GlobeNewswire by notified

Schouw & Co. share buy-back programme, week 51 2022

Share

On 27 December 2021, Schouw & Co. initiated a share buy-back programme as outlined in Company Announcement no. 10 of 21 December 2021. Under the programme, Schouw & Co. will acquire shares for up to DKK 350 million during the period 27 December 2021 to 30 December 2022.

The buy-back will be structured in accordance with Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and the Commission’s delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (“Safe Harbour” rules).

Trading dayNo. of sharesAverage priceAmount
Accumulated until 16/12/2022 540,828 530.00 286,640,241
Monday, 19 December 2022 1,285 500.83 643,563
Tuesday, 20 December 2022 2,442 502.39 1,226,829
Wednesday, 21 December 2022 2,023 510.83 1,033,412
Thursday, 22 December 2022 2,559 518.71 1,327,378
Friday, 23 December 2022 2,013 518.09 1,042,920
In the period 19/12/2022 - 23/12/2022 10,322 510.96 5,274,103
Accumulated 27/12/2021 - 23/12/2022 551,150 529.65 291,914,344
Following the above transactions, Schouw & Co. holds a total of 2,071,874 treasury shares corresponding to 8.12% of the total share capital of 25,500,000 shares.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, Chairman
Jens Bjerg Sørensen, President, +45 8611 2222

Attachments

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Aktia Bank Abp riktar vederlagsfri aktie-emission till bolaget själv30.1.2023 16:30:00 CET | Pressemelding

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 30.1.2023 kl. 17.30 Aktia Bank Abp riktar vederlagsfri aktie-emission till bolaget själv Aktia Bank Abp:s styrelse har idag, med stöd av det av ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 beviljade aktie-emissionsbemyndigandet, beslutat att vederlagsfritt emittera 80 000 nya aktier till bolaget själv. De emitterade aktierna kommer att användas för utbetalning av ersättningar i enlighet med bolagets aktiebelöningsprogram. Efter emissionen är bolagets totala antal aktier 72 465 072 aktier, varav 268 726 aktier är i bolagets besittning. De nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis 13.2.2023, varefter bolaget utan dröjsmål kommer att ansöka om att de nya aktierna upptas till offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista tillsammans med bolagets befintliga aktier. Aktia Bank Abp Mera information: Ari Syrjäläinen, koncernjurist, tfn 010 247 6350 Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank o

Aktia Bank Plc directs share issue to the company itself without payment30.1.2023 16:30:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Stock Exchange Release 30 January 2023 at 5.30 p.m Aktia Bank Plc directs share issue to the company itself without payment The Board of Directors of Aktia Bank Plc has today, pursuant to the share issue authorization granted by the Annual General Meeting held on 6 April 2022, resolved on an issue of 80,000 new shares to the company itself without payment. The new shares to be issued to the company will be used for reward payments under the company's incentive programs. The total number of the company's shares after the share issue is 72,465,072 shares, of which 268,726 shares in total are held by the company. The new shares will be registered with the Finnish Trade Register on or about 13 February 2023 after which the company without delay will apply for the admission of the new shares to public trading alongside the company's existing shares on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd. Aktia Bank Plc For more information: Ari Syrjäläinen, General Counsel, tel. +358 10

Aktia Bank Abp:s incitamentsprogram 2023–202430.1.2023 16:30:00 CET | Pressemelding

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 30.1.2023 kl. 17.30 Aktia Bank Abp:s incitamentsprogram 2023–2024 Aktiesparprogrammet Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om att fortsätta det långsiktiga aktiesparprogrammet för Aktiakoncernens anställda, AktiaUna, som introducerades 2018 för att stödja genomförandet av Aktias strategi. Syftet med aktiesparprogrammet är att uppmuntra Aktias anställda att investera i samt äga bolagets aktier. Syftet är också att likrikta de anställdas och ledningens intressen och engagemang för ett långsiktigt arbete och en god värdeutveckling samt ett växande aktieägarvärde. AktiaUna aktiesparprogrammet gör det möjligt för Aktias cirka 900 anställda att spara 2–4 % av sin lön (ledningsgruppsmedlemmarna upp till 12 % och utvalda nyckelpersoner upp till 7 %) och med sparsumman regelbundet förvärva Aktia-aktier med 10 procents rabatt. Deltagarna uppmuntras ytterligare genom att efter cirka 2 år ge dem vederlagsfria tilläggsaktier för förvärvade aktier inom ramen för aktie

Aktia Bank Plc’s Incentive Plans 2023–202430.1.2023 16:30:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Stock Exchange Release 30 January 2023 at 5.30 p.m. Aktia Bank Plc’s Incentive Plans 2023–2024 Share Savings Plan The Board of Directors of Aktia Bank Plc has decided on a continuation of AktiaUna, a long-term share savings plan for the employees of the Aktia Group, that was launched in 2018 to support the implementation of Aktia’s strategy. The objective of the share savings plan is to motivate Aktia’s employees to invest in Aktia shares and to own shares in Aktia. The objective is also to align the interests and commitment of the employees and management to work for a good value development and increased shareholder value in the long-term. AktiaUna share savings plan offers approximately 900 Aktia employees the opportunity to save 2–4% of their salaries (the members of the Group’s Executive Committee up to 12% and selected key employees up to 7%) and with this savings amount regularly acquire Aktia shares at a 10% discount. Furthermore, the participants are motivated b

Transactions in connection with share buyback programme30.1.2023 16:17:04 CET | Press release

On 9 February 2022, Pandora announced a new share buyback programme, cf. Company announcement no. 692. The share buyback programme is executed in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation). The purpose of the programme is to reduce Pandora’s share capital and to meet obligations arising from company incentive programmes. Under the programme Pandora will repurchase shares for an aggregate maximum amount of DKK 3.3 billion. The programme commenced on 9 February 2022, cf. Company Announcement no. 692, and will conclude no later than 3 February 2023. The following transactions have been made under the programme: Number of sharesAverage purchase price, DKKTransaction value, DKKAccumulated under the programme 6,140,0673,141,087,890 23 January 2022 28,554 566.63 16,179,673 24 January 2022 25,930 576.32 14,943,879 25 January 2022 27,884 570.43 15,905,957 26 January 2022 28,409 574.72 16,32