Fremtind

Så mye makt er det i en knust mobilskjerm

Del
Fremtind får inn over 50.000 skadede mobiler hvert år – et tall som bare øker. Nå repareres 80 prosent av disse og det gir utslippsreduksjoner tilsvarende 40 000 flyturer fra Oslo til Bergen. – Vår innkjøpsmakt gjør dette mulig.
Fremtind reparerer flest mulig mobiler. Samtidig skal kundene få tilbake mobilen i den samme tilstanden den var i før skaden. Foto: Fremtind.
Fremtind reparerer flest mulig mobiler. Samtidig skal kundene få tilbake mobilen i den samme tilstanden den var i før skaden. Foto: Fremtind.

Veksten i antall mobilskader har vært eksplosiv, med nær en dobling de siste fem-seks årene. Beregninger fra GIAB tilsier at produksjon av én smarttelefon medfører et utslipp på 110 kg C02. Ved å reparere reduseres utslippet med hele 88 kg C02 per telefon.

– I fjor satte vi oss som mål å reparere 80 prosent av alle mobilskadene, om lag 40 000 hvert år. De resterende 20 prosentene er enten på havets bunn, stjålet eller så ødelagt at de ikke kan repareres, sier Kristine Falkgård, direktør for bærekraft i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Nå er 80-prosentmålet nådd, og det betyr at Fremtind reduserer klimaavtrykket med 3500 tonn C02 hvert år. Det tilsvarer 40 000 flyturer fra Oslo til Bergen. Fremtind anslår at de til enhver tid forsikrer over 2 millioner telefoner.

– Vi skal redusere klimautslipp og reparere flest mulig mobiler. Samtidig skal kundene få tilbake mobilen i den samme tilstanden den var i før skaden. Da kan vi også holde prisen på forsikring og egenandelen nede, sier Falkgård.


Påvirker leverandører og verdikjeder i en sirkulær retning

Fremtind erstatter skader for nær 7 milliarder kroner hvert år. Det gir stor innkjøpsmakt og selskapet kan stille krav til nær 13 000 leverandører. Fremtind har fått ned reparasjonstiden på mobiler og påvirket denne verdikjeden i en sirkulær retning. Samtidig er det lønnsomt både for både kundene og selskapet.

– Gjennom strategiske innkjøp av varer og tjenester til skadeoppgjør kan vi påvirke tradisjonelle verdikjeder, og bidra til å skape et marked for gjenbruk og reparasjoner, sier Falkgård.

Fremtind jobber med å øke reparasjonsandelen ved å utfordre leverandører på modeller og merker som per i dag ikke kan repareres.


Folk flest ønsker å reparere

I en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind oppgir 75 prosent at de i noen eller stor grad er villig å få mobiltelefonen sin reparert fremfor å få ny, om den blir skadet og skaden meldes til forsikringsselskapet.

Når respondentene ble informert om hvor mye C02-utslipp som spares ved å reparere mobiltelefoner fremfor å erstatte med ny, oppga hele 84 prosent at de ønsket å reparere.

– Dette viser både at nordmenn er klimabevisste og at ønsket om å bidra til å redusere utslipp er stort. Samtidig viser det hvor viktig informasjon og kunnskap er for at vi kan ta gode og grønnere valg, sier Falkgård.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fremtind reparerer flest mulig mobiler. Samtidig skal kundene få tilbake mobilen i den samme tilstanden den var i før skaden. Foto: Fremtind.
Fremtind reparerer flest mulig mobiler. Samtidig skal kundene få tilbake mobilen i den samme tilstanden den var i før skaden. Foto: Fremtind.
Last ned bilde
Kristine Falkgård, direktør for bærekraft i Fremtind. Foto: Fremtind.
Kristine Falkgård, direktør for bærekraft i Fremtind. Foto: Fremtind.
Last ned bilde
Fremtind anslår at de til enhver tid forsikrer over 2 millioner telefoner. Foto: Fremtind.
Fremtind anslår at de til enhver tid forsikrer over 2 millioner telefoner. Foto: Fremtind.
Last ned bilde

Om Fremtind

Fremtind
Fremtind
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

http://www.fremtind.no

Fremtind – størst på forsikring i bank

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB, og er et av Norges største forsikringsselskap.

Vår oppgave er å hjelpe og motivere deg til å ta vare på deg selv, tingene dine og de du er glad i, og vi skal være der når det trengs. Vi jobber med å finne nye og smarte løsninger, som gjør hverdagen din enklere og tryggere.

Fremtind Service er et datterselskap av Fremtind. De utsteder bombrikker til kjøretøy og krever inn penger for bompasseringen. Ønsker du å komme i kontakt med Fremtind Service finner du kontaktinformasjon her.