Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Samfunnet elektrifiseres, og i fremtiden vil også skyene bruke mye strøm

Del

Vi bruker mer og mer data, og det virker som at det skal fortsette. Alt skal opp i skyene. Skyene befinner seg faktisk på bakkenivå som datasentre – og de bruker ganske mye strøm. Datasentre blir også mer og mer effektive, og derfor forventer NVE en ganske jevn vekst i strømforbruk fra disse datasentrene selv om datamengden vokser veldig raskt.

Det er flere store datasentre under bygging i Norge i dag. Usikkerheten er stor, og hvor mange datasentre som blir lagt til Norge vil ha påvirkning på kraftoverskuddet som vi anslår i årets langsiktige kraftmarkedsanalyse.

Derfor lager vi blant annet teknologianalyser som vi publiserer i form av korte faktaark. Disse gir en rask innføring i utvalgte teknologier, samt et innblikk i status per i dag og utviklingen fremover.

Les mer om energibruk fra datasentre i faktaarket

Kontakter

Jarand Hole, avdelingsingeniør
Mobil: 417 55 723

Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef
Mobil: 977 79 089

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CETPressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom