Miljødirektoratet

Se kartet: Her må fuglene få hekke uten forstyrrelser

Del

Fugler er ekstra sårbare i hekketiden. Miljødirektoratets nye, digitale kart gjør det enkelt å se i hvilke verneområder det er forbudt å ferdes mens fuglene hekker.

Krykkja er en av sjøfuglene som er sterkt truet, og trenger ro i hekketida. Foto: Kim Abel/Naturarkivet
Krykkja er en av sjøfuglene som er sterkt truet, og trenger ro i hekketida. Foto: Kim Abel/Naturarkivet

– Nå kan alle som ferdes i naturen, både til lands, til vann og i lufta, bidra til å ta hensyn til fuglelivet på en trygg og enkel måte. Sjekk kartet over ferdselsforbud, så får du enkelt oversikt over hvilke områder du skal styre unna, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Finn ditt turområde i kartet:

Åpne kartet i Naturbase kart

Fakta: Hva viser dette kartet?

 • Kartet viser hvor det er forbud mot all ferdsel og bruk av luftfartøy (fly og helikopter) i verneområder, og når disse forbudene gjelder.
 • De brune feltene viser ferdselsforbud. Klikk her for å kun se ferdselsforbudene i kartet.
 • Bruk av droner regnes ikke som luftfart, og kan derfor være forbudt uten at det vises i kartet.
 • I verneområder kan det også være restriksjoner for spesielle aktiviteter som vindsurfing, bruk av seilbrett og båt, bålbrenning og lignende, som ikke vises i kartet.
 • Informasjon om hvilke regler som gjelder står i verneforskriften for det enkelte verneområdet. Klikk på et verneområde i kartet for å finne lenke til verneforskriften for det aktuelle området på lovdata.no.

Les også: Forvaltning av vernet natur

Sårbar tid for mange fugler

Våren er høytid for å komme seg ut i naturen, enten du skal ut med båt, padle, klatre, rydde strender eller bare gå deg en tur. Da er det viktig å huske at det er nå fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

– Våren er hekketid for fugler. Det er nå fuglene kurtiserer, bygger reir, legger egg, ruger og beskytter og mater ungene etter klekking. Hvis fuglene forstyrres, kan egg bli tatt og unger bli forlatt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Spesielt sjøfuglene har hatt en dramatisk nedgang i bestand de siste årene. En fjerdedel av alle sjøfugler i Europa hekker i Norge, og for at de skal få ro og fred til å hekke, er det innført forbud mot å ferdes på steder hvor de er mest sårbare.

Se status for sjøfugl på miljøstatus.no

Så godt som alle ferdselsforbud er i verneområder, og det er disse som vises i kartet. De fleste ferdselsforbudene starter 15. april. I noen områder, for eksempel i deler av Hornøya og Reinøya naturreservat i Finnmark, startet forbudet allerede 1. mars. Også i kalvingsområder for villrein kan det være ferdselsforbud, slik som i Setesdal Vesthei landskapsvernområde.

SNO intensiverer oppsyn

I tillegg til det nye kartet er verneområder med ferdselsforbud merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel.

Statens naturoppsyn gjør hyppige kontroller med ferdselsforbudet, fra Hvaler i sørøst til Kirkenes i nordøst. Spesielt i nærheten av tett befolkede steder og populære utfartsområder kan det hende du ser SNO-uniformen i tiden som kommer – det er her forstyrrelsene som oftest er størst.

Stort digitaliseringsprosjekt

Alle statsforvalterne har vært involvert i å utvikle og kvalitetssikre kartet. Dataene i kartet publiseres gjennom åpne karttjenester, så etter hvert vil man kunne finne kartet i flere kartverktøy.

– Statsforvalterne har i samarbeid med oss gjort en kjempejobb med å tolke svært mange verneforskrifter og å digitalisere detaljer om hvor grensene går, sier Hambro.

Fakta: Restriksjoner i verneområder

 • Norge har omtrent 3200 verneområder. Av disse har:
  • omtrent 600 ferdselsforbud i deler av året
  • omtrent 850 forbud mot lavtflyving
  • omtrent 2500 forbud mot start og landing med luftfartøy
 • Restriksjonene gjelder noen ganger kun deler av verneområdet.
 • I sjeldne tilfeller er det innført restriksjoner hele året, slik som en liten del av Nordre Øyeren naturreservat i Viken.
 • Brudd på ferdselsforbudet kan straffes med bøter.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Krykkja er en av sjøfuglene som er sterkt truet, og trenger ro i hekketida. Foto: Kim Abel/Naturarkivet
Krykkja er en av sjøfuglene som er sterkt truet, og trenger ro i hekketida. Foto: Kim Abel/Naturarkivet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom