GlobeNewswire

Saniona har genomfört en Forsknings- och Utvecklingsdag om bolagets pipelineprogram inom jonkanaler

Dela

PRESSMEDDELANDE

20 maj 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, genomfördeen digital FoU-dag idag. Under evenemanget diskuterades plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler och den proprietära databasen IONBASE™. Bolaget presenterade också resultat från jonkanalsprogrammen i pipeline – SAN711 och SAN903.

En inspelning av evenemanget finns tillgänglig via investerarsidorna på Sanionas webbplats, under ”Event och presentationer” och på https://media.rampard.com/20210520/.

”Vår branschledande plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler har gjort det möjligt för oss att bygga upp en mångsidig pipeline av ytterst selektiva molekyler med potential att möta icke tillgodosedda behov inom diverse olika sjukdomar”, säger Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona. ”Det var ett nöje att få tillfälle att presentera vår egenutvecklade teknologi och delge nya uppgifter om de prekliniska kandidaterna SAN711 och SAN903, som visar vår upptäcktsplattforms förmåga att generera ett stadigt flöde av prekliniska kandidater som snabbt avanceras mot klinisk fas.”

Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler kombinerar den expertis som finns internt i bolaget inom kemi, precisionsbiologi, stabilitet och spridning in vivo, målinriktning, in vivo-farmakologi och artificiell intelligens för att påskynda upptäckten av ytterst selektiva, undertypsspecifika och tillståndsberoende jonkanalsmodulatorer. Hjärtat i plattformen är Sanionas proprietära databas IONBASE, som innehåller struktur-aktivitetsinformation om mer än 120 000 molekyler. Av dessa utgörs 20 000 av Sanionas proprietära substanser, genererade under 20 års tid och anrikade med avseende på jonkanalsmodulering.

SAN711 är en first-in-class-läkemedelskandidat som selektivt förstärker effekten av GABA-A på receptorer innehållande α3. Den här selektiviteten är särskilt gynnsam för neuropatiska sjukdomar och kan göra det möjligt för SAN711 att undvika de typiska biverkningar som förknippas med icke-selektiv aktivering av GABA-A, till exempel sedering, motorisk instabilitet, nedsatt kognitiv förmåga, risker för missbruk och fysiskt beroende. Under FoU-dagen presenterade Saniona prekliniska data som påvisar effekt i in vivo-modeller av trigeminusneuralgi, en sällsynt form av nervsmärta. Efter akut dosering reducerade SAN711 smärta på ett dosberoende sätt, med en smärtlindring vid den högsta dosen som var jämförbar med standardbehandlingen karbamazepin, som har ett antal allvarliga biverkningar. Efter kronisk dosering påvisades SAN711 förebygga smärtutvecklingen och bibehöll även sin verkan över tid. I en annan preklinisk modell av kronisk smärta, där SAN711 jämfördes med morfin, upprätthölls effekten av SAN711 över sju dagars dosering, medan den initiala effekten av morfin helt försvann under samma tidsperiod på grund av utvecklad tolerans. Resultat från en jämförelse mellan SAN711 och den icke-selektiva GABA-A-aktivatorn diazepam visade att SAN711 inte gav den sederande effekt som förknippas med diazepam. Saniona räknar med att inleda en Fas 1-studie med SAN711 på friska frivilliga försökspersoner i mitten av 2021, och resultaten förväntas till början av 2022.

SAN903 är en ny hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen, KCa3.1, som utvecklas för behandling av sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. Data som presenterades under FoU-dagen påvisar SAN903:s effekt i ett antal in vitro- och in vivo-modeller av inflammation och fibros. Resultat som nyligen lades fram vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021 påvisade att SAN903 minskade inflammation och fibros med större effekt än två marknadsgodkända produkter, nintedanib och pirfenidon, i en in vivo-modell av idiopatisk lungfibros. Saniona räknar med att inleda en Fas 1-studie för att utvärdera SAN903 på friska frivilliga försökspersoner i mitten av 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: 
trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 maj 2021 kl. 20.30 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Läkemedelskandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN903 mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar avanceras i prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn, och håller på att bygga upp företagets huvudkontor i Boston-området i Massachusetts, USA. Företagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics uppnår primärt utfallsmått i kombinationsterapi av AML med eprenetapopt17.6.2021 10:25:55 CEST | Pressemelding

STOCKHOLM, SVERIGE 17 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics rapporterar positiva resultat från en pågående fas 1/2-studie av bolagets läkemedelskandidat eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin i patienter med TP53-muterad akut myeloisk leukemi, AML. Studieresultaten visar att behandlingen uppnår studiens förutbestämda primära effektmått med fullständig remission i 37% av de utvärderade fallen. Studieresultaten baseras på en analys av 30 evaluerbara patienter där fullständig remission (CR) uppmättes i 37% av fallen. Den sammanlagda remissionsfrekvensen i kombination med ofullständig remission (CRi), CR/Cri, var 53%. Enligt studiens tillämpade design (Simon 2-stage) uppnåddes därmed det förutbestämda primära effektmåttet avseende fullständig remission. I den fortsatta delen av fas 1/2-studien ingår elva patienter som erhåller kombinationsterapin och monitoreras avseende säkerhet och behandlingse

Karolinska Development’s portfolio company Aprea Therapeutics lead candidate drug eprenetapopt reaches primary efficacy endpoint in combination therapy of acute myeloid leukemia17.6.2021 10:25:55 CEST | Press release

STOCKHOLM, SWEDEN – June 17, 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) announces today that its portfolio company Aprea Therapeutics has reported positive outcomes in an ongoing Phase 1/2 study evaluating the efficacy of the company’s candidate drug eprenetapopt in combination with venteoclax and azacitidine in patients treated for TP53 mutated acute myeloid leukemia, AML. The results show that the primary efficacy endpoint of complete remission was reached in 37% of patients. The results are underpinned by an analysis performed on 30 evaluable patients, demonstrating complete remission in 37% of the cases. the composite response rate, i.e. CR combined with CR with incomplete hematologic recovery (CRi), CR/CRi, was 53%. The pre-defined primary efficacy endpoint concerning complete remission was thus reached in accordance with the applied study design (Simon’s 2-stage). Eleven patients remain on the study treatment and is continuously monitored on safety and efficacy para

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS17.6.2021 10:10:00 CEST | Press release

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS Auction date2021-06-17Loan192Coupon1.00 %ISIN-codeSE0010133207Maturity2023-03-15 Tendered volume, SEK mln800 +/- 400 Volume offered, SEK mln1,600Volume bought, SEK mln800Number of bids2Number of accepted bids1Average yield-0.064 %Lowest accepted yield-0.064 %Highest yield-0.064 %% accepted at lowest yield 100.00 Auction date2021-06-17Loan1588Coupon1.50 %ISIN-codeSE0011063015Maturity2024-03-01 Tendered volume, SEK mln2,000 +/- 1,000 Volume offered, SEK mln5,500Volume bought, SEK mln2,000Number of bids6Number of accepted bids2Average yield0.032 %Lowest accepted yield0.031 %Highest yield0.034 %% accepted at lowest yield 62.50 Auction date2021-06-17Loan151 Coupon1.00 %ISIN-codeSE0013486156Maturity2030-06-12 Tendered volume, SEK mln700 +/- 350 Volume offered, SEK mln1,600Volume bought, SEK mln700Number of bids4Number of accepted bids3Average yield0.853 %Lowest accepted yield0.851 %Highest yield0.861 %% accepted at lowest yield 71.43 Auc

Nokia accelerates Telenor and Telia joint 5G network rollout in Denmark17.6.2021 10:00:00 CEST | Press release

Press Release Nokia accelerates Telenor and Telia joint 5G network rollout in Denmark Nokia to accelerate rollout following the availability of 3.5GHz spectrum; the enhanced services will offer premium 5G speeds to customers The move builds upon Nokia’s long-standing partnership with TTN as lead supplier of 5G RAN Radio 17 June 2021 Espoo, Finland – Nokia continues to build upon its ongoing business with leading Danish mobile operators, Telenor and Telia via their joint network (TTN) accelerating the delivery of 5G services nationwide following the availability of 3.5 GHz spectrum. Nokia is the exclusive supplier of 5G RAN and will support the modernization of the shared network ensuring TTN’s three million customers have the best connectivity experiences. The availability of spectrum in the 3.5GHz band will offer incredibly fast 5G speeds to customers. The modernization deal will focus initially on Denmark’s four largest cities before expanding to cover most Danish customers during 20

Share Buyback Transaction Details June 10 – June 16, 202117.6.2021 10:00:00 CEST | Press release

Share Buyback Transaction Details June 10– June 16,2021 June 17, 2021 - Wolters Kluwer today reports that it has repurchased 68,486of its own ordinary shares in the period from June 10, 2021, up to and including June 16, 2021, for €5.6million and at an average share price of €81.21. These repurchases are part of the share buyback program announced on February 24, 2021, under which we intend to repurchase shares for up to €350 million during 2021. The cumulative amounts repurchased to date under this program are as follows: Share Buyback 2021 PeriodCumulative shares repurchased in period Total consideration (€ million)Average share price (€)2021 to date 2,697,810191.971.13 For the period starting May 6, 2021, up to and including August 2, 2021, we have engaged a third party to execute €70 million of buybacks on our behalf, within the limits of relevant laws and regulations (in particular Regulation (EU) 596/2014) and the company’s Articles of Association. Repurchased shares are added to

Board of Directors Declares Share Buyback17.6.2021 08:33:39 CEST | Press release

17 June 2021 Board of Directors Declares Share Buyback On 16 June 2021, Acron’s Board of Directors resolved that the Company repurchase its outstanding shares as envisaged by clause 2, Article 72 of the Federal Law On Joint-Stock Companies. The number of shares sought shall not exceed 4,053,400, which is 10 per cent of the authorised capital. The repurchase price shall be RUB 6,050 per share. Therefore, the buyback amount shall not exceed RUB 24.5 billion. Shareholders may apply for repurchase from 8 July 2021 through 6 August 2021 inclusive. The repurchased shares shall be paid on or before 21 August 2021. If the total number of shares tendered by the Company’s shareholders exceeds 4,053,400, shares shall be repurchased from selling shareholders on a pro rata basis. A notification of the share buyback shall be posted on the Company’s website at https://www.acron.ru/en on or before 17 June 2021. Media contacts: Sergey Dorofeev Anastasia Gromova Tatiana Smirnova Public Relations Phone:

Eurocastle Announces 2021 AGM Results and PDMR Dealing Notification17.6.2021 08:00:00 CEST | Press release

Contact: Oak Fund Services (Guernsey) Limited Company Administrator Attn: Mark Woodall Tel: +44 1481 723450 Eurocastle Announces 2021 AGM Resultsand PDMR Dealing Notification Guernsey, 17 June 2021 – Eurocastle Investment Limited (Euronext Amsterdam: ECT) (“Eurocastle” or the “Company”) today announces the results of its 2021 Annual General Meeting held yesterday, 16 June 2021. All ordinary and extraordinary business tabled before the meeting in accordance with the Notice of Annual General Meeting circulated to shareholders on 26 May 2021 was approved. A copy of this Notice is available on Eurocastle’s website at www.eurocastleinv.com under Periodic Reports and Shareholder Communications in the Investor Relations Section. In addition the Company issued 1,000 ordinary shares to each of its three independent directors as part of their in-place compensation arrangements. By reference to its obligations under Article 19 of EU Regulation 596/2014, the Company is making public the following