Statens vegvesen

Rv. 94 ut på anbud

Del

Anbudskonkurransen på rv. 94 mot Hammerfest har startet. Statens vegvesen skal utbedret 5,2 km av dagens veg.

Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.

Vegvesenet skal plukke ut tre til fem kvalifiserte entreprenører til konkurransen om å få utbedre innfartsvegen til Hammerfest.

"Prosjektet skal gi innfartsvegen til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet særlig vinterstid."

Strekningen som skal utbedres nå er Mollstrand-Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord- Saragammen (del II). Til sammen en strekning på ca. 5,2 km langs rv.94. mellom Grøtnes og Saragammen. 

Arbeid og krav til leverandør.

For å bli godkjent for deltakelse i konkurransen (prekvalifisert) må entreprenøren ha tilstrekkelig erfaring fra følgende type arbeid:

1. Bygge ny veg i tilnærmet eksisterende trasé
2. Massehåndteringslogistikk, og sprengning
3. Erosjonssikring og steinplastring

Byggestart

Det tas sikte på å tildele kontrakt i juni 2023 med byggestart kort tid etterpå.

Utbedret veg skal stå ferdig oktober 2025.

Frist for levering av forespørsel om deltakelse i konkurransen er:

13. januar 2023, kl. 12.00.

Les mer om utlysningen her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.