GlobeNewswire

Scandinavian Tobacco Group A/S - Resultatet af den ordinære generalforsamling

Del
Selskabsmeddelelse
Nr. 19/2021

                                                                                                København, den 14. april 2021


Resultatet af den ordinære generalforsamling i
Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") har i dag afholdt sin ordinære generalforsamling. Resultatet af generalforsamlingen var som følger:

1.    Godkendelse af den reviderede årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

2.    Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at Selskabet for regnskabsåret 2020 udbetaler et udbytte på DKK 6,50 pr. aktie à DKK 1.

3.    Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning om godkendelse

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

4.    Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021 fastsættes som følger:

  • Ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt basisvederlag på DKK 440.000
  • Bestyrelsesformanden modtager et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag
  • Næstformanden modtager et vederlag svarende til to gange det årlige basisvederlag
  • Formanden for revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag
  • Øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag
  • Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag
  • Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 12,5 % af det årlige basisvederlag

Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen. I tillæg til ovenstående kan Selskabet, i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves Selskabet af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmedlemmernes honorar. Selskabet kan endvidere betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen.


5.    Nedsættelse af Selskabets aktiekapital

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK 2.500.000 ved annullation af en del af Selskabets egne aktier. Selskabets aktiekapital vil efter nedsættelsen udgøre nominelt DKK 97.500.000.

Forinden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil Selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til Selskabet. Opfordringen vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist. Med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse ændres ordlyden i §§ 3.1, 5.1 og 6.1 i Selskabets vedtægter, således at bestemmelserne afspejler beslutningen om kapitalnedsættelse. Selskabet vil offentliggøre en meddelelse, så snart nedsættelsen af aktiekapitalen er gennemført.

6.    Bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger afholdes som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, atSelskabets bestyrelse bemyndiges til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2. Som følge deraf indsættes en ny § 7.4 i Selskabets vedtægter.

7.    Sprog for selskabsmeddelelser m.v.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at information offentliggjort i henhold til gældende børslovgivning, herunder selskabsmeddelelser, fremover udelukkende offentliggøres på engelsk.Som følge deraf indsættes en ny § 11.7 i Selskabets vedtægter.

Dette er således den sidste selskabsmeddelelse, der er tilgængelig på både dansk og engelsk. Fremover vil selskabsmeddelelser udelukkende offentliggøres på engelsk.

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte Nigel Northridge, Henrik Brandt, Dianne Blixt, Marlene Forsell, Claus Gregersen, Luc Missorten og Anders Obel og valgte Henrik Amsinck som medlemmer af bestyrelsen.

9.    Valg af revisor(er)

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

---

Bestyrelsen har udpeget Nigel Northridge som formand for bestyrelsen og Henrik Brandt som næstformand.

Revisionsudvalget består af Marlene Forsell (formand), Dianne Blixt og Luc Missorten. Nomineringsudvalget samt Vederlagsudvalget består af Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt, Claus Gregersen og Luc Missorten.

For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations
telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Forespørgsler fra medier:
Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications
telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com


Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende producenter af cigarer og pibetobak med en årlig produktion på fire milliarder cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak.

Koncernen har en førende position i flere tobakskategorier og en portefølje på mere end 200 globale og lokale varemærker.

Scandinavian Tobacco Group har hovedkvarter i København og har cirka 11.000 medarbejdere i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand, den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien og Sri Lanka. For yderligere oplysninger henvises til www.st-group.com

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Equinor ASA: Generalforsamlingen vedtok utbytte på USD 0,12 per aksje for fjerde kvartal 202011.5.2021 20:32:22 CEST | Pressemelding

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 11. mai 2021 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA for 2020. Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og for konsernet for 2020 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,12 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2020. Utbyttet for fjerde kvartal 2020 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 14. mai 2021 (”Eierregisterdatoen”). Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 11. mai 2021 for å ha rett til utbytte. Utbytte til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller også rettighetshavere per 11. mai 2021. Aksjene vil bli handlet eks. utbytte på Oslo Børs fra og med 12. mai 2021. På New York Stock Exchange vil ADR’er bli handlet eks. utbytte fra og med 13. mai 2021. Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i no

Equinor ASA: Annual general meeting approved dividend of USD 0.12 per share for fourth quarter 202011.5.2021 20:32:22 CEST | Press release

On 11 May 2021, the annual general meeting (AGM) of shareholders in Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) approved the annual report and accounts for Equinor ASA for 2020, as proposed by the board of directors. The annual accounts and the annual report for Equinor ASA and the Equinor group for 2020 were approved, and a dividend of US dollar (”USD”) 0.12 per share will be distributed for the fourth quarter of 2020. The fourth quarter 2020 dividend accrues to the shareholders as registered in Equinor’s shareholder register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of expiry of 14 May 2021 (the ”Record Date”). Subject to ordinary settlement in VPS, this implies that the right to dividend accrues to shareholders as of 11 May 2021. For US ADR (American Depository Receipts) holders, dividend accrues also as of 11 May 2021. The shares will be traded ex-dividend on the Oslo Stock Exchange (Oslo Børs) from and including 12 May 2021. On New York Stock Exchange, the ADRs will trade

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)11.5.2021 19:47:30 CEST | Pressemelding

Idag den 11 maj 2021 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Något beslut fattades emellertid inte avseende styrelseordföranden, då han – som enda röstande på bolagsstämman – inte kunde rösta om den egna ansvarsfriheten. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat rev

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) - Annual General Meeting Held11.5.2021 18:44:31 CEST | Press release

OSLO, Norway (11 May 2021) - The Annual General Meeting of TGS was held on 11 May 2021. All resolutions proposed were approved by the shareholders. The minutes from the Annual General Meeting are attached to this announcement. About TGS TGS provides scientific data and intelligence to companies active in the energy sector. In addition to a global, extensive and diverse energy data library, TGS offers specialized services such as advanced processing and analytics alongside cloud-based data applications and solutions. Forward Looking Statement All statements in this press release other than statements of historical fact are forward-looking statements, which are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict, and are based upon assumptions as to future events that may not prove accurate. These factors include TGS' reliance on a cyclical industry and principal customers, TGS' ability to continue to expand markets for licensing of data, and TGS' ab

Banque Profil de Gestion SA : Changement d’actionnaire de référence, nouvelle raison sociale et changements au sein du Conseil d’administration11.5.2021 18:21:13 CEST | Press release

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA : Changement d’actionnaire de référence, nouvelle raison sociale et changements au sein du Conseil d’administration Genève, le 11 mai 2021 – Comme annoncé le 9 février dernier, Banque Profil de Gestion SA (BPDG), son actionnaire actuel de référence (Banca Profilo S.p.A) ainsi que les actionnaires de la société One Swiss Bank SA (OSB) ont signé deux contrats de vente d’actions formalisant, d’une part, le rachat par BPDG de 100% du capital de OSB et, d’autre part, la cession par Banca Profilo SpA des 60.4% d’actions qu’elle détient dans BPDG aux actionnaires actuels de OSB (la «Transaction»). La Transaction impliquera également la fusion subséquente par absorption de OSB par BPDG. Pour rappel, la Transaction est notamment soumise à agrément de la FINMA. Les démarches y relatives sont en cours et l’exécution des deux contrats de vente formalisant la Transaction (le «Closing ») interviendra le 1er juin prochain, sauf objection de la FINMA d’

Brunel AGM 202111.5.2021 18:00:00 CEST | Press release

Amsterdam, 11 May 2021 – Brunel International N.V. (Brunel; BRNL), a global provider of flexible workforce solutions and expertise, today announced the voting results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of 11 May 2021. The AGM approved all voting items that were on the agenda. As a result, Jilko Andringa is reappointed as a member of the board of directors for a new term of four years. At the close of the meeting Mr Aat Schouwenaar, chairman of the supervisory board, retired from the supervisory board after having served on the supervisory board for 20 years. Mr Just Spee is reappointed as a member of the Supervisory Board for his second term of four years and will succeed Mr Aat Schouwenaar as chair of the Supervisory Board. Mr Frank van der Vloed is appointed as member of the Supervisory Board for a term of four years. A dividend of €0.30 per share of €0.03 par value has been declared for the 2020 financial year. The dividend, less 15% dividend withholding tax, will b

Outcome of 2021 Shareholders’ Meeting11.5.2021 17:45:00 CEST | Press release

Outcome of 2021 Shareholders’ Meeting Brussels, May 11, 2021, 17:45 CEST - Solvay today held its General Shareholders’ Meeting virtually. Shareholders voted in favor of all the resolutions proposed. More specifically, they approved the payment of a gross dividend of €3.75 per share for the year 2020. After deduction of the interim dividend of €1.50 gross per share, paid in January 2021, the balance amounts to €2.25 gross per share (€1.575 net, after deduction of 30% of withholding tax). Calendar of payment related to the 2020 final dividend May 17, 2021: ex-date May 18, 2021: record date May 19, 2021: payment date During the meeting, shareholders approved the reelection for a four year mandate for Nicolas Boël, Ilham Kadri, Bernard de Laguiche, Françoise de Viron and Agnès Lemarchand and for a three year mandate for Hervé Coppens d'Eeckenbrugge. They also approved the appointment of two new directors, Dr. Wolfgang Colberg and Edouard Janssen, to replace Amparo Moraleda and Evelyn du Mo