Samler det Nordiske markedet for sirkulær økonomi

Del

På Nordic Circular Summit samles Nordens viktigste aktører innen sirkulær økonomi for å skyte fart på reisen til en bærekraftig, sirkulær økonomi.

Nordic Circular Summit er en digital konferanse, torsdag 26. og fredag 27. november 2020, arrangert av Nordic Circular Hotspot i samarbeid med Nordic Innovation.

Endringsaktør

Som del av World Circular Economy Forum Online, samler Nordic Circular Summit de viktigste endringsaktørene innen sirkulær økonomi for å dele kunnskap og suksesshistorier, og sette agendaen for markedsutviklingen i Norden i årene som kommer.

Samlet miljø

Nordic Circular Hotspot er et markedsutviklingsinitiativ med ledende ekspertise på sirkulære løsninger. Nordic Innovation jobber for å styrke nordisk innovasjon og entreprenørskap, spesielt innen bærekraft og digitalisering. Sammen gir dette ekspertisen og erfaringen som skal til for å akselerere omstillingen til en rettferdig og regenerativ økonomi bygget på verdier og prinsipper forankret i den nordiske modellen.

«Vi er så glade for å endelig få samlet hele det nordiske sirkulære miljøet» sier Marthe Haugland, Senior Innovasjonsrådgiver, Nordic Innovation.

Første av ti

Denne samlingen er den første av ti som skal arrangeres årlig i samarbeid mellom de nordiske landene. Årets program er prestisjetungt, med blant annet presidenten for World Economic Forum, Børge Brende, lederen for nordisk ministerråd, H.E. Paula Lehtomäki, og Ladeja Godina Košir fra European Circular Economy Stakeholder Platform.

«I en lineær økonomi skiller forskjellene oss fra hverandre, men i en sirkulær økonomi gjør mangfoldet oss sterkere. Norden er rikt på forskjeller, dette setter oss i en unik posisjon for å lykkes med sirkulære løsninger» sier Cathrine Barth, co-founder av Circular Norway og initiativtaker og partner i Nordic Circular Hotspot.

Økonomi og natur

Sirkulær økonomi er en ny måte å tenke om menneske, økonomi og natur. Sirkulære næringer skiller seg fra tradisjonelle verdikjeder ved at man ikke bare har en profittorientering, men også et forvaltningsperspektiv i hvert ledd.

«Tiden er moden for å koble den nordiske modellen med prinsipper for sirkulær økonomi. Om vi lykkes, ligger det enorme muligheter for verdiskapning og sysselsetting i nordiske markeder.» sier Einar Holthe, co-founder av Natural State.

Norske modellen

Den norske modellen er bygget på åpenhet, tillit og transparens. Dette muliggjør kunnskapsdeling på tvers av bedrifter, sektorer og næringer. Sirkulær verdiskapning er avhengig av åpenhet og samhandling både horisontalt og vertikalt – på kryss og tvers – av verdikjedene, for å lykkes. Vi har også en unik markedsstruktur, med god samhandling mellom statlig og privat sektor. Dette er prinsipper vi vil dra nytte av nå som vi skal bygge en sirkulær økonomi for framtiden.

Pioner

Dette er starten på en viktig reise. Nordic Circular Summit markerer starten på tiåret da Norden skal etablere seg som pioner innen sirkulær økonomi. Her legges grunnlaget for samhandling og dialog mellom sektorer, segmenter og land. Vi bygger bro mellom privat og offentlig sektor, mellom industri og segment og på tvers av landegrenser. Dette er en unik mulighet til å utforske verdiskapningsmulighetene et sirkulært markedsperspektiv har å by på.

Kontakter

For spørsmål eller intervju, ta kontakt med prosjektleder for Nordic Circular Hotspot og medarrangør av Nordic Circular Summit, Einar Holthe på +47 98600718 eller einar@naturalstate.no.

Bilder

Om Nordic Innovation

Nordic Innovation
Stensberggt. 27
0107 Oslo

+47 47 61 44 00https://www.nordicinnovation.org/

Nordic Innovation aims to make the Nordics a pioneering region for sustainable growth and works to promote entrepreneurship, innovation and competitiveness in Nordic business.

We support programs and projects which contribute in fulfilling the goals of the Cooperation Program for Innovation and Business 2018-2021 which is decided by the Nordic Ministers for Business and Innovation.

Building on strongholds identified by the national innovation and trade promotion organizations and where the Nordic countries have complementary advantages, Nordic Innovation has developed three comprehensive programs which are our main priorities for the period 2018-2021:

Følg saker fra Nordic Innovation

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nordic Innovation på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.