GlobeNewswire by notified

Sdiptech AB (publ) - Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Dela

Pressmeddelande

22 maj 2023, 18:00

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) ("Bolaget") samlades i Stockholm,måndagen den 22maj 2023, förårsstämma.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med två kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 15 juni 2023, 15 september 2023, 15 december 2023 och 15 mars 2024. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken, (ii) omval av Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Urban Doverholt, Eola Änggård Runsten och Jan Samuelson till styrelseledamöter och (iii) omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
1 990 000 kronor. Av detta arvode ska var och en av styrelseledamöterna erhålla 290 000 kronor per styrelseledamot och 830 000 kronor till styrelsens ordförande. Årsstämman beslöt vidare att arvode för arbete inom bolagets Revisionskommitté ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden samt 55 000 kronor per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté ska utgå ett arvode om 50 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté ska ett arvode om 40 000 kronor utgå till ordföranden samt 20 000 kronor per ledamot (en ledamot).

Revisionsbolaget PwC Sverige valdes om, i enlighet med valberedningens förslag, till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2023 och be dessa att utse ledamöter. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningens möten.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 10 % av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 126 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från och med den 23 maj 2023 till och med den 5 juni 2023. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i Bolaget under följande perioder: (i) en period om 10 bankdagar från och med den 8 juni 2026, (ii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2026, och (iii) en period om 10 bankdagar från och med bankdagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2026, dock senast den 30 november 2026.

Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare samt att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget.

Stockholm den 22 maj 2023

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 22 maj 2023 kl 18.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 800 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Darca’s Educational Leadership Accelerator Addresses Shortage of School Principals30.5.2023 15:57:45 CEST | Press release

Innovative Training Program Aims to Address Shortage of School Leaders in Israeli Schools HOLON, Israel, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Darca Schools, a leading school network providing equal educational opportunities for Israel’s most underserved communities, is today well underway into the second year of its innovative training program, the Education Leadership Accelerator (ELA). This groundbreaking program fully funded by the Azrieli Foundation is part of an ongoing effort to lift Israel’s entire high school education system. “The biggest drivers of positive change in our high schools are principals, and excellent leadership is a key tenet of our successful approach. It’s clear that schools in Israel are struggling to recruit and retain exceptional leaders for these under-resourced, underappreciated and overworked roles,” said Dr. Gil Pereg, founding CEO of Darca Schools. “To fill this critical vacuum of leadership that brings about positive change, the ELA program has shown it gr

Ress Life Investment A/S announces capital increase30.5.2023 15:54:15 CEST | Press release

Ress Life Investments A/S Nybrogade 12, 1203 Copenhagen K Denmark CVR nr. 33593163 www.resslifeinvestments.com To: Nasdaq Copenhagen Date: 30 May 2023 Corporate Announcement 19/2023 Ress Life Investments A/S announces capital increase. The Board of Directors in Ress Life Investments A/S has today resolved to utilise its authorisation in article 4.8 of the articles of association to increase the company's share capital with nominally EUR 625,000 by issuance of 1,250 new shares with a nominal value of EUR 500 each at a price of EUR 2184.16 per share of EUR 500 without pre-emption rights for the company's existing shareholders. After the capital increase, the registered share capital of the company is EUR 84,760,500 divided into 169,521 shares of EUR 500 nominal value each. Each share of nominal EUR 500 carries one vote at general meetings in Ress Life Investments A/S. The new shares will be admitted for trading and official listing on NASDAQ Copenhagen A/S under the same ISIN code as the

Mandatory Notification of Trade30.5.2023 15:43:14 CEST | Press release

Please refer to the attached forms of notification of transaction by primary insiders under the DNO ASA Employee Synthetic Share Program. This notification has been submitted pursuant to the Norwegian Securities Trading Act § 5-12 and MAR Article 19 no. 3. Attachments Form of Notification Cash Settlement Geir Arne Skau 26 05 2023Form of Notification Cash Settlement Haakon Sandborg 26 05 2023Form of Notification Automatic Settlement of Synthetic Shares for Tax Purposes Chris Spencer 26 05 2023Form of Notification Automatic Settlement of Synthetic Shares for Tax Purposes Geir Arne Skau 26 05 2023Form of Notification Automatic Settlement of Synthetic Shares for Tax Purposes Haakon Sandborg 26 05 2023Form of Notification Cash Settlement Chris Spencer 26 05 2023

Correction: Avance Gas Holding Ltd: Key information relating to the dividend for the first quarter 202330.5.2023 15:30:30 CEST | Press release

Bermuda, May 30 2023 Please note that the record date has been included to the below key information relating to dividend for the first quarter 2023. Key information relating to the dividend to be paid by Avance Gas Holding Ltd. for the first quarter 2023: Dividend amount: $0.50 Declared currency: USD Last day including right: June 6, 2023 Ex-date: June 7, 2023 Record date: June 8, 2023 Payment date: June 14, 2023 Date of Approval: May 29, 2023 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Jonathan Milner calls Extraordinary General Meeting to restore focus to Abcam on governance, execution, and cost control30.5.2023 15:30:00 CEST | Press release

Jonathan Milner calls Extraordinary General Meeting to restore focus to Abcam on governance, execution, and cost control Proposal to appoint Jonathan Milner Executive Chairman of the Board Proposal to remove Peter Allen, Michael Baldock, and Sally Crawford as Directors of the Company ExecutiveChairman Milner intends torestore Abcam to the valuation it deserves CAMBRIDGE, England, 30May 2023 – Jonathan Milner, the founder and one of the largest investors in Abcam plc (“Abcam” or the “Company”) (NYSE: ABCM) with ownership of 6.3% of the Company, announced today that he has formally requisitioned the Board of Directors to convene an extraordinary general meeting of shareholders (“EGM”) to reverse a period of sustained financial and operational underperformance by providing more effective Board level leadership for the Company. The EGM will enable shareholders to vote on the following proposals: The removal of Peter Allen, Michael Baldock, and Sally Crawford from office as Directors of the