GlobeNewswire

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2021

Dela

PRESSMEDDELANDE

26 maj 2021

Jan – mar 2021 (jan – mar 2020)
Intäkter uppgick till 3,4 MSEK (2,3 M)
Rörelseresultat uppgick till -94,1 MSEK (-27,4 M)
Periodens resultat uppgick till -83,4 MSEK (43,2 M)
Resultat per aktie uppgick till -1,34 SEK (1,47)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,34 SEK (1,47)

Väsentliga händelser under Q1 2021

 • Det amerikanska läkemedelsverket FDA beviljade särläkemedelsklassning av Tesomet som behandling för Prader-Willis syndrom (PWS). Klassningen innebär att Saniona får rätt att ta del av vissa utvecklingsstimulanser, bland annat skattelättnader, slopade ansökningsavgifter för vissa licenser samt sju års ensamrätt på marknaden i USA efter godkännandet.
 • FDA lämnade återkoppling som ytterligare klarlade den regulatoriska vägen för Tesomet som behandling av hypotalamisk fetma (HO). FDA meddelade att man instämde med Sanionas förslag till REMS-program (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) och kardiovaskulär uppföljning.
 • Saniona gjorde fortsatta framsteg i förberedelserna av sina kliniska Fas 2b-studier med Tesomet. Bolaget har till exempel valt ut ett kontraktsforskningsföretag (CRO) som kommer att bistå i genomförandet av studierna, börjat processen med att välja deltagande kliniker för den kliniska studien i USA och resten av världen, utsett en kontraktstillverkare av Tesomet för de kliniska Fas 2b- och Fas 3-studierna samt etablerat partnerskap med patientförespråkarorganisationer för att öka kunskapen, utbilda och fånga upp patientgruppens perspektiv.
 • Saniona erhöll en upfront-betalning om cirka 2,9 miljoner USD (24,2 MSEK) med anledning av Novartis AG förvärv av Cadent Therapeutics Inc. (’Cadent Therapeutics’), där Saniona har en ägarandel om cirka 3 procent. Förvärvet kan innebära att ytterligare villkorade ersättningar betalas ut om framtida milstolpar uppnås.
 • Sanionas styrelse och ledningsgrupp förvärvade aktier i bolaget i ordinarie börshandel till ett värde av totalt cirka 1,5 MSEK.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Saniona meddelade att ett besked från FDA om tillverkningen innebär att starten för Fas 2b-studierna med Tesomet förskjuts till andra halvåret 2021.
 • Saniona tillkännagav ett partnerskap med stiftelsen Foundation for Prader-Willi Research (FPWR) som ska öka kännedomen om Sanionas kommande kliniska Fas 2b-studie med Tesomet för behandling av Prader-Willis syndrom (PWS).
 • Saniona lyckades framgångsrikt avyttra sitt innehav i Scandion Oncology A/S (’Scandion Oncology’), som knoppades av från bolaget 2017, genom att sälja återstående aktier i ordinarie börshandel.
 • Saniona presenterade prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021.
 • Saniona anordnade en forsknings- och utvecklingsdag där bolagets plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler presenterades. Presentationerna lyfte bland annat fram IONBASE™-databasen, som omfattar över 20 000 proprietära molekyler inriktade mot olika jonkanaler samt resultat från jonkanalsmodulatorerna SAN711 och SAN903.
 • Saniona erhöll en ägarandel på 33,3% i Cephagenix enligt villkoren i det tidigare meddelade samarbetsavtalet från februari 2020, genom vilket företaget bildades för att utforska jonkanalsmodulatorer för behandling av migrän.

Kommentar från VD
”Under första kvartalet 2021 fortsatte Saniona arbetet med att bygga vidare från den grund vi lade under 2020 och sätta våra strategier i verket. Mer specifikt erhöll vi särläkemedelsklasssning från FDA av Tesomet för Prader-Willis syndrom och vi slutförde många av de förberedande steg som krävs för att vi ska kunna starta våra Fas 2b-studier med Tesomet inom både PWS och hypotalamisk fetma. Något vi ser fram emot att påbörja senare under året”, säger Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD. ”Vi har dessutom gjort framsteg med vår plattfom för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler: vi presenterade resultat från våra jonkanalsprogram på ASPET-konferensen och på vår första FoU-dag och vi ser fram emot att ta steget in i klinisk fas med SAN711 inom kort.”

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Läkemedelskandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN903 mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar avanceras i prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn, och håller på att bygga upp företagets huvudkontor i Boston-området i Massachusetts, USA. Företagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

On substantial participation16.6.2021 19:10:00 CEST | Press release

JSC Olainfarm has received announcements on substantial participation from Anna Emīlija Maligina, SIA “OLMAFARM” and SIA “FARMA FUND”. The received announcements (in Latvian) are attached. Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Phone: +371 29178878 Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com Attachments Pazinojums_lidzdaliba_SIA Farma Fund_Olainfarm_AEM_OLMAFARM_2021_06_16.docxPazinojums_lidzdaliba_SIA OLMAFARM_Olainfarm_2021_06_16.docxPazinojums_lidzdaliba_AEM_Olainfarm_2021_06_16.docx

GeoJunxion (GOJXN.AS) announces the nomination of a new CEO and CBO16.6.2021 18:00:00 CEST | Press release

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 16 June 2021 – GeoJunxion (GOJXN.AS) is pleased to announce today that the Supervisory Board has decided to nominate Mr. I. Vleeschouwers as its new CEO, and Mr. F. Altamura as its new CBO (Chief Business Officer). Ivo Vleeschouwers currently serving as GeoJunxion’s CFO, has been nominated as permanent CEO. He will be combining the CEO and CFO functions going forward. Mr. Vleeschouwers together with the former CEO (Mr. Jaccoud), has been an integral part in spearheading GeoJunxion’s transformation from a traditional digital map supplier, focused on one-off large deals, to a premium location content and location intelligence service provider, with a “data as a service” revenue model. In light of the recent successes of this on-going change such as the closing of location intelligence service contracts for a value exceeding Euro 600K (see press release dated 6 May 2021) and increased market interest in the new product portfolio (Eco Alert Zones a

Staten lånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386 % ränta16.6.2021 18:00:00 CEST | Pressemelding

Statenlånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386% ränta Riksgälden lånadei dag upp 10 miljarder kronor till en ränta på 1,386 procent i den planerade emissionen av en50-årig statsobligation. Den nya obligationen blir det längsta låneti Sveriges statsskuld. Totalt deltog ett 80-tal investerare med en budvolym på drygt 52 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 45 räntepunkter över marknadsräntan på den tidigare längsta svenska statsobligationen som förfaller om drygt 24 år. – Jag är glad att vi har kunnat förlänga den svenska statspapperskurvan till 50 år genom denna transaktion. Med Sveriges starka statsfinanser som grund visar vi än en gång att Riksgälden kan attrahera en bred investerarbas, säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden. Riksgälden kommer att bygga upp den utestående volymen i den nya obligationen SGB 106

Sweden raises SEK 10 billion at 1.386 % with 50-year bond16.6.2021 18:00:00 CEST | Press release

Sweden raises SEK 10 billion at1.386%with 50-year bond The Kingdom of Sweden raised SEK 10 billion at a yield of 1.386 per cent in the planned sale of a 50-year government bond. The new bond will be the longest outstanding loan in Sweden’s central government debt. More than 80 investors participated in the syndicated sale with the total bid volume reaching above SEK 52 billion. Syndication means that a group of banks executes the transaction at terms approved by the issuer. The final pricing was fixed at 45 basis points above the yield on the Swedish government bond that was formerly the longest, maturing in just over 24 years. – I am pleased that we were able to extend the Swedish government bond curve to 50 years through this transaction. With Sweden’s strong state finances as a foundation, we have again shown that we can attract a broad investor base, says Johan Bergström, Acting Head of Funding at the Swedish National Debt Office. The Debt Office will gradually build up the outstan

Halmstads Energi och Miljö strengthens power grid for the future – with data analytics16.6.2021 14:23:17 CEST | Press release

Having a security of supply in the power grid of 99,99 percent does not make Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) to sit back and relax. Instead, the regional Swedish energy company has declared to make digitalization of the power grid their next step forward. Installing the dInsight Analytics Platform from Dlaboratory Sweden AB (publ) has allowed the company to analyze grid data in-depth and take proactive measures to prevent outages and make grid investments. - The advantage of dLab’s system is that we can find faults in the grid, incidents, and disturbances, before they develop into major outages. This is how we want to work, proactively, before anything has happened, says Jonas Stenberg, electrical engineer at Halmstads Energi och Miljö. The collaboration between HEM and dLab started out as a pilot project in 2018 but by now dLab’s digital solution covers about 70 percent of HEM’s power grid. - It is truly inspiring to learn about HEM’s ambitions within digitalization, and their det

Skyharbour Expands its Current Drill Program at its High Grade Moore Uranium Project, Saskatchewan16.6.2021 14:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V:SYH)(OTCQB:SYHBF) (Frankfurt:SC1P) (the “Company”) is pleased to announce that it is expanding its current diamond drilling program at its flagship 35,705 hectare Moore Uranium Project, located approximately 15 kilometres east of Denison Mine's Wheeler River project and near regional infrastructure on the southeast side of the Athabasca Basin, Saskatchewan. The current drilling program at Moore is progressing well and has provided significant encouragement to expand the current 3,500 metres drilling program to a total of 5,000 metres in 12 to 14 holes. This fully funded and permitted program will focus on following-up on existing unconformity and basement-hosted targets along the high grade Maverick structural corridor as well as newly defined targets at the Grid Nineteen area. Moore Uranium Project Claims Map: https://skyharbourltd.com/_resources/maps/MooreLakeRegionalTenure-v1.jpg Winter/S