Jotun

Salgsvekst, men svakere lønnsomhet for Jotun

Del

(Sandefjord, 6. februar 2018) Jotun omsatte for 16 401 millioner kroner i 2017, en økning på fire prosent sammenlignet med 2016. Samtidig endte driftsresultatet på 1 354 millioner, en nedgang på 23 prosent. Kraftig økning i råvarepriser er hovedårsaken til resultatnedgangen.

Vedvarende lav aktivitet innen skipsbygging og svake olje- og gassmarkeder påvirker salget negativt, men kompenseres delvis av god vekst innen vedlikehold. Salget av pulverlakker ble påvirket av økonomiske nedgangstider i viktige markeder, mens segmentet for dekorative malinger fortsetter å levere solid vekst. Samlet er salgsveksten for konsernet på fire prosent, mens veksten målt i volum er på 10 prosent.

  • Salget av dekorative malinger er solid og segmentet er en viktig bidragsyter til Jotuns resultater i 2017. Særlig har utviklingen i Sørøst-Asia og Midtøsten vært god, sier konsernsjef Morten Fon.
  • Sett opp mot den krevende situasjonen i shipping og offshore over lengre tid, er vi tilfredse med at vårt fokus på vedlikeholdsmarkedet gir resultater. Det viser at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg når markedssituasjonen endres, sier Fon.

Økende råvarepriser

Råvareprisene økte jevnt gjennom fjoråret, og er nå over 20 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Dette påvirker Jotuns resultat for 2017 negativt.

  • Råvarer utgjør en betydelig del av kostnadene våre, og lønnsomheten påvirkes derfor kraftig når vi opplever en stigning som den i 2017. Med forventet fortsatt økning i råvareprisene i 2018 kommer vi ikke utenom prisøkninger i tiden fremover, kommenterer Fon.

Investeringer

Jotun fortsetter sitt langsiktige investeringsprogram og investerte 967 millioner kroner i 2017. Dette utgjør seks prosent av omsetningen og vil bidra til å skape et solid fundament for videre vekst i årene som kommer. De største investeringene knytter seg til nye produksjonsanlegg i Malaysia, Myanmar og Filippinene, i tillegg til nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.

Mobil arbeidsstyrke

Jotun forventer betydelig vekst i årene som kommer i tråd med selskapets organiske vekststrategi. Dette betyr flere ansatte, og økt behov for fremtidige ledere, styrking av kompetanse og videreføring av bedriftskultur. De senere årene har Jotun lansert flere interne mobilitetsprogrammer for å stimulere til økt utveksling mellom forretningsområder, land og funksjoner. Jotuns mobile arbeidsstyrke er mer enn doblet siden 2013, og omfattet i 2017 over 20 nasjonaliteter i mer enn 30 land.

  • Å gi flere ansatte internasjonal erfaring vil bidra til å opprettholde Jotuns suksess i de mange ulike markedene vi opererer i, og i de nye markedene vi skal inn i fremover. Samtidig er det viktig for å bygge og videreutvikle den sterke bedriftskulturen Jotun er kjent for, sier Morten Fon.
Finansielle nøkkeltall (millioner kroner) 2017 2016 Endring
Driftsinntekter 16 401 15 785 +4 %
Driftsresultat 1 354 1 763 -23 %
Resultat før skatt 1 236 1 594 -23 %

Nøkkelord

Kontakter

Om Jotun

Jotun
Jotun
Sjølyst plass
0278 Oslo

http://www.jotun.no/

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker, med 63 selskaper og 37 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinent. I tillegg har Jotun agenter, avdelingskontor og distributører i mer enn 100 land. Jotun hadde i 2016 en total omsetning på NOK 15,8 milliarder, og har i dag over 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert med fire segment inndelt i syv regioner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Følg saker fra Jotun

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jotun på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jotun

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom