Høgskolen i Innlandet

Satser bredt på helse og velferd

Del

Høgskolen i Innlandet satser på en ny doktorgrad i helse og velferd og søker etter åtte stipendiater innen flere fagfelt.

De åtte stipendiatene vil være tilknyttet det nye doktorgradsprogrammet i helse og velferd (HELVEL) som er under oppbygging. Foto: Høgskolen i Innlandet.
De åtte stipendiatene vil være tilknyttet det nye doktorgradsprogrammet i helse og velferd (HELVEL) som er under oppbygging. Foto: Høgskolen i Innlandet.

– Vi bygger opp et nytt doktorgradsprogram som skal jobbe bredt med helse og velferdsspørsmål. Programmet skal koble fagdisipliner som sosialvitenskap, helsevitenskap, folkehelsevitenskap og idrettsvitenskap, sier dekan Per Morten Fredriksen ved fakultet for helse- og sosialvitenskap.

De åtte stipendiatstillingene er nylig lyst ut, med varierende søknadsfrist. De vil følges av flere enkeltutlysninger senere.

– Vi håper mange ser dette som spennende muligheter og sender oss en søknad, sier Fredriksen.

Helse hele livet

Innholdet i de utlyste stipendiatstillingene spenner fra å skulle jobbe med barn og unges deltakelse knyttet til egen helse, til fysisk aktivitet blant eldre på pleiehjem, traumepsykologi og migranter og helse.

– Vi bygger et doktorgradsprogram som utvikler kunnskap om helse og velferd i et livsløpsperspektiv, fra forebygging av helseutfordringer blant unge til håndtering av sykdom blant eldre, forklarer Per Morten Fredriksen.

– Programmet skal spenne fra å jobbe med enkeltindividers helse til hvordan samfunnsmessige forhold, og utforming av tjenester, hemmer og fremmer helse og livskvalitet, fortsetter han.

Doktorgradsprogrammet forutsetter tett samarbeid med blant annet kommunene i Innlandet, Sykehuset Innlandet og frivillige organisasjoner. I tillegg legges det opp til utstrakt involvering og samarbeid på tvers innad ved høgskolen.

Omfattende forskerutdanning

Forskerutdanningen som stipendiatene skal igjennom varer normalt i fire år. Den vil inneholde en opplæringsdel og et selvstendig forskningsarbeid som munner ut i en doktorgradsavhandling.

Stipendiatene vil delta aktivt i forskermiljøer nasjonalt og internasjonalt, og stå for faglig formidling knyttet til doktorgradsarbeidet sitt.

Det nye doktorgradsprogrammet «Helse og velferd» ble godkjent i vinter av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Programmet er under etablering, og vil være i full drift fra høsten 2022.

Det erstatter ph.d.-programmet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» (BUK) som fases ut, men delvis videreføres i det valgfrie emnet Barn og unges oppvekst og deltagelse.

Det er i dag fortsatt 21 stipendiater i BUK, og disse vil disputerer i løpet av to år i BUK.

Nøkkelord

Kontakter

Mari Rysst
Ph.d.-leder
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Høgskolen i Innlandet
Tlf. +47 61 28 80 65
Mobil +47 907 62 980
E-post: mari.rysst@inn.no

Bilder

De åtte stipendiatene vil være tilknyttet det nye doktorgradsprogrammet i helse og velferd (HELVEL) som er under oppbygging. Foto: Høgskolen i Innlandet.
De åtte stipendiatene vil være tilknyttet det nye doktorgradsprogrammet i helse og velferd (HELVEL) som er under oppbygging. Foto: Høgskolen i Innlandet.
Last ned bilde

Lenker

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

62 43 00 00http://www.inn.no

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom