GlobeNewswire

Scanship Holding ASA : Scanship acquires ETIA - Transaction has been completed

Share

Reference is made to the notice to the stock exchange dated 28.08.19 regarding the acquisition of ETIA Ecotechnologies ("ETIA" or the "Company").

The transaction has now been completed. Scanship has as part of the closing issued 3 888 041 new shares in SSHIP to the sellers of ETIA. The new share capital of SSHIP is after the share issue NOK 10 006 356.60, and total number outstanding shares are 100 063 566.

SSHIP has also issued convertible loans for EUR 4 179 000 in total, in respect of a 9 months' seller credit. The conversion may be elected by the sellers, and the conversion price will be NOK 19.33 per share.


For further queries, please contact:

Henrik Badin - CEO 
Scanship Holding ASA 
Tel: +47 90 78 98 25 
Email: henrik.badin@scanship.no


ABOUT SCANSHIP HOLDING ASA
Scanship delivers world leading solutions for cleaner oceans in the Cruise and Aquaculture industries. Scanship provides advanced technologies for processing waste and purifying wastewater. Owners operating Scanship systems have the solution to convert all waste and wastewater into clean energy and purified water which meets the highest international discharge standards. Any residuals from the Scanship processes can be recovered for reuse.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 201922.11.2019 08:30:00 CETPressemelding

Stockholm, Sverige, 22 november 2019 Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari - september 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com. “Under tredje kvartalet började vi se en rejäl ökning av antalet användare dock är det för tidigt för att se vilken skillnad det kommer att göra med våra intäkter. Vi har färdigställt flertalet proof of concepts och genomgått säkerhets revisioner med några av våra största kunder och börjat konvertera vår kundbas till SaaS (mjukvara som tjänst) prenumeration affärsmodell.” says Hoylu Chief Executive Officer, Stein Revelsby. FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019 - Omsättningen för de första nio månaderna var 19,0 MSEK (20,4) - Bruttomarginalen var 69% (69) - Rörelseförlusten var 22,7 MSEK (-22,0) * - Resultat efter skatt uppgick till -27,5 MSEK (-22,9) - Resultat per aktie var -1,59 SEK (-1,54) * Exklusive sanktionsavgiften om MSEK 2,1. Beloppets storlek framstår som orimligt högt och Hoylu har överklaga

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA C-Rad AB (PUBL)22.11.2019 08:30:00 CETPressemelding

Pressmeddelande 2019-11-22 Aktieägarna i C-Rad AB (publ), org.nr 556663-9174, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019 klockan 10.00 i bolagets lokaler med adress Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. 1. Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 december 2019, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 13 december 2019. Anmälan om deltagande kan via e-post info@c-rad.com eller per brev C-Rad AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 2. Förvaltarregistrerade aktier Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvalta

HOYLU AB PUBLISHES THE INTERIM REPORT FOR JANUARY - SEPTEMBER 201922.11.2019 08:30:00 CETPress release

Stockholm, Sweden, November 22, 2019 The complete version of the Interim Report for January - September 2019 is attached in this press release and is available on Hoylu's web site (www.hoylu.com). “In Q3 we started to see real growth in the number of users, although it is too early to have a significant impact on our revenues. We completed proof of concepts and security audits with some of our largest customers and started to convert our customer base to a Software as a Service (SaaS) subscription-based business model.” says Hoylu Chief Executive Officer, Stein Revelsby. FIRST NINE MONTHS 2019 - Revenues for the first nine months were SEK 19.0 million (20.4) - Gross margin was 69 percent (69) - Operating loss amounted to SEK 22.7 million (-22.0) * - Profit after tax amounted to SEK -27.5 million (-22.9) - Earnings per share amounted to SEK -1.59 (-1.54) * Excluding the administrative assessment of MSEK 2.1. The amount of the fine appears to be unreasonably large considering the circums

Participation Notification by Blackrock Inc.22.11.2019 08:30:00 CETPress release

Brussels, Friday November 22, 2019 , 08h30 CEST --- According to Belgian transparency legislation (Law of May 2, 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) has notified Solvay S.A. that: On November 15, 2019 BlackRock Inc. crossed upwards the 3% statutory threshold for direct voting rights, holding 3.02%. Including equivalent financial instruments, the total voting rights stood at 3.70%. On November 18, 2019 BlackRock Inc. crossed downwards the 3% statutory threshold for direct voting rights, holding 2.98%. Including equivalent financial instruments, the total voting rights stood at 3.67%. On November 19, 2019 BlackRock Inc. crossed upwards the 3% statutory threshold for direct voting rights, holding 3.05%. Including equivalent financial instruments, the total voting rights stood at 3.77%. Declarations by BlackRock Inc. are published in the Investor Relations Section of Solvay's website. Attachments Solvay_2019-11-15_Issuer_signed Solvay_2019-11-18_Issuer_

C-RAD has appointed Henrik Bergentoft as new CFO22.11.2019 08:14:00 CETPress release

Press release 2019-11-22 C-RAD today announces that Henrik Bergentoft has been appointed Chief Financial Officer effective March 1, 2020. Henrik has an extensive experience of leading positions within finance, primarily in publicly listed companies. He is currently CFO at MSAB (publ.), a position he has held for three years. Prior to that, he has held positions as CFO and Finance Director at Aerocrine AB, Nordkom AB, and ContextVision AB. Henrik holds a master’s degree in International Business from the Uppsala University. “We are pleased to welcome Henrik to our management team as our CFO. Henriks’s very broad financial experience will be of great value for C-RAD as the company enters a new phase of growth. I am very much looking forward to work closely with Henrik to execute our growth strategy” says Tim Thurn, CEO C-RAD AB. “I am very excited joining C-RAD to support the growth journey ahead, as well as being part of a company with important contribution to cancer treatment”, says H

C-RAD har utsett Henrik Bergentoft till ny CFO22.11.2019 08:14:00 CETPressemelding

Pressmeddelande 2019-11-22 C-RAD meddelar i dag att Henrik Bergentoft har utsetts till ny CFO med start den 1 mars, 2020. Henrik har en gedigen erfarenhet av ledande positioner inom finans, primärt i publika aktiebolag. Henrik är i dag CFO på MSAB (publ.), en roll han innehaft i tre år. Han har tidigare innehaft positioner som CFO och Finance Director på Aerocrine AB, Nordkom AB och ContextVision AB. Henrik innehar en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet. “Vi är glada att få välkomna Henrik till vår ledningsgrupp som CFO. Hans breda bakgrund inom finans kommer att bli en stor tillgång för C-RAD när bolaget går in i en ny tillväxtfas. Jag ser mycket fram emot ett nära samarbete med Henrik i genomförandet av vår tillväxtstrategi”, säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. “Jag ser verkligen fram emot att ansluta mig till C-RAD och stödja bolagets kommande tillväxtresa. Jag är också glad att få bli en del av ett företag som gör en viktig insats i utvecklingen av cancervården”,