GlobeNewswire

Saniona tar in 22 MSEK genom försäljning av aktier i Scandion Oncology

Dela

PRESSMEDDELANDE

22 juni 2020


Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att företaget tagit in 22 MSEK (2,3 MUSD) genom försäljning av aktier i Scandion Oncology A/S (Spotlight Stock Market: SCOL).

Saniona sålde 754 577 aktier i Scandion Oncology. I och med aktieförsäljningen blir Sanionas ägarandel i Scandion Oncology mindre än 15 procent. Försäljningslikviden kommer att användas till att fortsätta avancera Sanionas kliniska läkemedelsprövningar av Tesomet mot två sällsynta ätstörningar, hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS), som för närvarande är i mellanfas och sen fas, samt för att understödja de kliniska utvecklingsprogrammen genom att bygga upp den USA-baserade ledningsgruppen.

”Saniona fortsätter att rikta in sitt fokus på att etablera ett världsomspännande företag inom sällsynta sjukdomar i kommersiell fas, något som kommer att kräva betydande kapitalinvesteringar under de närmaste åren”, säger Rami Levin, VD på Saniona. ”Alla parter har vunnit på den avknoppning av våra onkologirelaterade tillgångar till Scandion Oncology som genomfördes 2017. Scandion Oncology blev ett framgångsrikt uppstartsbolag inom cancer medan Saniona dels fick möjlighet att bibehålla sitt strategiska fokus på sällsynta sjukdomar och dels fick finansiering av sina program.”

Saniona förbereder sig för att starta två avgörande kliniska studier under de närmaste tolv månaderna, en på hypotalamisk fetma och en på Prader-Willis syndrom. Företaget har nyligen rapporterat positiva top-line-data från sin fas 2-studie på hypotalamisk fetma och mottagit positiv återkoppling från FDA avseende Tesomet mot Prader-Willis syndrom.

För mer information, var vänlig kontakta

Rami Levin, VD, Saniona, Mobiltelefon: +1 (781) 987 3144, E-post: rami.levin@saniona.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 18:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag inom sällsynta sjukdomar, med inriktning på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar av det centrala nervsystemet. Företaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona avser att på egen hand utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer som Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Forskningen fokuseras på jonkanaler och företaget har en bred portfölj av forskningsprogram. Saniona har också ingått utlicensieringsavtal med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, USA. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Election Committee for Eolus Vind AB appointed16.7.2020 13:00:00 CESTPress release

Hässleholm, Sweden, July 16, 2020 The Election committee consists of the following members: Hans-Göran Stennert, Chairman of the Board, Eolus Vind AB. Ingvar Svantesson, appointed by Domneåns Kraftaktiebolag. Hans Gydell, appointed by Hans-Göran Stennert. Hans Johansson, appointed by Åke Johansson. According to a decision of the Annual General Meeting of January 25, 2020, the Election Committee shall consist of one member appointed by each of the three largest shareholders and the Chairman of the Board. The appointment of the Election Committee has been carried out in such a manner that, Hans-Göran Stennert, Chairman of the Board of Eolus, on the basis of the Euroclear list of registered shareholders as of 31 May 2020, has contacted the largest known shareholders in the company, who have been invited to each propose a representative to the Election Committee. After such contacts, the Election Committee has been appointed. In total, approximately 34.3 percent of the votes are represente

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd16.7.2020 13:00:00 CESTPressemelding

Hässleholm den 16 juli 2020 Valberedningen består av följande ledamöter: Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB. Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag. Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert. Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson. Enligt beslut på årsstämman den 25 januari 2020 skall valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2020 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 34,3 procent av rösterna i valberedningen. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter

UPM permanently closes its Chapelle newsprint mill16.7.2020 10:00:00 CESTPress release

(UPM, Helsinki, 16.07.2020 at 11:00 EET) – UPM will permanently cease production at its Chapelle newsprint mill in Grand-Couronne, France today. The consultation process with employee representatives was completed on June 15th, 2020 according to French legislation and approved by French authorities on July 15th, 2020. The closure impacts 228 people. UPM offers support to employees in order to alleviate the effects caused by staff reductions in relation to the closing of the mill. With the closure of the mill UPM will reduce a total of 240.000 tonnes of its newsprint paper capacity. “After UPM announced the intention to sell the Chapelle mill in September we started an active sales process and have been in discussions with interested parties since. However, we have not received binding offers by potential buyers. Consequently, we decided to close the mill, while at the same time working with employee representatives to mitigate the social impact on our employees. We remain committed to

Invitation to UPM’s webcast and press conference on half-year financial report 202016.7.2020 09:00:00 CESTPress release

(UPM, Helsinki, 16 July 2020 at 10:00 EET) – UPM will publish its half-year financial report 2020 on 23 July 2020 at 09:30-10:00 EET. After publishing the report will be available on company's website at www.upm.com. A webcast and a conference call for analysts and investors in English language begins at 13:15 EET. UPM’s financial results will be presented by the President and CEO Jussi Pesonen and CFO Tapio Korpeinen. All participants can view the webcast online at www.upm.com or through this link, but participants who wish to ask questions must attend the conference call by dialling a number in the list below: Conference call title: UPM Interim Report for January – June 2020 International telephone numbers: Australia Toll: +61 284058549 Austria Toll: +43 19287907 Belgium Toll: +32 24035814 Denmark Toll: +45 35445577 Finland Toll: +358 981710310 France Toll: +33 170750711 Germany Toll: +49 6913803430 Hong Kong Toll: +852 30600225 India Toll: +91 2271279610 Ireland Toll: +353 14311252

CellaVision AB: God lönsamhet trots negativ covid-19-effekt16.7.2020 08:20:00 CESTPressemelding

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-16 kl 08.20 1 april–30 juni 2020 Nettoomsättningen ökade med 5% till 118,0 MSEK (112,4).Organiskt minskade omsättningen med 15% (+18).EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3).EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37).Resultatet före skatt uppgick till 34,4 MSEK (37,9).Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,27).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,1 MSEK (17,3). 1 januari–30 juni 2020 Nettoomsättningen ökade med 17% till 252,5 MSEK (216,3). Organiskt minskade omsättningen med 8% (+24). EBITDA uppgick till 77,4 MSEK (79,6). EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37). Resultatet före skatt uppgick till 59,8 MSEK (72,8). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,99 SEK (2,42). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,5 MSEK (68,4). Väsentliga händelser relaterade till covid-19 Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan p

CellaVision AB: Good profitability despite negative COVID-19-effect16.7.2020 08:20:00 CESTPress release

The information was submitted for publication at 08.20 CET on July 16, 2020 1 April -30 June 2020 Net sales increased by 5% to SEK 118.0 million (112.4).Sales decreased organically by 15% (+18).EBITDA amounted to SEK 36.2 million (41.3).EBITDA margin amounted to 31% (37).Profit before tax amounted to SEK 34.4 million (37.9).Earnings per share before and after dilution were SEK 1.14 (1.27).Cash flow from operating activities amounted to SEK 34.1 million (17.3). 1 January-30 June 2020 Net sales increased by 17% to SEK 252.5 million (216.3).Sales decreased organically by 8% (+24).EBITDA amounted to SEK 77.4 million (79,6). EBITDA margin amounted to 31% (37).Profit before tax amounted to SEK 59.8 million (72.8).Earnings per share before and after dilution were SEK 1.99 (2.42).Cash flow from operating activities amounted to SEK 49.5 million (68.4). Significant events related to COVID-19 The company expects the COVID-19 pandemic to have a significant negative impact on CellaVision's sales an