UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Samler 30 år med kunnskap om engelskfaget i Norge

Del

"English Didactics in Norway– 30 years of doctoral research" gir en samlet oversikt over doktorgradsforskningen innenfor engelsk fagdidaktikk i Norge. Antologien kan være til nytte for alle som underviser i eller forsker på engelsk i skolen.

Engelsk fagdidaktikk har blitt sett på som et relativt ungt felt uten klar fagidentitet.
Redaktørene av den nye vitenskapelige antologien, førsteamanuensis Ulrikke Rindal og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, vil med utgivelsen vise frem egenarten ved forskningsfeltet.

Last ned og les "English Didactics in Norway– 30 years of doctoral research" gratis fra Idunn.no.

Viser veien videre

Hvert av kapitlene i den vitenskapelige antologien "English Didactics in Norway- 30 years of doctoral research" representerer én doktorgradsavhandling, der hver av forfatterne presenterer en kortversjon av studien sin for så å diskutere overordnede bidrag til feltet, implikasjoner for engelskundervisning i dag, og forslag til videre forskning innenfor samme tematikk. Kapitlene er dermed svært relevante for forskning og undervisning i dag og mot Fagfornyelsen.

"English Didactics in Norway- 30 years of doctoral research" består av 20 fagfellevurderte kapitler, skrevet av en rekke forskere på feltet. Den utgis av Universitetsforlaget. Antologien er delt inn i seks tematiske deler:

  1. Utviklingen av engelsk som skolefag ("The development of English as a school subject").
  2. Skriveferdigheter i engelsk ("English writing").
  3. Digitale ferdigheter i engelsk ("Digital English competence").
  4. Leseferdigheter i engelsk ("Reading in English").
  5. Engelskspråklig kultur og litteratur ("Culture and literature").
  6. Muntlige ferdigheter i engelsk ("Oral profieciency").
  7. Se også videoene hver kapittelforfatter har laget til sitt kapittel.

Oppsummerer forskningen

Antologien oppsummerer all doktorgradsforskning som er gjort i Norge mellom 1988 og 2017. Den henvender seg til alle som er interesserte i engelsk som skolefag og som ønsker å gjøre egen forskning på faget, inkludert studenter.

Se videoklipp med redaktørene av boken

For spørsmål og utfyllende kommentarer:

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik

Tlf. +47-22856330

+47-90036500

Nøkkelord

Lenker

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

http://www.uv.uio.no

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene.

Instituttet er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.

Følg saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom