GlobeNewswire by notified

Saniona tillkännager strategisk programprioritering och omstrukturering för att minska rörelsekostnader

Dela

PRESSMEDDELANDE

29 mars 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag en strategisk omprioritering bland programmen och omstrukturering. Syftet är att med omedelbar verkan avsevärt minska rörelsekostnaderna och maximera utnyttjandet av den befintliga och framtida kassan. Styrelsen har beslutat att vidta ett flertal åtgärder, däribland att frivilligt pausa de kliniska studierna i Fas 2b med Tesomet™ för hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS) samt en personalnedskärning om cirka 30 procent. Beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta Fas 2-studierna med Tesomet har inget samband med Tesomets säkerhet eller effekt, utan beror helt och hållet på finansiella begränsningar.

Kommentar från Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD:
”Vi är oerhört besvikna att tvingas genomföra så drastiska åtgärder för att hushålla med resurserna – i synnerhet då vi vet att patienter med HO och PWS och deras anhöriga är i desperat behov av behandling, men också eftersom våra medarbetare har gjort så omfattande framsteg under 2021. Under det gångna året har vi intensifierat våra ansträngningar att stödja verksamheten och ett flertal strategiska alternativ för finansiering och affärsutveckling har utvärderats. Under den här perioden, särskilt på senare tid, har dock finansieringsklimatet förändrats avsevärt på grund av det marknadsläge som råder i den globala makroekonomin och inom biotekniksektorn. Vi fortsätter att arbeta intensivt med att stärka bolagets kassa, men bedömer att det ligger i bolagets och våra aktieägares intresse att omedelbart minska rörelsekostnaderna och därmed öka nyttan av eventuell framtida finansiering bolaget kan erhålla.

”Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till de medarbetare som påverkas av det här beslutet. Det är deras hårda arbete som gjort det möjligt för oss att uppnå ett flertal betydande milstolpar under 2021, däribland erhållandet av FDA:s särläkemedelsklassning, starten för Fas 2b-studierna inom HO och PWS och avancemanget av vår jonkanalspipeline. Vi är i högsta grad medvetna om hur akut det icke tillgodosedda behovet är inom de här sjukdomarna och om alla de motgångar som HO- och PWS-patientgrupperna varit med om. Vi tackar dem för deras tålamod när vi nu tillfälligt sätter studierna på paus. Jag vill även vända mig till alla aktieägare i Saniona med en försäkran om att såväl styrelse som ledning är djupt engagerade och fast beslutna om att leda bolaget genom denna svåra tid.”

Beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta Fas 2-studierna med Tesomet för HO och PWS har inget samband med Tesomets säkerhet eller effekt, utan beror helt och hållet på finansiella begränsningar. Tesometprogrammen har sedan tidigare uppvisat mycket lovande resultat i inledande Fas 2-studier och de internationella Fas 2b-studierna har varit bolagets i särklass största utgiftspost. Saniona fortsätter den pågående kliniska studien i Fas 1 med SAN711, där resultaten förväntas kunna presenteras under slutet av första halvåret 2022. Bolaget fortsätter också att investera i sin plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, däribland SAN903 som beräknas inleda Fas 1-studier under andra halvåret 2022 samt upptäcktsforskningen som under 2022 förväntas avancera en ny jonkanalsmodulator till preklinisk pipeline. Saniona kommer också att fortsätta arbetet för att finna strategiska finansieringsalternativ, och affärsutvecklingsverksamheten utökas till att omfatta möjligheter som kan innebära att Tesomet kan fortsätta avanceras.

Saniona redovisade likvida medel om cirka 357 MSEK (37,8 MUSD) per den 31 december 2021. De totala rörelsekostnaderna under 2021 uppgick till cirka 422 MSEK (46,6 MUSD). Nedskärningen om cirka 30 procent kommer att omfatta anställda och leverantörer och kommer att påverka de flesta delar av Sanionas organisation, inklusive ledningsgruppsnivå. Utöver det planerar bolaget att skära ner på andra rörelsekostnader och även kontorsanläggningar. Bolagets befintliga likvida medel förväntas kunna finansiera den nuvarande planen ännu längre in i andra halvåret 2022. Dessa omstruktureringsåtgärder, som kommer ta ett tag att realisera, förväntas minska Sanionas framtida genomsnittliga rörelsekostnader per kvartal med cirka 50 procent. Det bör understrykas att minskningen av rörelsekostnaderna kommer att öka nyttan av eventuella framtida kassainflöden som bolaget erhåller.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 mars 2022 kl. 16.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar där tillgängliga behandlingsalternativ saknas. Bolagets huvudkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier sätts på tillfällig paus av finansiella skäl på bolagets eget initiativ. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamnsområdet i Danmark. Bolaget har även närvaro i Bostonområdet i Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Game studio Omnigame picks Agillic to scale personalisation and international growth16.5.2022 10:30:00 CEST | Press release

Press release, Copenhagen, 16 May 2022 OmnigameApS is an independent Danish online game studio on an ambitious mission to deliver quality, highly entertaining games and boost player engagement through its new communication strategy. Uncompromising on quality in both their games and customer experience, Omnigame turned to Agillic for operational efficiency, empowering its team to turn its copious data into highly personalised and relevant communication, and to scale the business internationally without ballooning headcounts. With implementation by Agillic Gold Solution Partner NexusOne, Omnigame was up and running on Agillic in less than three months. Since April, it has been leveraging the platform to run automated customer journeys, using content, personalisation and language versions dynamically across three owned channels - with room to scale. Omnigame’s Head of CX, Pia Nørland, says: ‘We are really excited to have started with Agillic. With the first flows already in place and runn

Stockwik förvärvar Cordinator Medical Service16.5.2022 10:00:00 CEST | Pressemelding

Solna den 16 maj 2022 PRESSMEDDELANDE Stockwik Förvaltning AB (publ) har ingått avtal om förvärv av Cordinator Medical Service AB (”Cordinator”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Cordinator. Som ett av Östergötlands ledande företag inom sitt verksamhetsområde företagshälsovård och privat sjukvård kompletterar Cordinator på ett utmärkt sätt Stockwiks övriga företag inom segmentet; TEAM Hälsa, Hela Företagshälsovård, Tjugonde Friskvård och Hälsobolaget. Med Cordinators verksamhet i Linköping och Norrköping täcker vi nu en stor del av Sverige. På Cordinators kliniker finns idag ca 30 anställda och konsulter. Verksamheten har bedrivits av Gunilla Rundqvist sedan 2004 med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. För den senaste tolvmånadersperioden, per den 30 april 2022, uppgick Cordinators nettoomsättning till 26 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick för motsvarande period till knappa 4 MSEK. Transaktionen sker på skuldfri basis till en EBITDA-multipel 6x. BAKGRUND OCH MOTIV Förvärvet av Cordinat

Grayscale Investments® Launches First European ETF: Grayscale Future of Finance UCITS ETF16.5.2022 09:00:00 CEST | Press release

Grayscale Future of Finance UCITS ETF (ticker: GFOF) listed on select exchanges across Europe Grayscale’s first European ETF accelerates its global strategic expansion NEW YORK, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grayscale Investments®, the world’s largest digital currency asset manager, today announced its first European ETF, Grayscale Future of Finance UCITS ETF (ticker: GFOF), will list on the London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana, and Deutsche Börse Xetra. GFOF UCITS ETF will also be passported for sale across Europe. GFOF UCITS ETF tracks the investment performance of the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index and seeks to offer investors exposure to companies at the intersection of finance, technology, and digital assets – companies that are building the digital economy – all through the familiar ETF wrapper. In February 2022, Grayscale listed an ETF in the United States that tracks the investment performance of the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. The Bloomb

Scandinavian Tobacco Group A/S: Transactions in connection with share buy-back programme16.5.2022 08:45:00 CEST | Press release

Company Announcement No. 33/2022 Copenhagen, 16 May 2022 Transactions in connection with share buy-back programme On 9 March 2022, Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) announced that a share buy-back programme of an aggregated price of up to DKK 700 million was launched with the purpose to adjust the Company’s capital structure and meet obligations relating to the Group’s share-based incentive programme. The buy-back programme is executed in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. The share buy-back programme will end no later than 28 February 2023. The following transactions have been executed from 9 May to 12 May 2022: Number of sharesAverage purchase price, DKKTransaction value, DKKAccumulated, last announcement737,564104,827,453 9 May 202222,530147.253,317,65110 May 202220,250151.163,061,06311 May 2