Frivillighet Norge

Samhandlinga med frivilligheten om koronapandemien må evalueres

Del

Koronakommisjonen sin nylige rapport anbefaler at samarbeidet mellom det offentlige og frivilligheten evalueres nærmere. Vi forventer at det følges opp, sier Frivillighet Norge.

Bilde fra NOU
Bilde fra NOU

14. april leverte Koronakommisjonen sin omfattende evaluering av hvordan regjeringen har håndtert koronapandemien. Her står det blant annet at «det vil være nyttig å evaluere samarbeidet mellom myndighetene og frivilligheten for å trekke ut gode erfaringer for likeverdig offentlig–frivillig samarbeid for framtiden. Samarbeid i krise bør bygge på likeverdig samarbeid i normalsituasjoner.» (kap. 18 s 206-207). 

Må evaluere sammen med frivilligheten 

Frivillighet Norge er enige med kommisjonen, og ber regjeringen evaluere samarbeidet med frivilligheten både nasjonalt og lokalt. 

– Det hadde vært svært vanskelig for myndighetene å håndtere denne krisen uten frivilligheten på laget, enten det gjelder direkte helsearbeid, informasjonsformidling til minoritetsbefolkningen eller aktivisering av barn og unge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. 

– Vi er glade for at kommisjonen er så tydelig på den viktige rollen frivilligheten har spilt under pandemien, og enige i behovet for mer omfattende evaluering. Vi forventer at regjeringen nå tar initiativ til en slik evaluering, og at bredden av frivillige organisasjoner og Frivillighet Norge blir inkludert i prosessen, sier Stian Slotterøy Johnsen. 

Kriser skjer der folk bor

Frivillighet Norge understreker betydningen av at en ser på hvordan de frivillige organisasjonene og myndighetene har samarbeidet lokalt og regionalt. 

– Uansett hvor store kriser er, skjer de der folk bor, og det har vært lokale forskjeller på hvor godt beredskapsarbeidet har fungert. Ifølge våre medlemsorganisasjoner, har samhandlingen med kommune og fylke fungert aller best der det allerede var etablerte rammer for samarbeid med kommune og frivillighet. Det er en viktig erfaring å ta med seg videre når man ruster seg for kommende kriser av lokal, nasjonal og internasjonal art, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Mer informasjon:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde fra NOU
Bilde fra NOU
Last ned bilde
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Ny nasjonal oversikt over organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge20.4.2021 09:27:01 CEST | Pressemelding

Nå lanserer frivilligheten gjennom Frivillighet Norge en felles nettside for rekruttering til fritidsaktiviteter i hele landet. Her kan barn og unge fremover bli inspirert av mulighetene og finne en aktivitet som passer for akkurat dem. Frivilligheten er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter og bidrar til å skape sosiale nettverk, fellesskap og gir arenaer for mestring.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom