Høgskolen i Innlandet

Samler storfebønders erfaring med utmarksbeiting

Del

Utmarksbeite er en viktig ressurs for norsk matproduksjon, men står ofte i konflikt med andre interesser. Nå får 5000 storfebønder mulighet til å dele sine erfaringer i stort forskningsprosjekt.

De som vet mest om utfordringene med storfe på utmarksbeite er bøndene selv, og nå får de et spørreskjema fra Høgskolen i Innlandet.

Forskningsprosjektet «Beiting i rovdyrskogen» ledes av førsteamanuensis Cecilie Dyngeland og hun oppfordrer storfebøndene til å svare.

– Hvert bidrag inn i erfarings- og kunnskapsbanken rundt storfe i utmark teller. Mer kunnskap gjør at storfebønder kan forbedre driften, og landbruksforvaltningen får et bedre grunnlag til veiledning, forteller hun.

Spørreundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med Innlandet Bondelag, medlemsorganisasjonen TYR og Statsforvalteren i Innlandet. 

Utfordringer i utmark

På utmarksbeite spiser sau og storfe fôrverdier tilsvarende en milliard kroner hvert år.

Utmarksbeiting bidrar til landets matsikkerhet og kan bidra til økt dyrevelferd, biodiversitet og lokal økonomi.

Men det finnes også mange utfordringer forbundet med storfe på utmarksbeite.

Tråkkskader i ungskog, uønsket besøk i hyttefelt, konflikter rundt beiteretten, og tap eller stress på grunn av rovdyr blir ofte nevnt i media.

Det er også færre gårder hvert år som bruker utmarka.

Utvikling av ny teknologi, som det virtuelle gjerdesystemet Nofence gjør det enklere å slippe dyrene i utmarka igjen. Dette er et eksempel på de mange mulighetene som finnes.

Økt norsk matproduksjon

Forskningsprosjektet ser på hvordan storfe på utmarksbeite kan bidra til økt matproduksjon, artsmangfold, skogrydding og dyrevelferd ved minst mulig tap og skader for andre interesser.

Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, forteller hvorfor Norges Bondelag støtter prosjektet.

– Prosjektet skal gi kunnskap som også vi i Bondelaget kan bruke i vårt arbeid for å fremme tiltak som legger til rette for fortsatt utmarksbeite.

De som får spørreundesøkelsen er samtlige bønder som i senere år har brukt utmarka til storfe i Viken, Innlandet eller Trøndelag. Omkring 50% av alt storfe på utmarksbeite er i disse fylkene, i tillegg til flere rovdyrbestander og et intensivt skogbruk.

Medlemsorganisasjonen for norske storfekjøttprodusenter, TYR, ser også fram til denne erfaringssamlingen.

–Bruk av beite er viktig for legitimiteten til en bærekraftig norsk storfeproduksjon. Vi forventer at prosjektet gir kjøttfeprodusentene nyttige råd for beiting i utmark, sier Per-Sigve Lien i TYR.

Nøkkelord

Kontakter

Cecilie Dyngeland, forsker Høgskolen i Innlandet, cecilie.dyngeland@inn.no, tel: 918 80 040

Per-Sigve Lien, daglig leder TYR, per.sigve.lien@tyr.no, tel: 907 72 858

Elisabeth Gjems, leder Bondelaget Innlandet, elisabeth@ottershagen.no, tel: 979 76 033

Bilder

Last ned bilde
Cecilie Dyngeland, forsker Høgskolen i Innlandet
Cecilie Dyngeland, forsker Høgskolen i Innlandet
Last ned bilde

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

62 43 00 00http://www.inn.no

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom