OsloMet

Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Del

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene.

Illustrasjonsbilde fra Oslo. Foto: Pixabay.
Illustrasjonsbilde fra Oslo. Foto: Pixabay.

Nasjonal transportplan legger vekt på å øke mobiliteten og redusere transportkostnadene og utslippene. Og det må bygges mer vei og bane per investerte krone, slår Samferdselsdepartementet fast.

Samtidig må transportinfrastrukturen styrkes for å gjøre pendling, for eksempel, enklere og tryggere. Dessuten må eksisterende infrastruktur overvåkes for å forutsi levetiden og sikre god funksjonalitet.

Dette skaper større behov for smarte og intelligente transportsystemer (ITS) og smartere mobilitet. Nasjonal transportplan legger vekt på raskere implementering av slike systemer.

Det trengs fagfolk

En markant økning i investeringer innen vei og bane gir behov flere fagfolk med relevant kompetanse.

Konnekt, Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, og Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet, har derfor utviklet to nye studieretninger innen infrastruktur på bachelor – og masterprogramnivå.

De nye studieretningene som tilbys studentene fra høsten 2022 vil bidra til å dekke behovet for ingeniører og sivilingeniører i samferdselssektoren i årene som kommer.

Samarbeid med samferdselssektoren

Samarbeidet mellom Konnekt og OsloMet har også til hensikt å øke interessen for profesjonsnær ingeniørutdanning innenfor infrastruktur.

– Konnekt og Institutt for bygg- og energiteknikk har samarbeidet med næringsliv og offentlig forvaltning om å utvikle de to nye studieretningene på bachelor og masternivå, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke.

– Innhold og sammensetning av emner er derfor spesialtilpasset markedets uttalte behov.

Konnekt bidrar med økonomisk støtte til to midlertidige gaveprofessorater. De bidrar også med prosjektmidler, og vil fasilitere ytterligere samarbeid med bransjen.

Konnekt og OsloMet skal samarbeide om prosjekter i utdanningen som bidrar til bevisstgjøring, studentengasjement og internasjonalt samarbeid.

Dette kan dreie seg om markedsførings- og eksponeringsarrangementer for å skape interesse for studiene og fagmiljøene.

Samarbeid med andre universiteter og transportsektoren er også aktuelt, for å bygge opp faglig kapasitet og øke arbeidslivsrelevans i utdanningen.

Dette kan gjøres gjennom studentprosjekter i samarbeid med arbeidslivet, faglige seminarer, workshops og forelesninger, og invitere eksperter innen transportinfrastruktur fra akademia og industri. Faglige framskritt og anvendte smarte teknologier vil stå i fokus.

Økt studentengasjement

For å bidra til aktive og engasjerte utdanningsmiljø og bedre læringsopplevelse, vil OsloMet og Konnekt også i prøve å øke studentengasjementet ved å gi studentene mulighet til å gjennomføre studentprosjekter hos aktørene i bransjen.

Studentene oppfordres til å foreslå egne prosjekter for å utdype læringen og møte behovet fra samfunnet. OsloMet og Konnekt vil arbeide for å øke samarbeidet mellom studentene og næringen.

Studentutveksling og samarbeidsprosjekter med arbeidsgivere og andre universiteter oppmuntres det også til, og ekskursjoner for å komplettere og styrke studiene.
Internasjonalt samarbeid

Et annet mål er å etablere partnerskap med verdensledende institusjoner innen høyere utdanning, for å utvikle forskningsbaserte emner og akselerere internasjonaliseringen med tanke på å møte etterspørselen etter kompetente fagfolk som kan ha en global visjon.

Vitenskapelig ansatte og studenter skal oppfordres til å reise på utveksling, organisere felles forelesningsrekker, sommerskole, co-veiledning av studenter, og å utvikle felles forslag til nasjonal og internasjonal finansiering.

Nøkkelord

Bilder

Illustrasjonsbilde fra Oslo. Foto: Pixabay.
Illustrasjonsbilde fra Oslo. Foto: Pixabay.
Last ned bilde
Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.
Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.
Last ned bilde
Fra signeringen av avtalen mellom Konnekt og OsloMet. Fra venstre dekan Carl Christian Thodesen, førsteamanuensis Jian Dai, instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke, leder i Konnekt, Abdul Basit Mohammad og fagsjef – vei i Konnekt, Morten Hafting. Foto: Olav-Johan Øye, OsloMet.
Fra signeringen av avtalen mellom Konnekt og OsloMet. Fra venstre dekan Carl Christian Thodesen, førsteamanuensis Jian Dai, instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke, leder i Konnekt, Abdul Basit Mohammad og fagsjef – vei i Konnekt, Morten Hafting. Foto: Olav-Johan Øye, OsloMet.
Last ned bilde
Fra signeringen av avtalen mellom Konnekt og OsloMet. Fra venstre dekan Carl Christian Thodesen, førsteamanuensis Jian Dai, fakultetsdirektør Målfrid Hoaas, instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke og leder i Konnekt, Abdul Basit Mohammad. Foto: Olav-Johan Øye, OsloMet.
Fra signeringen av avtalen mellom Konnekt og OsloMet. Fra venstre dekan Carl Christian Thodesen, førsteamanuensis Jian Dai, fakultetsdirektør Målfrid Hoaas, instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke og leder i Konnekt, Abdul Basit Mohammad. Foto: Olav-Johan Øye, OsloMet.
Last ned bilde
Etter signeringen av avtalen mellom Konnekt og OsloMet: Fra venstre instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke, fagsjef – vei i Konnekt, Morten Hafting, leder i Konnekt, Abdul Basit Mohammad, dekan Carl Christian Thodesen og førsteamanuensis Jian Dai.
Etter signeringen av avtalen mellom Konnekt og OsloMet: Fra venstre instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke, fagsjef – vei i Konnekt, Morten Hafting, leder i Konnekt, Abdul Basit Mohammad, dekan Carl Christian Thodesen og førsteamanuensis Jian Dai.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom