Statens vegvesen

Rv. 555 Sotrasambandet: Har motteke tre tilbod på støykontrakt på 250 millionar

Del

Alle dei tre leverandørane som vart prekvalifisert har levert inn tilbod på kontrakt om lokale støytiltak på bustader langs nytt Sotrasamband.

Kart over ny riksveg 555 Sotrasambandet.
Kart over ny riksveg 555 Sotrasambandet.

Leverandørane som har levert tilbod er lokale firma

  •  Åsane Byggmesterforretning AS
  •  Bergan bygg AS
  •  TH BHAS BYGG

Kontrakten er utforma som ei fireårig rammeavtale med opsjon på forlenging. Etter gjennomført forhandling vil inntil tre leverandørar kunne tildelast kontrakt. Dei vil deretter konkurrere på oppdrag gjennom eigne avrop innanfor rammeavtala. 

Tildeling i april

Kontraktsmodellen som er valt gjer arbeidet føreseieleg for Statens vegvesen i gjennomføringa samstundes som konkurranse på kvalitet og pris er sikra gjennom avrop på rammeavtala.

Byggeleiar i Statens vegvesen Birger Ræmisch Matthiessen er godt nøgd med at alle tre har levert tilbod.

- No skal tilboda forhandlast. Planen vår er å tildele kontrakten i løpet av april, med kontraktssignering i mai.

Mathiessen håpar dei første arbeida kan setje i gang i løpet av sommaren.

Om støytiltaka

Det skal gjerast støytiltak på i underkant av 300 bustader på strekninga frå Loddefjord i Bergen vest til Kolltveit i Øygarden. Bustadene som har fått innvilga støytiltak ligg langs traseen til ny riksveg 555.


Arbeidet med støytiltak vert starta opp før signering av OPS-kontrakten for nytt Sotrasamband. Det er mange bustader som skal ha støytiltak og arbeidet vil difor òg gå parallelt med gjennomføringa av OPS-kontrakten, som etter planen har oppstart hausten 2021

Kontakter

Birger Ræmisch Matthiessen
Byggeleiar i Statens vegvesen
Mobil: 468 69 971
E-post: birger.r.matthiessen@vegvesen.no

Bilder

Kart over ny riksveg 555 Sotrasambandet.
Kart over ny riksveg 555 Sotrasambandet.
Last ned bilde
Illustrasjon av ny Sotrabru.
Illustrasjon av ny Sotrabru.
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom