Frivillighet Norge

Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskap vinner den nasjonale Frivillighetsprisen

Del

Omsorgsberedskapsgruppene i Norske Kvinners Sanitetsforening vant den nasjonale Frivillighetsprisen 2021 for sitt bidrag på de lokale vaksinasjonsprogrammene rundt om i landet. I tillegg vant Norges Unge Katolikker den nasjonale prisen Årets nykommer i frivilligheten 2021, og #Vinduslykke i regi av Norges Norges Røde Kors vant Helseprisen 2021.

Vinneren av Frivillighetsprisen 2021 er Omsorgsberedskapsgruppene i Norske Kvinners Sanitetsforening, her representert ved Anita Hilstad fra Omsorgsberedskapsgruppa i Målselv i Troms. (Foto: JCP)
Vinneren av Frivillighetsprisen 2021 er Omsorgsberedskapsgruppene i Norske Kvinners Sanitetsforening, her representert ved Anita Hilstad fra Omsorgsberedskapsgruppa i Målselv i Troms. (Foto: JCP)

I mange kommuner over hele landet har frivillige fra Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskap bidratt i vaksineringsarbeid alle dager i uken, med flere vaktlag per dag, i månedsvis. Frivillige har bidratt med over 100 000 timers arbeid til sammen. Mange tusen frivillige har bidratt i vaksineringen av befolkningen. 

– Mange frivillige organisasjoner har bidratt i vaksinasjonsprogrammene rundt i landet, og på andre måter hjulpet oss gjennom pandemien. Spesielt har Sanitetskvinnene sine omsorgsberedskapsgrupper gjort en enormt bra innsats. Vi i Frivillighet Norge er stolte over hvordan frivillige lag og foreninger kastet seg rundt i pandemien og hjalp til der de så behov. En sterk frivillig sektor sikrer samfunnet vårt når krisen inntreffer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Juryens begrunnelse  

Rundt om i landet vårt utgjør hver eneste frivillig og hvert eneste lokallag et finmasket sikkerhetsnett. Vi har sjelden sett et bedre bevis på det enn under koronapandemien. Alle de som har kjørt ut mat til de som satt i isolasjon. Alle de som har tatt en ekstra telefon til noen de visste var alene. Alle de som har oversatt og forklart informasjon til noen som ikke forsto. 

Samfunnsberedskap er ikke bare de som tar på seg refleksvesten og går manngard. Det er også de som koker kaffe og sørger for at det finnes varme pledd. Grunnen til at dette sikkerhetsnettet fungerer så godt er fordi frivilligheten er mer enn enkeltpersoners frivillige bidrag. Frivilligheten er det felleskapet som blir skapt når vi organiserer oss i tusenvis av lag og foreninger over hele Norge. I organisasjonene lagrer vi erfaring og kompetanse som vi kan hente ut i krisetid. 

Årets frivillighetspris er et tydelig signal til alle som har bidratt med frivillige innsats under pandemien. Dere er det beste med samfunnet vårt! Dere gjør oss rustet til å møte motgang!  

Vinneren er en partipolitisk uavhengig kraft og stammer fra en lang tradisjon som gjentatte ganger har stilt opp der de så behov. Organisasjonen har etablert institusjoner som i dag er selvfølgelige deler av vårt velferdssamfunn.  

Noe av det viktigste frivilligheten gjør er å utfordre samfunnet vårt. Prisvinneren har aldri sluttet å ta tak utfordringer og finne løsninger, og derfor er vinneren fortsatt aktuell og viktig til tross organisasjonens betydelige alder. 

I hele landet vårt, alle dager i uken, over mange måneder, har flere tusen frivillige bidratt i vaksineringen av befolkningen. Takk for innsatsen! Dere tar oss ut av pandemien! 

Frivillighetsprisen 2021 går til omsorgsberedskapsgruppene i Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Juryen for Frivillighetsprisen 2021

Juryen til Frivillighetsprisen ledes av styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullmann Øie. Andre medlemmer i juryen er stortingsrepresentanter i Familie- og kulturkomiteen: Tage Pettersen (H) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), samt samfunnskontakt i Norsk Tipping Stian Seland, tidligere leder i Røde Kors ungdom Mawra Mahmood og forsker på sivilsamfunnet ved Institutt for Samfunnsforskning, Daniel Arnesen.

Hva er Frivillighetsprisen?

Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge, Kulturdepartementet og Norsk Tipping. Prisstatuetten er laget av kunstneren Tanja Sæter. Norsk Tipping gir 50 000 kroner til vinnerens formål.

Les mer om Frivillighetsprisen og se filmer om finalistene her. 

Hvem er Frivillighet Norge? 

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 350 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Ung katolikk vinner den nasjonale prisen 
Årets nykommer i frivilligheten

Om prisen

For sjette år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Prisen deles ut i forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillighet, for å sette pris på det engasjementet og den frivillige innsatsen som nye frivillige har lagt ned, og for å vise at det ikke er så vanskelig å begynne å gjøre noe for andre. 

Prisen til Årets nykommer i frivilligheten deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge, under åpningen av Frivillighetens År 2022 i Oslo Rådhus 5. desember, som er Frivillighetens dag.

Prisen har fått en ny aktualitet nå i kjølvannet av en pandemi der mange har falt fra i frivilligheten og behovet for både å engasjere de som har falt litt utenfor og helt nye inn i de frivillige felleskapene er høyt.

– Vi vil vise at det finnes en bredde i frivilligheten som gjør at alle kan føle seg inkludert et sted. Vi ønsker at flere skal finne veien inn i organisasjonene og få føle på gleden av felleskap, mening og å være til nytte, sier prosjektleder for Frivillig.no Vanja Konradsen 

De nominerte til Årets nykommer i Frivilligheten er derfor helt vanlige ekstraordinære folk som nylig har funnet ut at de vil gjøre noe for andre i fritiden.

Vinner 2021: Tørre å starte og drive til å fortsette 

Clara Sander (17) gikk på kort tid fra å ha veldig lite kjennskap til NUK (Norges Unge Katolikker) til å stifte et ungdomslag i Harstad, arrangere ungdomstreff for regionen og utmerke seg med sitt engasjement og iver. 

– Man trenger ikke være en spesialist på noe som helst, det er bare å prøve, og å ha driven til å fortsette, sier Clara.

Engasjementet hennes har gitt et frisk pust til arbeidet til organisasjonen i Nord-Norge, og gjenopplivet ungdomsarbeidet i distriktet.

- Årsaken til at jeg opprettet lokallaget, var at det ikke var noe tilbud her. 

Clara så at etter konfirmasjonen forsvant ungdommene og hun hadde et ønsket om å skape et felleskap der kirka ble mer enn noe man går i hver søndag. Hun så at det var et behov og bidrar etter evne.

–Jeg syns jo det artig å arrangere ting, og når du da får en positiv respons på det, da får man driven til å fortsette. Og så får man så mye ut av det tilbake.

Juryen sier: 

Gjennom sin innsats viser Årets Nykommer at man ikke trenger å være så mange eller så store for å få dratt i gang noe. Finalisten gir mye av seg selv, tar initiativ og bryr seg om andre. At flere skal få interesse for saken har vært en viktig motivasjonsfaktor for innsatsen.

Årets nykommer drar i gang ny aktivitet, fremstår inspirerende for andre og bidrar til at det skjer mer aktivitet i nærmiljøet for barn og unge.

Vinneren er et godt forbilde for flere unge som ønsker å skape noe selv.

Video av Clara ligger her: https://youtu.be/pAcmUXL6S-Y

De andre finalistene til prisen var: Alexander Mackenzie (45) fra  Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps og Trine Olsen Tuvnes (25) fra Bipolarforeningen Norge. 

#Vinduslykke vant Helseprisen 2021

«En god metode for å motvirke ensomhet, spre glede og gode stunder for veldig mange mennesker.»

Haugesund Røde Kors og prosjektet #Vinduslykke vant Helseprisen 2021. Det ble klart på et arrangement i forbindelse med Frivillighetens dag i Oslo rådhus. Helseprisen er Stiftelsen Dams årlige utmerkelse til et prosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon. 

#Vinduslykke ble startet høsten 2020 som et resultat av at strenge smitteverntiltak satte en stopper for både besøk og arrangementer på sykehjem og institusjoner i Haugesund.

Vinduslykke betyr nettopp lykke bak et vindu. For med mange gode hjelpere på laget satte Haugesund Røde Kors i gang med å arrangere både konserter, kulturinnslag og til og med agilityshow utenfor vinduene på sykehjemmene i Haugesund. På andre siden av vinduet satt lykkelige beboere, som endelig fikk et lyspunkt i hverdagen.

Prosjektet spredde seg raskt i Røde Kors, og i desember 2021 har snart 300 Vinduslykke-arrangementer blitt arrangert rundt om i landet. 

– Med relativt enkle midler har prosjektet utviklet en god metode for å motvirke ensomhet, for å bidra til å spre glede og gode stunder for veldig mange mennesker. Det er rett og slett imponerende hvor mye man har fått ut av denne ideen, sa ordfører i Oslo, Marianne Borgen, da hun delte ut prisen. 

Kontakter

Bilder

Vinneren av Frivillighetsprisen 2021 er Omsorgsberedskapsgruppene i Norske Kvinners Sanitetsforening, her representert ved Anita Hilstad fra Omsorgsberedskapsgruppa i Målselv i Troms. (Foto: JCP)
Vinneren av Frivillighetsprisen 2021 er Omsorgsberedskapsgruppene i Norske Kvinners Sanitetsforening, her representert ved Anita Hilstad fra Omsorgsberedskapsgruppa i Målselv i Troms. (Foto: JCP)
Last ned bilde
Målselv Omsorgsberedskapsgruppe har representert vinneren av Frivillighetsprisen 2021 Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskapsgrupper i finalerunden. (Foto: JCP)
Målselv Omsorgsberedskapsgruppe har representert vinneren av Frivillighetsprisen 2021 Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskapsgrupper i finalerunden. (Foto: JCP)
Last ned bilde
Clara Sander (17) gikk på kort tid fra å ha veldig lite kjennskap til NUK (Norges Unge Katolikker) til å stifte et ungdomslag i Harstad, arrangere ungdomstreff for regionen og utmerke seg med sitt engasjement og iver. Den 5. desember 2021 vant hun prisen Årets nykommer i frivilligheten. (Foto: JCP)
Clara Sander (17) gikk på kort tid fra å ha veldig lite kjennskap til NUK (Norges Unge Katolikker) til å stifte et ungdomslag i Harstad, arrangere ungdomstreff for regionen og utmerke seg med sitt engasjement og iver. Den 5. desember 2021 vant hun prisen Årets nykommer i frivilligheten. (Foto: JCP)
Last ned bilde
Vinduslykke-prosjektet har gitt mye glede til ensomme eldre under koronapandemien. I dag vant prosjektet Helseprisen 2021. (Foto: Haugesund Røde Kors)
Vinduslykke-prosjektet har gitt mye glede til ensomme eldre under koronapandemien. I dag vant prosjektet Helseprisen 2021. (Foto: Haugesund Røde Kors)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Vi digitaliserer frivilligheten – nå med norsk donasjonspartner på laget17.1.2022 10:18:40 CET | Pressemelding

Vi lever i et høydigitalisert samfunn som stiller krav til at frivillige organisasjoner har tilgang til digitale verktøy for å gjøre det enkelt å delta, drifte og rekruttere frivillige og medlemmer. Frivillig sektor er avhengig av å ta i bruk teknologi, og derfor administrer Frivillighet Norge den digitale plattformen TechSoup Norge, som gir tilgang til gratis og rabattert programvare til frivillige organisasjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom