Felleskjøpet Agri

Satsing på matkorn og proteinvekster

Del

Etterspørselen etter plantebasert kost øker. Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og proteinvekster i Norge. Næringa utvikler sammen med Norges fremste forskningsinstitusjoner, en plan for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet. Hensikten er å styrke samarbeidet fra bonde til dagligvare.

- Felleskjøpet Agri har sammen med Norges Bondelag og NMBU samlet aktører fra hele verdikjeden for å diskutere utviklingen av produksjon og forbruk av norsk matkorn og norske proteinvekster. En samlet tilbakemelding er at markedene øker, og at etterspørselen etter mer norske råvarer er stor. Dette åpner for å øke norsk matkorn i eksisterende produkter, styrke utviklingen av nye produkter og at norske råvarer anvendes på nye måter, sier Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Det foregår allerede et betydelig forsknings og utviklingsarbeid innen korn og proteinvekster i forskningsinstitusjonene NIBIO, NOFIMIA og NMBU. Utvikling innen agronomi, teknologi, planteforedling og klimaendringene gir nye muligheter for produksjon og foredling av matkorn og proteinvekster. Felleskjøpet, NMBU og Norges Bondelag står bak bransjeinitiativet Matkorninitiativet som skal styrke satsingen på matkorn og proteinvekster. Det er et felles mål at økende markeder for plantebasert kost skal dekkes med norske råvare så langt det er mulig.

- En samlet satsing må skje langs hele verdikjeden, og vi er derfor glade, men ikke overasket, over at initiativet er blitt så godt mottatt av alle aktører. Vi er overbevist om at gjennom å styrke samspillet i hele verdikjeden, vil det resultere i økt innsats og raskere kommersiell utnytelse av innovasjonene og kunnskapsutviklingen. Dette vil gi flere nye produkter, økt bruk av norske råvarer og en mulighet for økt verdiskapning for norske kornbønder, sier Anne Jødahl Skuterud.

Felleskjøpet og Norges Bondelag utarbeider nå sammen med NIBIO, NMBU, NOFIMA, NHO Mat og Drikke, Baker – og konditorbransjens landsforening, en plan for en programmessig satsing på matkorn og proteinvekster. Denne vil inneholde konkrete forslag til hvordan en samlet verdikjede skal arbeide sammen for en innovasjons- og forskningsdrevet satsing på matkorn og proteinvekster.  

Nøkkelord

Bilder

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder, har en omsetning på 16,2 milliarder og 3100 ansatte. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Anker Infor-saken til Høyesterett16.9.2021 08:48:17 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri ble i dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 13. juli 2021 dømt til å betale Infor erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner. -Vi mener dommen har klare rettslig prinsipielle spørsmål som må klargjøres, mellom annet for hvordan utfordringer i store IT-prosjekter i privat og offentlig sektor blir håndtert mellom partene, og at disse spørsmålene er av stor samfunnsmessig betydning. Vi har derfor anket saken til Høyesterett, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.

Halvårsresultat 2021, Felleskjøpet Agri: God drift og fremgang i flere markeder16.8.2021 11:07:23 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2021 et resultat før skatt på 373 millioner kroner. De underliggende resultatene er gode, men resultatet preges negativt av avsetninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor. Fremgangen Felleskjøpet oppnår i markedet er et resultat av god drift og kostnadskontroll, økt omsetning i detaljhandelsvirksomheten og positive valutaeffekter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom