GlobeNewswire

Saniona meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 7 september 2020

Dela

PRESSMEDDELANDE

3 september 2020                                                     

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020, inleds den 7 september. Nyttjandeperioden löper från och med den 7 september till och med den 21 september 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts inom intervallet 25,00-30,00 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren baserat på det volymviktade snittpriset per aktie under perioden från och med den 20 augusti 2020 till och med den 2 september 2020. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste teckna nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast klockan 17:00 CEST den 21 september 2020, alternativt sälja teckningsoptionerna av serie TO 2 senast den 17 september 2020. Folder och informationsblad hålls från och med idag tillgängliga på Sanionas (www.saniona.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.


“2020 är på god väg att bli ett transformativt år för Saniona. Trots den omvälvande situation som råder i världen står vi bättre rustade än någonsin, och med en klar strategi för fortsatt tillväxt, inte minst på den så viktiga amerikanska marknaden,” säger Rami Levin, Koncernchef och VD. “Vi tog nyligen in finansiering från ledande institutionella investerare om totalt 65 miljoner USD (cirka 567 MSEK), vilket ger mycket goda finansiella förutsättningar att avancera utvecklingen av Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom samt bygga organisationen i USA. Med likviden från dessa teckningsoptioner kan vi ta ytterligare steg mot att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar.”


Teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 479 742 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i Saniona: 61 043 690.
  • Värdering (pre-money): Cirka 1 526 MSEK.


Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Saniona öka med 1 479 742 till
62 523 432 och aktiekapitalet öka med 73 987,10 SEK till 3 126 171,60 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 2,4% baserat på antalet aktier i Saniona efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna av serie TO 2 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "SANION TO2" och med ISIN SE0013775301.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 2:

  • 7 september 2020 – Nyttjandeperioden inleds
  • 17 september 2020 – Sista dag för handel av teckningsoptioner
  • 21 september 2020 – Nyttjandeperioden slutar
  • 23 september 2020 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 17 oktober 2020 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Folder och informationsblad hålls tillgängliga på Sanionas (www.saniona.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Foldern kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer göras tillgänglig från och med den 7 september på Sanionas och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt folder kommer skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 hålls tillgängliga via Sanionas hemsida.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 21 september 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 september 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 21 september 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare åt Saniona i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40-615 14 10, epost: issuingservices@sedermera.se

För mer information om Saniona, vänligen kontakta
Rami Levin, Koncernchef och VD, Saniona, telefon +1 (781) 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CEST den 3 september 2020.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari 2020.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Golar LNG Partners LP: Q3 2020 results presentation24.11.2020 16:11:33 CETPress release

Golar LNG Partners LP 3rd Quarter 2020 results will be released before the NASDAQ opens on Monday, November 30, 2020. In connection with this a webcast presentation will be held at 4:30 P.M (London Time) on Monday, November 30, 2020. The presentation will be available to download from the Investor Relations section at www.golarlngpartners.com Due to ongoing high levels of demand for their services, our platform providers highly recommended that participants join the conference call via the listen-only live webcast link provided. Sell-side analysts interested in raising a question during the Q&A session that will immediately follow the presentation should access the event via the conference call dial-in information below. Call handling may take longer than usual. You should therefore dial in 10-15 minutes prior to the start time. Information on how to ask questions will be given at the beginning of the Q&A session. There will be a limit of two questions per participant. a. Listen-only l

DFDS A/S: DANISH DEFENCE AND DFDS ENTER INTO NEW AGREEMENT24.11.2020 15:30:13 CETPress release

Investor news Today, DFDS and the Joint Movement and Transport Organisation (JMTO), which provides strategic transport for Danish military missions, have entered into a new agreement. According to the agreement, a total of seven freight ferries (ro-ro) will be made available for the maritime transport of military materiel and equipment in connection with NATO preparedness, participation in military exercises and operations, and humanitarian crises. The agreement, concluded after the task went out to public tender, replaces an earlier agreement between the Danish Defence and DFDS, and runs for six years. On a day-to-day basis, the ferries will be deployed on DFDS’ routes, and will be made available to the military when and to the extent requested by the Danish Defence. The agreement is also linked to the ARK project, a Danish-German cooperation project, which ensures access to and availability of maritime transport capacity for Danish and German defences in accordance with the nations’

FORSVARET OG DFDS INDGÅR NY AFTALE24.11.2020 15:30:13 CETpressemeddelelse

Investor news DFDS og Joint Movement and Transportation Organisation (JMTO), som leverer strategisk transport i forbindelse med danske militære opgaver, har i dag indgået en ny aftale.I alt syv fragtfærger (ro-ro) stilles ifølge aftalen til rådighed for søtransport af militært materiel og udstyr i forbindelse med NATO-beredskabet, deltagelse i militære øvelser og operationer samt humanitære kriser. Aftalen, der er indgået efter et offentligt udbud af opgaven, erstatter en tidligere aftale mellem forsvaret og DFDS, og løber i seks år. I det daglige vil færgerne være indsat på DFDS’ ruter og blive stillet til rådighed for militæret, når og i det omfang forsvaret anmoder om det. Aftalen er desuden knyttet til ARK-projektet, et dansk-tysk samarbejde, der sikrer dansk og tysk forsvar adgang til og rådighed over kapacitet til søtransport i henhold til nationernes egne forpligtelser over for NATO. Kontakt Torben Carlsen, CEO +45 33 42 3201 Karina Deacon, CFO +45 33 42 3342 Søren Brøndholt Nie

Cypress Development Reports Further Positive Metallurgical Results from Clayton Valley Lithium Project in Nevada24.11.2020 14:00:00 CETPress release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cypress Development Corp. (TSX-V:CYP) (OTCQB:CYDVF) (Frankfurt:C1Z1) (“Cypress” or “the Company”) reports the completion of additional metallurgical testing following the positive Prefeasibility Study (PFS) published on the Company’s 100%-owned Clayton Valley Lithium Project in Nevada, USA. The testing was conducted at Continental Metallurgical Services in Montana and NORAM Engineering in British Columbia, in preparation for the Company’s pilot plant program as outlined in the PFS. Highlights Testing resulted in 80.2% extraction of lithium when a sodium chloride solution was used instead of distilled water in leaching claystone under Cypress’ sulfuric acid leach process. Lithium in the resulting leach solution was successfully concentrated at levels comparable to the PFS with limited interference by chlorides and other minerals present. The ability to tolerate high chloride levels in the process is significant because it al

RevoluGROUP Canada Inc. RevoluSEND Extends Remittance Reach with Thunes24.11.2020 14:00:00 CETPress release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RevoluGROUP Canada Inc. (TSX-V: REVO), (Frankfurt:IJA2) (the "Company") is pleased to announce that RevoluPAY EP S.L. has signed a Definitive Agreement ("DA") with Thunes on November 23rd, 2020. The DA, approved between RevoluPAY CEO Alfredo Manresa and Adrien Antoni, Director of Thunes, permits, with immediate effect, RevoluPAY® family remittances at over 9,000 collection partner agencies offered by www.thunes.com in +100 countries. The parties have agreed upon delivery commissions payable to Thunes, independent of the amount sent and per individual beneficiary delivery and origination via RevoluPAY. The Scope of The Thunes Accord Today's agreement with Thunes expands the reach of the Company's remittance vertical RevoluSEND into supplementary countries, adding 38 nations previously unavailable, most notably crucial high volume remittance markets (Denoted Bold). The addition of Brazil, Chile, and Haiti in South America. As

Olainfarm invites to Third Quarter 2020 Investor Conference Webinar24.11.2020 13:54:00 CETPress release

JSC Olainfarm invites shareholders, investors, mass media representatives and other stakeholders to join its investor conference webinar scheduled on December 2, 2020 at 04:00 PM (EET). To join the webinar please follow the instructions below. Webinar will be hosted by the members of the management board Zane Kotāne un Elena Bushberg. The presentation will be held in English. During the webinar JSC Olainfarm representatives will inform about the recent performance of the company, sales activities in Russia and financial results of third quarter of 2020 and 9 months of 2020. After the presentation investors are welcome to ask questions. Due to the limited webinar time please send in your questions until December 1 to e-mail: marta.muizniece@nasdaq.com. What is a webinar? Webinar is a virtual conference, during which company’s representative gives information about the company, its activities and future plans. Webinar allows interactive communication and provides an opportunity to ask qu