Parat

Samhandling mellom politi og brannmannskap

Del

Leder for Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, registrerer debatten om politiets evne til å respondere raskere på skarpe hendelser. Ravlo ønsker tettere samhandling med lokale brannmannskap for raskere å løse oppdrag knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO).

Leder for Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo. Foto: Parat/Vetle Daler.
Leder for Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo. Foto: Parat/Vetle Daler.

Ravlo sier at politilederne registrerer liten politisk vilje til å styrke politiet på en slik måte at man får samme responstid på landsbygda som i bynære strøk.
– Kombinert med liten politisk vilje, er det heller ikke hensiktsmessig å styrke politiet i så stor grad som er nødvendig for å få lik responstid i alle deler av landet. Sannsynligheten for alvorlige hendelser er tross alt mindre utenfor de store byene, men risikoen er større for at gjerningsperson får mer tid til å utøve mer skade, sier politilederen.

Bidrag til større trygghet for befolkningen
Han vil ikke overføre politioppgaver til brannvesenet, men mener mer felles trening mellom politi og brannmannskap vil kunne bidra til større trygghet for befolkningen.
– Trening mellom politi og brannvesenets mannskaper for å løse oppdrag knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO) vil styrke begge etater. Dette gjelder særlig i kommuner med lange avstander, der politiet normalt har lang responstid. Dette må bringes inn i et system, og på et nivå, som gjør det lokale brannvesenet til et viktig supplement i beredskap utover brann og ulykker, som i dag, sier Ravlo.

Mer tilstedeværelsen av politi i distriktene
Politilederen sier det fortsatt er behov for styrking av patruljetjenesten i politidistriktene.
– Selv om det fortsatt skal være større politistyrker i de store byene, må vi styrke tilstedeværelsen av politi også i distriktene. Regjeringen må øke ressursene til ansatte og utstyr. Dette for å øke tilstedeværelse av politipatruljer, utvide det forebyggende arbeidet og bedre kapasiteten til å løse skarpe oppdrag i hele landet, sier Ravlo.

Han sier skille mellom politiets oppgaver og brannvesenets oppgaver fortsatt skal være like tydelige som i dag.
– Politiet- og brannvesenets ulike samfunnsoppdrag må ligge fast. Politiet er utdannet og trent til politioppgaver, på samme måte som brannmannskap er trent og utdannet til å håndtere brann og ulykker. Dette bør imidlertid ikke være til hinder for økt samhandling, mer felles trening og et brannvesen som i enda sterkere grad enn i dag kan samarbeide med politiet, sier Ravlo.

Regjeringen må på banen
Han har i brevs form tatt opp denne aktuelle problemstillingen med justisminister Emilie Enger Mehl, i tillegg til å informere Stortingets justiskomite og politidirektøren.
– Justisministeren har varslet at regjeringen i løpet av høsten 2022 skal foreta en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. Her må våre innspill tas med og vi må sammen med Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finne gode løsninger, sier Ravlo.

Nøkkelord

Bilder

Leder for Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo. Foto: Parat/Vetle Daler.
Leder for Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo. Foto: Parat/Vetle Daler.
Last ned bilde

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 23
0187 Oslo

482 10 100http://www.parat.com

Følg pressemeldinger fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom