GlobeNewswire

Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020

Dela

PRESSMEDDELANDE

30 november 2020

Finansiella nyckeltal

Jan - sep 2020 (jan - sep 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (2,7)
 • EBIT uppgick till -97,0 MSEK (-75,8)
 • Periodens resultat uppgick till -117,3 MSEK (-72,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,47 SEK (-2,89)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,47 SEK (-2,89)

Q3 2020 (Q3 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,3)
 • EBIT uppgick till -40,9 MSEK (-26,0)
 • Periodens resultat uppgick till -52,7 MSEK (-27,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,24 SEK (-1,00)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,24 SEK (-1,00)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Den 10 augusti 2020 meddelade Saniona att bolaget tillförts 65 miljoner USD (cirka 567 MSEK) genom en riktad nyemission till ett syndikat av amerikanska och internationella institutionella investerare och sektor-specialister. RA Capital Management agerade ankarinvesterare i den riktade emissionen som även tecknades av bland annat Pontifax Venture Capital och New Leaf Venture Partners tillsammans med andra amerikanska och internationella investerare, däribland Andra AP-fonden (AP2), Tredje AP-fonden (AP3) och Fjärde AP-fonden (AP4).
 • Den 26 augusti 2020 tillkännagav Saniona en förstärkning av ledningsgruppen genom rekrytering av Jason A. Amello som Chief Financial Officer, Trista Morrison som Chief Communications Officer och Linea Aspesi som Chief Human Resources Officer.
 • Den 23 september 2020 upphörde inlösenperioden för Sanionas teckningsoptioner av serie TO2, vilka utfärdades i samband med Sanionas föresträdesemission och riktade nyemission under första kvartalet 2020. Sammanlagt utnyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO2, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed 33,2 MSEK (3,6 miljoner USD) före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.      

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 9 oktober 2020 meddelade Saniona att bolaget mottagit ett skriftligt besked från det amerikanska läkemedelsverket FDA som svar på pre-IND-inlagor (Investigational New Drug) avseende Tesomet för Prader-Willis syndrom (PWS) respektive hypotalamisk fetma (HO). För båda indikationerna rekommenderade FDA att en stödjande Fas 2b-studie följd av en Fas 3-studie skulle inkluderas i det kliniska utvecklings­programmet. För PWS räknar Saniona med att inleda en Fas 2b-studie under första halvåret 2021. När det gäller HO håller Saniona på att sammanställa en plan att lägga fram för FDA för att säkerställa att Tesomet, efter marknadsgodkännande, endast ges till sådana patienter som det är lämpat för. När denna fråga behandlats räknar Saniona med att även Fas 2b-studien på HO ska kunna inledas under första halvåret 2021.
 • Den 9 november 2020 meddelade Saniona att man renodlat sin pipeline för att anpassa sin forskning i tidig fas till den strategiska inriktningen på sällsynta sjukdomar. Saniona återfick de exklusiva, globala rättigheterna till sitt program för negativa allosteriska GABAa5-modulatorer (”GABAa5-programmet”) från Boehringer Ingelheim, som avbröt detta samarbete av strategiska skäl. I och med att GABAa5-programmet avslutades erhöll Saniona rättigheterna till en portfölj omfattande mer än 800 molekyler. Det samarbete som Saniona och Boehringer Ingelheim inledde 2020 påverkas inte utan fortsätter enligt plan. Oberoende av detta valde Saniona och University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) att gemensamt avsluta sitt samarbete kring utvecklingen av NS2359 mot kokainberoende. Saniona kommer nu att undersöka i vilken mån tillgångarna från GABAa5-programmet och NS2359 är tillämpliga inom sällsynta sjukdomar.
 • Den 23 november 2020 rapporterade Saniona positiva topline-resultat från den öppna förlängningsstudien med Tesomet på patienter med hypotalamisk fetma (HO). För patienter som behandlades med Tesomet under nästan ett år (24 veckor dubbelblind del följt av 24 veckor öppen förlängning) påvisades statistiskt signifikanta och kliniskt meningsfulla minskningar av kroppsvikt och midjeomfång, liksom en förbättrad glykemisk kontroll. Tesomet tolererades väl och inga skillnader av klinisk betydelse kunde noteras avseende hjärtfrekvens eller blodtryck under studiens lopp.

”Under det tredje kvartalet fortsatte vi vår omvandling av Saniona till ett fullt integrerat läkemedelsbolag med förmåga att upptäcka, utveckla och slutligen kommersialisera våra egna innovativa behandlingar av sällsynta sjukdomar. Särskilt uppmuntrande var de positiva resultaten från den öppna förlängningsstudien med Tesomet mot HO, som vi avser att diskutera med FDA i samband med att vi tydliggör vägen framåt inom denna sällsynta indikation”, säger Rami Levin, VD för Saniona. ”En av våra viktigaste framgångar under kvartalet var kapitalanskaffningen om 65 miljoner USD, vilken tillsammans med vår befintliga kassa kommer att finansiera vår nuvarande verksamhetsplan in i andra halvåret 2022, i enlighet med den ursprungliga planen. Vi är övertygade om att tillgång till den amerikanska finansmarknaden, liksom amerikanska patienter och läkare, kommer att ha avgörande betydelse för Sanionas möjligheter att fullgöra sin potential på lång sikt. Vi fortsätter därför att stärka vårt team i USA och överväger möjligheten notera bolagets aktie på Nasdaq USA, utöver den redan befintliga noteringen på Nasdaq Stockholm.

En dubbel notering för med sig ett flertal möjliga fördelar, däribland en ökad synlighet och tillgång till ett större antal potentiella investerare, samt en potentiellt förbättrad likviditet (handelsvolym) från olika marknader med skilda makroekonomiska villkor som gör det möjligt för investerare att köpa och sälja aktier på endera börsen.

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer. Kontor: + 1 (781) 810-9227. e-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 08:00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, befinner sig i klinisk fas avseende de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda Fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. Saniona avser att utveckla och kommersialisera sina produkter inom sällsynta sjukdomar internt. Andra program har utlicensierats, vilket kan tillföra ytterligare intäkter i framtiden. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Correction: CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS22.1.2021 16:43:41 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-29BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1053. SE0002829192. 2039-03-30 SWEDISH GOVERNMENT: 1056, SE0004517290, 2032-06-01 KINGDOM OF SWEDEN, XS2226974504, 2030-09-09 Bid date2021-01-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1056: 500 mln SEK +/-250 mln SEK XS2226974504: 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK per bid 1056: 500 mln SEK per bid XS2226974504: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-02-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English tr

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS22.1.2021 16:27:52 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-25BillsSWEDISH T-BILL: SE0015244405. 2021-12-15 Bid date2021-01-25Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-01-27Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS22.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-29BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1053. SE0002829192. 2039-03-30 SWEDISH GOVERNMENT: 1056, SE0004517290, 2032-06-01 KINGDOM OF SWEDEN: 144A, XS2226974413, 2030-09-09 Bid date2021-01-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1056: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 144A: 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1053: 500 mln SEK per bid 1056: 500 mln SEK per bid 144A: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-02-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-22 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS22.1.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-01-26BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-01-15BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-01-26Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 1000 million issued by the Stockh

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS22.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-28BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 195. SE0013546066. 2025-06-18 STADSHYPOTEK AB: 1590, SE0012676690, 2025-09-03 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 Bid date2021-01-28Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)195: 1300 mln SEK +/-650 mln SEK 1590: 1500 mln SEK +/-750 mln SEK 146: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 580: 900 mln SEK +/-450 mln SEK 518: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 2512: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 5535: 1300 mln SEK +/-650 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)195: 1300 mln SEK per bid 1590: 1500 mln SEK per bid 146: 800 mln SEK per bid 580: 900 mln SEK per bid 518: 800 mln SEK per bid 2512: 400 mln SEK per bid 5535: 1300 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume

Hexagon Purus selected by New Flyer as partner for hydrogen bus market in North America22.1.2021 16:00:00 CETPress release

Hexagon Purus has entered into an agreement with North America’s largest mass mobility solutions provider, New Flyer of America Inc. and New Flyer Canada ULC (collectively “New Flyer”) for the supply of high-pressure hydrogen tanks. These tanks are destined for New Flyer’s groundbreaking zero-emission Xcelsior CHARGE H2™ hydrogen fuel cell electric transit buses in 2021. Total contract value is approximately USD 900,000 (approximately NOK 7.7 million). Driving energy transformation The hydrogen tanks, which rely upon Hexagon Purus technology, will be used to store compressed zero-emission hydrogen gas. These high-pressure tanks are certified for use in North America and Europe. The tanks will be manufactured at Hexagon Purus’ North American production facility in Taneytown, Maryland. “New Flyer and Hexagon Purus have been breaking new ground in hydrogen fuel use together since 2015,” says Harald Londer, Sales Director Hydrogen Automotive for Hexagon Purus. “Pressure containment technol

InvestorBrandNetwork (IBN) Recaps 2020 Milestones, Outlines 2021 Initiatives22.1.2021 15:35:00 CETPress release

NEW YORK, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- InvestorBrandNetwork (“IBN”), an innovative corporate communications agency and diversified content distributor, today announces via an InvestorWire Global Release translated into 12 languages to 56 countries a recap of its milestones in 2020 and provides an overview of its plans for 2021. For more details, view the full-length announcement in English: https://IBN.fm/2020Recap Emerging in the communications arena with its first brand in 2006, IBN has recorded sustained and transformative growth. Today, IBN boasts a portfolio of 50+ brands with a collective social media audience that includes millions of followers. IBN’s proven track record serving 500+ client partners highlights its unparalleled value proposition for both public and private companies, bolstered by its expansive network of 5,000+ key syndication partners. Throughout 2020, IBN continued expansion of its audiences and syndication network while helping a growi