GlobeNewswire by notified

Schouw & Co. aktietilbagekøbsprogram, uge 45 2022

Del

Den 27. december 2021 iværksatte Schouw & Co. et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 10 af 21. december 2021. I henhold til programmet vil Schouw & Co. i perioden fra 27. december 2021 til 30. december 2022 købe egne aktier for et maksimalt beløb på 350 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

HandelsdagAntal aktierGennemsnitlig kursBeløb
Akkumuleret indtil 4/11 2022 483.539 532,09 257.284.076
mandag 7. november 2022 0 - -
tirsdag 8. november 2022 0 - -
onsdag 9. november 2022 2.722 507,03 1.380.136
torsdag 10. november 2022 1.255 505,27 634.114
fredag 11. november 2022 3.307 499,16 1.650.722
I perioden 7/11 2022 - 11/11 2022 7.284 503,15 3.664.972
Samlet i perioden 27/12 2021 - 11/11 2022 490.823 531,66 260.949.047
Ved periodens udløb ejer Schouw & Co. 2.011.547 stk. egne aktier svarende til 7,89% af det samlede antal udstedte aktier på 25.500.000 stk.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Wisborg, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, +45 86 11 22 22

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Report of transactions of shares and related securities of Bavarian Nordic by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such8.12.2022 21:40:00 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, December 8, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) has today received information about the following transactions of the company’s shares/related securities by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such. 1.Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associateda)NamePaul Chaplin2.Reason for the notificationa)Position/status President and Chief Executive Officer of Bavarian Nordic A/S b)Initial notification/AmendmentInitial notification3.Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitora)NameBavarian Nordic A/Sb)LEI2138006JCDVYIN6INP514.Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducteda)Description of the financial instrument, type of instrument Identification codeWarrants DK0015

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer8.12.2022 21:40:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til dennea)NavnPaul Chaplin2.Årsag til indberetningena)Stilling/titelAdministrerende direktør i Bavarian Nordic A/Sb)Første indberetning/ændringFørste indberetning3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførendea)NavnBavarian Nordic A/Sb)LEI-kode2138006JCDVYIN6INP514.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktionera)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen IdentifikationskodeTegningsoption

Bavarian Nordic iværksætter nyt incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere8.12.2022 21:35:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Som et nyt initiativ vil erhvervelsen (vesting) af tegningsoptioner for medlemmer af koncernledelsen være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b og 5c, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik. Der tildeles i alt 248.787 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 224,70 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Erhvervelse af tegningsoptionerne er betinget af forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen. Der tildeles i alt 683.264 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til

New Incentive Program Established for Members of Executive Management and Selected Employees in Bavarian Nordic8.12.2022 21:35:00 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, December 8, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) announced today that the Board of Directors has decided to issue warrants to members of the Executive Management and selected employees in the Bavarian Nordic Group. As a new initiative, vesting of the warrants for members of the Executive Management will be based on successful achievement of relevant Key Performance Indicators (KPI's). The decision is made in accordance with the shareholder authorizations for the Board of Directors adopted as Articles 5b and 5c of the Articles of Association and the Remuneration Policy. A total of 248,787 warrants is granted to members of Executive Management with a subscription price of DKK 224.70 per share equivalent to the market price of Bavarian Nordic's shares at the time of grant. Vesting of the warrants is subject to prior fulfilment of KPI's as determined by the Board of Directors. A total of 683,264 warrants is granted to selected employees in the Bavarian Nordic Group w

DNO Initiates Share Buyback Program8.12.2022 20:47:01 CET | Press release

Oslo, 8 December 2022 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator (the "Company"), today announced the initiation of a share buyback program (the "Program") through which the Company will repurchase up to 53,107,326 shares, representing approximately five percent of total shares outstanding, for a maximum total consideration of USD 80 million. The Program will be conducted in accordance with article 5 of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as adopted in the Norwegian Securities Trading Act of 2007, ancillary regulations and the Oslo Stock Exchange's Guidelines for buyback programmes and price stabilisation of February 2021. Buyback transactions will be executed at market prices on the Oslo Stock Exchange. The Program will be managed by Arctic Securities AS, which will make its trading decisions in relation to the Program independently of the Company; this may result in DNO acquiring shares through periods where the Company otherwise would have been restricted from doing so.