Schibsted

Schibsteds norske mediehus økte digitale abonnementsinntekter med 18 prosent i 2021

Del

Årsregnskapene for Schibsteds norske mediehus og PodMe AS er klare. Tallene viser at selskapene samlet økte sine totale digitale abonnementsinntekter med 18 prosent, sammenlignet med året før. Totalt endte årsresultatet på 185 millioner kroner.

Schibsteds hovedkvarter i Akersgata, der blant annet Aftenposten, VG, E24, VGTV og PodMe holder til. Foto: Schibsted
Schibsteds hovedkvarter i Akersgata, der blant annet Aftenposten, VG, E24, VGTV og PodMe holder til. Foto: Schibsted


*** Merk: Dette er tall for 2021
for Schibsteds norske mediehus og PodMe AS. Schibsteds lokalaviser Askøyværingen, Bygdanytt, Strilen og Vestnytt er ikke med i denne oversikten.***

– 2021 ble et ekstraordinært år for våre norske mediehus, både med tanke på de finansielle resultatene og den solide journalistikken som ble produsert over hele linjen. Det ble satt nye trafikkrekorder og vi opplevde sterk vekst i digitale abonnementsinntekter, som nok i stor grad kan tilskrives kombinasjonen av det store informasjonsbehovet hos brukerne våre og mediehusenes gode dekning under pandemien. I tillegg førte koronarestriksjonene til lavere kostnader fordi mange av de ansatte i lange perioder var låst til hjemmekontoret, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier (News Media).

Tveitnes fremhever at mediehusene i Schibsted i 2021 også markerte seg kraftig med hardtslående kvalitetsjournalistikk som i løpet av våren 2022 er blitt belønnet med en rekke priser. Aftenposten vant SKUP-prisen og «Den store journalistprisen» for Pendlerbolig-sakene. Sistnevnte pris delte de med Bergens Tidende, som stod bak avsløringen «Salget av Bergen Engines» – en sak som også ble belønnet med SKUP-diplom. 

Bergens Tidende toppet det hele med å bli kåret til «Årets mediehus» under utdelingen av medieprisene i mai, i tillegg til å motta flere andre priser. VG ble kåret til «Årets nasjonale nyhetsnettsted», og fikk også med seg et SKUP-diplom for «Grenseløs terapi»-sakene.

– Et veldig godt utgangspunkt

De digitale abonnementsinntektene vokste i alle de norske selskapene i Schibsted News Media i 2021. Totalt endte de på 843 millioner, en vekst på 18 prosent sammenlignet med 2020.

Det samlede 2021-resultatet endte på 185 millioner kroner, en oppgang på 4 prosent. 2021 ble også et veldig sterkt år for digitale annonseinntekter, og særlig det siste halvåret. I likhet med i 2020 fortsatte nyhetsmediene i 2021 å investere digitalt, i innhold, teknologi og produktutvikling. I tillegg har investeringene vært betydelige i podkast.

– Det er ingen tvil om at de ekstraordinære resultatene i News Media i 2021 dannet et veldig godt utgangspunkt for videre vekst, som er vår klare ambisjon for de neste årene. Vi skal fortsette å investere i kvalitetsinnhold, teknologi og produktutvikling i nyhetsdivisjonen. Samtidig er det en del eksterne faktorer som de siste månedene har bidratt til økte kostnader, blant annet sterkt økte papirpriser og unormalt høy inflasjon, som vi selvfølgelig vil være svært bevisst på fremover, sier Tveitnes.

Ikke samme regnskapsspråk

Under følger en gjennomgang av nøkkeltall for de norske mediehusene og for PodMe AS, som også er en del av Schibsted News Media. Tveitnes presiserer at det er viktig å forstå hva som ligger bak tallene i selskapenes norske årsregnskap og driftsresultat, gitt at de inngår som en del av Schibsted-konsernet. 

– Dette blir litt teknisk, men som børsnotert konsern følger vi internasjonal regnskapsstandard. Det betyr at tallene vi rapporterer eksternt i forbindelse med kvartalspresentasjoner og årsrapport ikke har samme regnskapsspråk som når våre norske selskaper rapporterer i henhold til norske regnskapsregler, sier Tveitnes.

Hun trekker frem husleie som et konkret eksempel. Det er en del av driftskostnader etter norske regnskapsregler, men det behandles gjennom aktivering og avskrivninger etter de internasjonale regnskapsreglene. Det betyr at driftsresultatet i de norske selskapenes regnskap er lavere, og ikke direkte sammenlignbare, med driftsresultatet for News Media på konsernnivå, om tallene skulle vært brutt ned på de enkelte selskapene.

VG AS*

Årsresultat 2021 (millioner kroner)

MNOK

2021

2020

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

1806

1512

19,4%

294

Driftsresultat

169

108

56,5%

61

Resultat før skatt

109

107

1,9%

2

Årsresultat

71

83

−14,5%

−12

*Mediehuset VG består av Verdens Gang AS, som eier VGTV AS (100%), Maximo AS (100%), Max Management AS (100%), E24 (51%), Avisretur AS (50,1%), Navnelapper AS (80%) og Fri Flyt (100%)  

– Regnskapstallene over er kun for Verdens Gang AS, det vil si løssalgsinntekter, annonseinntekter og inntekter for VG+. Når vi derimot rapporterer eksterne tall i forbindelse med Schibsteds kvartalspresentasjoner og årsrapport, så er det mediehuset VG som helhet vi rapporterer på, sier Siv Juvik Tveitnes.  

– VG er en garantist for dagsordensettende kvalitetsjournalistikk. Det viste de også i 2021, og opplevde samtidig sterk trafikkvekst. VG AS øker sine totale inntekter med nesten 20 prosent i 2021. Omsetningsveksten er drevet av vekst i både annonseinntekter og inntekter fra VG+. Ved årsslutt hadde mediehuset omtrent 257 000 digitale abonnenter av VG+, som er Nordens største abonnementstjeneste på nyheter. Til tross for sterk inntektsvekst er resultatet på nivå med fjoråret. Det kommer av relativt store strategiske investeringer, både i kjernevirksomheten, i nye forretningsområder, som for eksempel podkast, og i produkt og teknologi. Disse kostnadsøkningene er som forventet, sier Tveitnes.

VGTV AS

Årsresultat 2021 (millioner kroner)

MNOK

2021

2020

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

130

162

−19,8%

−32

Driftsresultat

−10

6

−266,7%

−16

Resultat før skatt

−5

6

−183,3%

−11

Årsresultat

−4

5

−180,0%

−9

– VGTV har i løpet av 2021 fått ny forretningsmodell og er nå først og fremst et produksjonsselskap som leverer produksjoner til VG og PodMe. Resultatet er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år. I denne prosessen ble videoproduksjon av nyheter og sport flyttet over til VG AS. VGTV har i løpet av 2021 levert flere vellykkede produksjoner, blant annet fjorårets store suksess «Ikke lov å le på hytta». Underholdningsinnholdet fra VGTV er en viktig del av verdiforslaget til både VG+ og PodMe. VGTV har langsiktige avtaler med flere av landets største underholdningsprofiler, og har vist at man kan skape svært attraktivt innhold for en ung målgruppe. 

E24 AS

Årsresultat 2021 (millioner kroner)

MNOK

2021

2020

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

151

105

43,8%

46

Driftsresultat

−5

−29

82,8%

24

Resultat før skatt

−4

−29

86,2%

25

Årsresultat

−3

−23

87,0%

20

– Det er gledelig å se at E24 stadig oftere setter dagsorden, blir oftere sitert og fortsetter den gode utviklingen med vekst både i trafikk og abonnenter. I 2021 ble E24 heldigitalt da salget av Dine Penger til VG AS ble gjennomført. Den underliggende inntektsveksten, eksklusive salget av Dine Penger, er god. Det er sterk vekst i annonseinntekter og brukerinntektene vokser med 31 prosent sammenlignet med 2020. Investeringen i næringslivsjournalistikk i Schibsted er en langsiktig investering, med mål om å skape en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden. 

Aftenposten AS

Årsresultat 2021 (millioner kroner)

MNOK

2021

2020

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

1410

1404

0,4%

6

Driftsresultat

137

106

29,2%

31

Resultat før skatt

141

110

28,2%

31

Årsresultat

110

86

27,9%

24

– Aftenposten har brukt koronaårene til å løfte seg journalistisk, noe alle prisene de har fått er et signal om – med første SKUP-pris på 16 år som høydepunktet. Veksten fremover er innholdsdrevet, og vi merker at mediehuset spiller en særlig viktig rolle når store ting skjer, som invasjonen i Ukraina. Aftenposten leverer et solid resultat i 2021, med det høyeste driftsresultatet siden 2014. Det gode resultatet kommer som følge av sterk digital omsetningsvekst kombinert med lavere kostnader, sier Tveitnes.

Bergens Tidende AS

Årsresultat 2021 (millioner kroner)

MNOK

2021

2020

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

465

464

0,22%

1

Driftsresultat

18

19

−5,26%

−1

Resultat før skatt

20

23

−13,04%

−3

Årsresultat

16

18

−11,11%

−2

– Resultatet i Bergens Tidende er på nivå med 2020. Men den sterke digitale utviklingen i abonnements- og annonseinntekter er et bevis på at BT ble enda viktigere for leserne gjennom pandemiåret 2021. I tillegg har mediehuset opplevd sterkere brukerengasjement enn noen gang. Jeg er mektig imponert over det Bergens Tidende utrettet i fjor, særlig når man legger til grunn at de også plukker med seg både et SKUP-diplom, “Den store journalistprisen” og utmerkelsen som “Årets mediehus”, sier Tveitnes.

Stavanger Aftenblad AS

Årsresultat 2021 (millioner kroner)

MNOK

2021

2020

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

352

349

0,9%

3

Driftsresultat

4

9

−55,6%

−5

Resultat før skatt

5

11

−54,5%

−6

Årsresultat

4

9

−55,6%

−5

– Den sterke digitale veksten både i abonnements- og annonseinntekter fortsetter i Stavanger Aftenblad i 2021. Imidlertid er ikke veksten sterk nok til å veie opp for fall i papirrelaterte inntekter og en forsiktig kostnadsvekst, som gjør at resultatet for 2021 faller. I januar i år kom Kjersti Sortland på plass som ny sjefredaktør. Hun brukte sin første dag i ny jobb på et nettmøte med leserne, og det sier noe om Kjerstis tilnærming. Jeg er overbevist om at Aftenbladet vil få en sterkere relasjon til leserne i årene som kommer, som i neste omgang vil bidra til sterkere økonomiske resultater, sier Tveitnes.

PodMe AS*

Årsresultat 2021 (millioner kroner)

MNOK

2021

2020

Endring (%)

Endring (kr)

Driftsinntekter

9,3

0

NA

NA

Driftsresultat

−17,1

0

NA

NA

Resultat før skatt

−17,1

0

NA

NA

Årsresultat

−13,3

0

NA

NA

*PodMe Group består av den norske, svenske og finske virksomheten. Dette er tall kun for PodMe AS, den norske virksomheten.

– Schibsted og News Media fortsetter sin offensive satsing på lyd, og den abonnementsbaserte podkastplattformen PodMe er en viktig del av News Media sin kjernevirksomhet. Selskapet ble etablert i Norge i juni 2021 og er i en oppstarts- og investeringsfase. Vi investerer i kvalitetsinnhold, og vi ser allerede gode resultater fra satsingen, i utviklingen både i omsetning og antall abonnenter, sier Tveitnes.

Kontakter

Bilder

Schibsteds hovedkvarter i Akersgata, der blant annet Aftenposten, VG, E24, VGTV og PodMe holder til. Foto: Schibsted
Schibsteds hovedkvarter i Akersgata, der blant annet Aftenposten, VG, E24, VGTV og PodMe holder til. Foto: Schibsted
Last ned bilde

Om Schibsted

Schibsted
Schibsted
Akersgata 55
0180 Oslo

https://schibsted.com/

Schibsted er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og omtrent 6000 ansatte. Millioner av mennesker bruker daglig våre tjenester gjennom markedsplasser som Finn og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Vi hjelper også nye og lovende selskaper å vokse. Vårt felles formål, “empowering people in their daily lives”, springer ut av vår mediearv og vår evne til stadig forandring. Vår ambisjon er å bidra til positive endringer og et samfunn bygget på transparens og tillit. 

Schibsted er notert på Oslo Børs og har en stor eierandel i Adevinta, et konsern som ble skilt ut av Schibsted og notert som et eget selskap i 2019.

 

Følg pressemeldinger fra Schibsted

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Schibsted på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Schibsted

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom