Norske Parker

Samles i Nærøyfjorden Verdsarvpark for levende landskap

Del

Over 70 deltakere fra hele Norge samles på Stalheim og Nærøyfjorden Verdsarvpark den 10.-12. mai for å jobbe med levende landskap, lokalsamfunn, landbruk og ledelse. Her arrangeres Levende landskap konferansen. Det er Norske Parker, den nasjonale organisasjonen for regionalparker, som inviterer engasjerte mennesker fra hele landet.

Et hovedfokus for konferansen er hvordan vi kan engasjerer partnere og drive gode prosesser. Det blir tematiske sesjoner som handler om landskapsforvaltning, landbruk, prosessledelse. Ledende fagfolk på områder gjør konferansen faglig aktuell. Det blir tematiske ekskursjoner i hele områder til Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Inviterte gjester er Alexander Øren Heen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, varaordfører Natalia Golis og direktøren for den europeiske parkorganisasjonen Europarc federation, Carol Ritchie.

-Vi ønsker å fokusere på hva som gjør landskap og lokalsamfunn levende. Etter to år med pandemi er dette et aktuelt tema. Alle som jobber med regionalparker og UNESCO-områder samles i fantastiske Nærøyfjorden Verdsarvpark, sier daglig leder i Norske Parker, Kristian Bjørnstad.

Det er også et forsinket ti-års jubileum for etableringen av organisasjonen Norske Parker. Den ble etablert i bygda Undredal i Aurland i 2011. I dag har organisasjonen ni regionalparker med over 40 kommuner som medlemmer.

Nettsiden til konferansen: https://levendelandskapkonferansen.no/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Norske Parker

Norske Parker
Norske Parker
Storvegen 13
2420 Trysil

Norske Parker er organisasjonen for de 9 norske regionalparkene og 41 kommunene som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Organisasjonen har et tett samarbeid med andre nasjonale organisasjonener. Den er medlem av den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation og sammen med 900 regionalparker i Europa. 

Regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er del av et nytt mangfold av parker i Norge. De er utviklet nedenfra-og-opp i Distrikts-Norge de siste 15 årene. Regionalparker tar utgangspunkt i verdifulle landskap- og identitetsregioner. De samler offentlige, frivillige og næringsliv i langsiktig samarbeid. De jobber helhetlig og i mellomrommet der sektormyndigheter ikke alltid når til. Regionalparker bidrar på helhetlige måter i det brede bevaringsarbeidet, i den brede verdiskapingen og i den brede samfunnsutviklingen lokalt og regionalt.  

Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.