprøver som brukes til miljø-DNA undersøkelser for å se etter spor av havnespy i ytre Hvaler. Foto: Pernille Stensli/ Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom