Statens vegvesen

Så enkelt kan du redusere egen risiko på MC

Del

I fjor mistet 20 personer livet på motorsykkel og 140 ble hardt skadd. Nå er motorsykkelsesongen i gang igjen og vi har allerede hatt flere alvorlige ulykker.

-          Vi så lenge en positiv utvikling i antallet alvorlige motorsykkelulykker, og dette til tross for en stor økning i antallet som kjører MC. Men i fjor ble denne positive trenden brutt, sier Klaus Ottersen, motorsyklist som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen. - Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken.

Fjorårets 20 drepte motorsyklister utgjorde over 20 prosent av alle som døde i trafikken. Statens vegvesen ønsker at motorsyklistene selv bidrar til en mer trafikksikker sesong.

Mindre, og mer ubeskyttet

En motorsykkel synes ikke like godt som en bil, og føreren er ikke beskyttet av et karosseri. Det er små marginer og feilhandlinger kan bli fatale. En MC -fører må derfor underveis vurdere risikoen for ulykke, og forstå når den øker.

-          De mest alvorlige ulykkestypene er utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge, sier Ottersen, som har følgende råd:

 • Ved kjøring i kurver/sving: Senk farten før kurven og sørg for at den er så lav at du er bekvem med den gjennom hele svingen.
 • Ved kjøring i kryss: Senk farten inn mot krysset slik at du kan håndtere eventuelle møtende eller kryssende biler.
 • Kjøring i følge: Ta hensyn til den med minst erfaring. Førererfaring og syklenes kjøreegenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør derfor avtaler på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis. 

-          Følger MC førerne disse enkle rådene vil årets sesong bli en god og trygg MC- sommer. Vi har ingen å miste, så tilpass alltid din fart til deg, ikke la andre bestemme den, avslutter Klaus Ottersen.

Fakta om MC ulykker

 • Fra mai til august i 2020 var halvparten av alle omkomne førere av MC, og ulykkene skjedde i pent vær.
 • Aldersgruppen 45-54 skiller seg spesielt negativt ut og det er flest menn. 8 av de 20 kjørte i følge med andre på motorsykkel.
 • Det er overvekt av utforkjøringsulykker, spesielt i venstre kurver og det er ofte føreren selv som utløser ulykken, fordi farten er for høy inn i kurven.
 • Den nest største ulykkestypen er kryssulykker. Enkelte motorsykkelførere forventer at bilfører ser dem og opprettholder sin hastighet inn i krysset.
 • Godt sikkerhetsutstyr er ofte avgjørende for skadeomfanget.  
 • Bruk av lys og synlig kjøreutstyr hjelper på sikkerheten, men den viktigste faktoren er føreren selv.
 • Mange har gamle sykler som må til teknisk sjekk før sesongen starter.
 • Den teknologiske utviklingen vil påvirke ulykkessituasjonen for MC og moped i betydelig mindre grad enn for personbil.

Dødsulykker på MC de siste årene:

 • 2015: 21
 • 2016: 22
 • 2017: 20
 • 2018: 14
 • 2019: 16
 • 2020: 20 

Kontakter

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom