Frelsesarmeen

Samler troppene for de sårbare

Del

Hjelpetiltak stenger ned. Frelsesarmeen rapporterer at sårbare grupper nå får større utfordringer. – Nå mobiliserer vi. Det er en selvfølge at vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

Matutdeling foregår gjennom et vindu på Fyrlyset. Fra tirsdag 17. mars vil det være utdeling fra en matvogn. Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen
Matutdeling foregår gjennom et vindu på Fyrlyset. Fra tirsdag 17. mars vil det være utdeling fra en matvogn. Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen

Som et bidrag i den nasjonale dugnaden som myndighetene har oppfordret oss alle til å ta del i, mobiliserer Frelsesarmeen nå de ulike delene av virksomheten for å møte folks behov under koronakrisen.

– Nå ser vi at sårbare grupper får spesielle utfordringer etter hvert som mange av de vanlige hjelpetiltakene stenger ned. Vi har i den siste tiden gitt ut mat gjennom vinduer og dører i Oslo, og ser at nå må vi trå ekstra til. Samtidig må vi ivareta alle forhåndsregler med hensyn til smittevern, forteller Smith-Solevåg.

Oppretter eget innsatsteam
Hovedfokuset for innsatsen er personer med rusproblemer, økonomisk vanskeligstilte, utenlandske tilreisende, men også familier, enslige forsørgere, minstepensjonister og ensomme eldre. Frelsesarmeen driver til daglig tjenester i møte med alle disse gruppene. Inntrykket er at det nå blir spesielt vanskelig også for dem.

– Vi har derfor etablert et innsatssteam som koordinerer innsatsen fra vårt migrasjonssenter, slumstasjon, ulike tiltak for personer med rusproblemer, korpsene (nærmiljøkirkene) og Frelsesarmeen for øvrig, forteller Smith-Solevåg.

I første omgang rår teamet over et 20-talls medarbeidere.

– Men det er også viktig for oss å ivareta sikkerheten til de ansatte og sørge for at vi har kapasitet over tid hvis det blir nødvendig. Vi kommer derfor til å porsjonere innsatsen utover i tråd med ressurstilgangen og behovene.

På vei med mobil matutdelingsvogn
En matutdelingsvogn vil settes i drift i Oslo, og den vil være base for utdeling av matpakker og drikke til de som trenger det. Matvogna vil åpne første gang på Elgsletta/Eika tirsdag 17. mars kl.10.00.

– Vi vil ikke servere vår tradisjonelle suppe eller kaffe, for dette vil naturlig oppfordre til å spise og også samles på stedet. Vi vil heller sørge for næringsrike matpakker og drikke man kan ta med seg raskt, slik at det ikke blir unødvendige sammenstimlinger av mennesker, forteller Smith-Solevåg.

Følger opp ensomme eldre
Videre utvider Frelsesarmeen sin telefontjeneste i hovedstaden.

– Det er mange som nå går fra å ha liten kontakt med omverdenen til å bli helt isolert, og som også har lite tilgang på mat og det de trenger i hjemmet. Vi vil gjøre det vi kan for å følge opp dem med våre ansatte og frivillige, forteller Smith-Solevåg.

I kontakt med utenlandske tilreisende
Til tross for at hjelpeorganisasjoner nå setter opp busser så utenlandske tilreisende kan reise hjem, er det fortsatt 80-100 romfolk på gata i Oslo. Det er et stort behov for mat, råd og veiledning.

– I Oslo har vi også kontakt med 30 polske statsborgere som bor ute, samt ca. dobbelt så mange i usikker situasjon pga. dårlige boforhold eller permittering. Vi er også i kontakt med seks tyskere og briter som pleier å sove på togstasjonene men som nå blir jaget derfra. Kapasiteten på overnattingstilbudene er noe vi vil ta opp og samordne med kommunen og de andre frivillige organisasjonene, forteller Smith-Solevåg.

Fellesskap digitalt
Frelsesarmeen var forøvrig blant kirkene som lot flere av sine gudstjenester søndag være digitale og streamet via Facebook.

– Vi merket at det var verdifullt for folk å få ta del i et større fellesskap om de store spørsmålene i livet, kanskje spesielt i en situasjon som denne, forteller Smith-Solevåg.

– I tillegg til at vi øker fokuset på å holde kontakten med dem vi vanligvis møter gjennom våre tilbud, via telefon og digitale flater.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Matutdeling foregår gjennom et vindu på Fyrlyset. Fra tirsdag 17. mars vil det være utdeling fra en matvogn. Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen
Matutdeling foregår gjennom et vindu på Fyrlyset. Fra tirsdag 17. mars vil det være utdeling fra en matvogn. Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen
Last ned bilde
Matutdeling gjennom et vindu på Fyrlyset. Foto: Mette Randem/Frelsesareen
Matutdeling gjennom et vindu på Fyrlyset. Foto: Mette Randem/Frelsesareen
Last ned bilde
Næringsrike matpakker til utdeling på gata smøres på Fyrlyset kontaktsenter i Oslo. Foto: Mette Randem/Frelesarmeen
Næringsrike matpakker til utdeling på gata smøres på Fyrlyset kontaktsenter i Oslo. Foto: Mette Randem/Frelesarmeen
Last ned bilde

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen
Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

22 99 85 00http://www.frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved å tilby suppe, såpe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet og fortelle om Guds kjærlighet.

Følg pressemeldinger fra Frelsesarmeen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frelsesarmeen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frelsesarmeen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom