Statens vegvesen

Rv. 555 Sotrasambandet: Tre leverandørar er kvalifisert til å levere tilbod på lokale støytiltak

Del

Statens vegvesen har kvalifisert alle dei tre leverandørane som meldte interesse på støykontrakten med verdi på 250 millionar kroner. Dei tre leverandørane har tida fram til 12. februar på seg for å levere tilbod.

Leverandørane som er kvalifiserte er

  • Åsane Byggmesterforretning AS
  • Bergan bygg AS
  • TH BHAS BYGG

Kontrakten dei konkurrerer om er utforma som ei fireårig rammeavtale med opsjon på forlenging. Etter tilbodsfristen 12. februar startar forhandlingar, før kontrakt vert tildelt i april. Inntil tre leverandørar kan tildelast kontrakten, og dei vil deretter konkurrere på oppdrag gjennom eigne avrop innanfor rammeavtala.

Signering i april 2021

Byggeleiar i Statens vegvesen Birger Ræmisch Matthiessen seier dei er godt i rute for signering i april neste år.

- Kvalifiseringa gjekk veldig bra, og vi er glade for å ha med oss alle dei tre interesserte leverandørane vidare til tilbodslevering i februar, med etterfølgjande forhandlingar.

Matthiessen satsar på kontraktsignering til våren, og at arbeidet kjem i gong raskast mogleg.

- Planen vår er å tildele kontrakten i løpet av april 2021, og dei første arbeida kan setje i gang i løpet av sommaren. Kontraktsmodellen som er vald gjer arbeidet føreseieleg for Statens vegvesen i gjennomføringa. Samstundes er vi sikra konkurranse på kvalitet og pris gjennom avrop på rammeavtala.

Om støytiltaka

Det skal gjerast støytiltak på i underkant av 300 bustader på strekninga frå Loddefjord i Bergen vest til Kolltveit i Øygarden. Bustadene som har fått innvilga støytiltak ligg langs traseen til ny riksveg 555.

Arbeidet med støytiltak vert starta opp før signering av OPS-kontrakten for nytt Sotrasamband. Det er mange bustader som skal ha støytiltak og arbeidet vil difor òg gå parallelt med gjennomføringa av OPS-kontrakten, som etter planen har oppstart hausten 2021.

Kontakter

Birger Ræmisch Matthiessen
Byggeleiar i Statens vegvesen
Mobil: 468 69 971
E-post: birger.r.matthiessen@vegvesen.no

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

Statens vegvesen anmoder trafikkskolene om kun å bestille oppkjøring til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring15.1.2021 10:24:27 CETPressemelding

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, anmoder Statens vegvesen nå trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for førerkort klasse B. Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene for trafikkopplæringen i Norge. -Vi mener dette vil gi en mer rettferdig fordeling av førerprøver, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom